Polacy na Litwie

Polacy na Litwie

Według statystyk na Litwie mieszka ok. 6,58% Polaków, co czyni Polonię najliczniejszą mniejszością narodową na Litwie. Obecnie Polonia mieszka głównie w Wilnie oraz w rejonach wileńskim i solecznickim, gdzie stanowi większość mieszkańców oraz w święciańskim i trockim.

Historia Polaków na Litwie sięga czasów średniowiecza, a zwiększony napływ ludności polskiej na ziemie litewskie miał miejsce po przyjęciu przez Litwinów chrześcijaństwa w 1387 toku. Stopniowo następowała polonizacja litewskiej szlachty i magnaterii.

Polonia litewska jako jedyna na świecie może liczyć na pełny system nauki w języku polskim – na Litwie działa prawie 100 polskich szkół i kilkadziesiąt przedszkoli. Istnieje także możliwość ukończenia studiów wyższych w języku polskim. Polonia na Litwie posiada własne gazety, portale internetowe oraz stowarzyszenia i towarzystwa, dbające o krzewienie polskiej kultury. W rejonach skupiających Polaków w większości kościołów odprawiane są polskie msze.

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *