Polskie Zasoby Wiedzy

Polskie Zasoby Wiedzy

Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej NAWA otworzyła nową platformę o szkolnictwie wyższym w Polsce oraz nauce polskiej pt. „Research in Poland”:
researchinpoland.org
Celem, jaki sobie wytoczyła Agencja, jest umiędzynarodowienie polskich uczelni i placówek naukowych, także upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
Informacje będą dostępne w języku angielskim. Platforma będzie demonstrowała również narzędzia, pozwalające znaleźć jak ofertę pracy, tak granty oraz eventy naukowe. Teraz badania naukowe wybitnych zagranicznych naukowców będą z pewnością łatwiejsze, gdyż polskie zasoby wiedzy, infrastruktura badawcza, instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce będą szerzej wykorzystane dla szerokiego grona anglojęzycznych badaczy – naukowców i doktorantów.
Powinniśmy wspierać informowaniem oraz działaniami promocyjnymi tę platformę, gdyż wizerunek Polski w środowisku międzynarodowym chcemy wszyscy kształtować jako nowoczesny oraz kreatywny, a zarazem dostępny dla zagranicznego badacza, pracownika naukowego.
Strona ma za zadanie także promocję polskiej nauki poprzez taki komponent jak promowanie historii sukcesu poszczególnych wybitnych osobowości światu nauki oraz edukacji.
Zachęcamy do kontaktu: researchinpoland@nawa.gov.pl
Polecamy twitter: http://twitter.com/researchinpl
Facebook: http://www.facebook.com/researchinpoland/

+ posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *