Apel Związku Polaków Norwegii i Litwy do władz Białorusi

Apel Związku Polaków Norwegii i Litwy do władz Białorusi
Org. nr 992402377
Org. nr 992402377

Askim 01-04-2021

В связи с поступающей к нам тревожной информации о преследованиях и арестах представителей польского национального меньшинства в Республике Беларусь, мы требуем освобождения арестованных:

1. Анну Панишеву, директора социальной школы польских скаутов. Р. Траугутта вБресте,

2. Марию Тишковскую, президента филиала Волковысского CПБ,

3. Ирену Бернацку, президента Лидского CПБ,

4. Анджея Почобута, члена Главного правления Союза поляков Беларуси.

5. Анджелику Борис, президента Союза поляков Беларуси.

Мы, представители организации, объединяющей поляков за пределами Родины, Союза поляков Норвегии и Союза поляков Литвы, обеспокоены положением наших соотечественников в Беларуси. Пять представителей польских общественных организаций в Беларуси были необоснованно заключены в тюрьму только за то, что хотели сохранить свою идентичность и родной язык, а также за поддержку польского правительства, осудившего на международной арене преступные действия белорусских властей в сфере нарушения прав человека. Незаконное преследование граждан – это трусливое и отвратительное деяние, которое доказывает слабость режима, противопоставшего себя остальному демократическому миру.

В предверии Страстной недели наши мысли – о наших соотечественниках, находящихся в заключении в Беларуси. Особенно мы обеспокоены судьбой г-жи Анны Панишевой, которая первaя была лишена свободы. Нас тревожит и тот факт, что во время ареста и последнего общения в социальных сетях г-жа Анна Панишева объявила голодовку. Мы обеспокоены состоянием здоровья Анны Панишевой и других задержанных.

Мы, нижеподписашиеся представители организации, объединяющей поляков за пределами Польши, Союза поляков Норвегии и Союза поляков Литвы, требуем, чтобы нас проинформировали о состоянии здоровья и местонахождении г-жи Анны Панишевей и других задержанных, а также, чтобы все незаконно задержанные поляки были освобождены белорусским режимом в кратчайшие сроки.

(-) Jerzy Jankowski, президент Союза поляков Норвегии

(-) Renata Cytacka, вице-президент Союза поляков Литвы

Den Polsk Forening i Norge, Blunkeslettvn 5B, 1809 Askim . Tel. 69884897
Askim Sparebank 1100.20.90084 . E-mail: jerzy@wemail.no

Askim 22-3-2021

W związku z docierającymi do nas smutnymi informacjami o prześladowaniach i aresztowaniach przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej w Republice Białorusi, żądamy wypuszczenia na wolność bezpodstawnie aresztowanych:

 • 1. Anna Paniszewa, dyrektorka Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu,
  2. Maria Tiszkowska, prezes oddziału m. Wołkowysku ZPB,
  3. Irena Biernacka, prezes oddziału m. Lida ZPB,
  4. Andrzej Poczobut, członek Zarządu Głównego ZPB,
  5. Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi.

  Jesteśmy bardzo zaniepokojeni rozwojem sytuacji naszych Rodaków na Białorusi. Zostało tam bezpodstawnie uwięzionych pięciu Polaków tylko dlatego, iż pragnęli zachować swoją tożsamość i język ojczysty oraz w odwecie za działania rządu RP na arenie międzynarodowej dotyczących karygodnego łamania praw człowieka przez władze Białorusi. Bezprawne nękanie swoich obywateli jest działaniem tchórzliwym, godnym potępienia i ukazującym słabość reżimu wobec reszty demokratycznego świata.
 • Przeżywając okres Wielkiego Tygodnia patrzymy w stronę naszych uwięzionych Rodaków na Białorusi. Szczególnie jesteśmy zaniepokojeni losem pani Anny Paniszewej, która pierwsza została pozbawiona wolności. Smuci nas fakt, iż w momencie aresztowania i ostatniej łączności za pomocą mediów społecznościowych, pani Anna Paniszewa ogłosiła strajk głodowy. Jesteśmy pełni obaw o stan zdrowia pani Anny Paniszewej i innych zatrzymanych.

  My, przedstawiciele organizacji zrzeszającej Polaków poza Macierzą, Związek Polaków w Norwegii oraz Związek Polaków na Litwie żądamy poinformowania nas o stanie zdrowia i miejscu pobytu pani Anny Paniszewej i innych zatrzymanych oraz żądamy jak najszybszego uwolnieniu wszystkich bezprawnie więzionych Polaków przez reżim białoruski.

  (-) Jerzy Jankowski, prezes Związku Polaków w Norwegii
  (-) Renata Cytacka, wiceprezes Związku Polaków na Litwie
 • Den Polsk Forening i Norge, Blunkeslettvn 5B, 1809 Askim . Tel. 69884897
  Askim Sparebank 1100.20.90084 . E-mail: jerzy@wemail.no

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *