CISZO MILCZ! BÓLU MÓW!

CISZO MILCZ! BÓLU MÓW!

W Hołdzie Ofiarom w 78 Rocznicę Ludobójstwa Wołyńskiego.

11 lipca 1943 roku to jedna z najważniejszych dat we współczesnej historii. Był to dzień tzw. krwawej niedzieli, kiedy to jednocześnie w ok. 100 miejscowościach na Wołyniu doszło do zaplanowanej fali mordów na Polakach, co często miało też miejsce w kościołach, gdy wierni gromadzili się na Msze św.

Chcielibyśmy zaprosić polskich artystów, szczególnie artystów sztuki słowa, ale również wszystkich rozumiejących sens tego działania, do wspólnego czytania poezji dedykowanej lub inspirowanej historią Zagłady, którą ukraińscy naziści, sojusznicy hitlerowskiej III Rzeszy, zgotowali Polakom w latach 40-tych XX wieku.

Niechaj nasze działanie wybrzmi głośno i wyraźnie w niedzielę 11 lipca 2021 r. w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Tego dnia (lub w dniach sąsiadujących) czytajmy wiersze, które w specjalnym pakiecie zostaną rozesłane do jak największej liczby adresatów. Sugerujemy do odczytania co najmniej trzy utwory z proponowanego pakietu. Liczymy, że odbiorcy nie tylko sami zechcą się w ten artystyczny projekt zaangażować, ale zainspirują do tego jeszcze innych chętnych. Liczymy na współpracę środowiska szkolnego i harcerskiego, z którymi nawiązaliśmy już współpracę. Zachęcamy do udziału w tym projekcie także środowiska polskie znajdujące się poza granicami kraju.

Proponowane liryki są krzykiem zza ściany niepamięci, głosem sprzeciwu wobec nietolerancji i barbarzyństwa, które to przecież wciąż są obecne we współczesnym świecie. Ta lektura to wyjątkowa lekcja człowieczeństwa.

Każdemu „czytaniu” mogą towarzyszyć widzowie – to byłoby bardzo piękne, szczególnie, gdyby wśród odbiorców byli młodzi Polacy. Niemniej postarajmy się, aby każda z tych prezentacji została zarejestrowana w formie  dźwięku i obrazu (przy pomocy telefonu lub w inny sposób) i przesyłana na podany poniżej adres. Następnie zamieśćmy to nagranie w dniu 11 lipca na profilach mediów społecznościowych podmiotów biorących udział w tym działaniu i pozwólmy, żeby to nasze poetyckie przesłanie pamięci było dostępne przynajmniej do końca lipca.

Instytut Pamięci Narodowej jest współtwórcą projektu. I na adres mailowy IPN: sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl, prosimy zgłaszać swój akces do tej artystycznej patriotycznej inicjatywy. Mile widziane będą przesłane nagrania recytowanych tekstów (lub linki do nich), co pozwoli je upowszechnić dodatkowo poprzez komunikatory Instytutu Pamięci Narodowej oraz Teatru Nie Teraz.

Maszkienice / Warszawa 11 czerwca 2021

Tomasz Antoni Żak                                                      Dr Jarosław Szarek

Dyrektor Teatru Nie Teraz                                            Prezes

SYN WOŁYŃSKIEJ RODZINY                              INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

       
POLSKA DUSZA

Wiersz z książki CISZO MILCZ! BÓLU MÓW! Stanisława Srokowskiego

Szeptałaś Polsko w księgach pielgrzymstwa,

wołałaś z głębin historii, żyłaś w pieśniach

poetów i w łopoczących sztandarach.

Rycerze szli z twoim  imieniem na ustach do boju.

Korona zdobiła twoje czoło.
I oto słyszymy
jak ujadają hieny, szakale i wilki,
gasną wokół ciebie gwiazdy
i ciemnieje niebo.

Skruszyła się twoja potęga.

Zdradziła cię Europa i sprzedajni synowie.

Wbili ci nóż w plecy sąsiedzi, zagrabili twoje

ogrody, biblioteki, galerie, świątynie i cmentarze.

Weszli na wieże, których nie  budowali.

Zagarnęli twoją historię
i przekręcili twoje myśli.
Ale co z duszą, Ojczyzno?
Co z polską duszą?

Jesteśmy tułaczami.

Twoje księgi pielgrzymstwa płoną.

Twoje cmentarze zburzone.

Twoje pałace w ruinie.

Ale co z duszą, Ojczyzno? 

Co z polską duszą? 

Błąka się w pustkowiu?
Ukrywa w dudniącej ciszy?
Pluje krwią u bram miasta?
Umiera w studniach?  

Kucają u naszych stóp chmury, tulą się mroki.

Napastnicy mordują nasze sny, zaciemniają słońce,

ulice odpływają w dal.

         

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *