Uczymy Historii Polski na materiałach IPN

Uczymy Historii Polski na materiałach IPN

Dlaczego tak jest, że najnowsza historia Polski jest niedouczona przez maturzystów? Nie tylko w Polsce.
Jedna z odpowiedzi jest taka, że jeżeli nauczyciel nie zna tej historii, to i uczeń nie będzie mógł długo zrozumieć jej treści, genezy zjawisk oraz interpretacji dziejów.
Dlatego warto uczyć przede wszystkim tych, kto przekazuje wiedzę historyczną – nauczycieli.

W tym celu zachęcam nauczycieli historii Polski na całym świecie do zgłaszania się na coroczny letni kurs historii najnowszej dla nauczycieli historii, który organizuje IPN w Warszawie w lipcu każdego roku:  POLONIJNE SPOTKANIA
Koordynator tego programu – dr Mateusz Marek 22 582 86 56, kom. + 48 538 890 008 / mateusz.marek@ipn.gov.pl .

Wybitni wykładowcy IPN poprowadzą słuchaczy po najtrudniejszych tematach historii XX wieku, na warsztatach przedstawią sposoby formowania sprawności rozpoznawania kluczowych faktów w dziejach, w dostępny sposób przy pomocy gry pokażą uczestnikom kursu jak pomagać uczniom wypracować swoje własne zdanie oraz robić własne wnioski po zapoznaniu się z materiałami edukacyjnymi IPN.

W Spotkaniach z najnowszą historią biorą udział nauczyciele z USA, Kanady, Niemiec, Węgier, Ukrainy, Rosji i innych państw świata. Celem corocznych spotkań jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Nauczyciele słuchają wykłady o historii Polski w latach 1918–1989, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego, represjach niemieckich i sowieckich wobec obywateli polskich, a także Zbrodni Wołyńskiej.

Każde spotkanie z najnowszą historią to nowy temat i nowe wyzwania. Niezwykle ważnym jest także korzystanie z zasobów Biura Edukacji Narodowej IPN, które wydaje książki oraz teki edukacyjne, gry planszowe oraz gry online: MATERIAŁY EDUKACYJNE – GRY

W każdym spotkaniu przewiduje się wycieczka do ważnych miejsc polskiej historii i kultury oraz wizyty studyjne do muzeów.
Zapraszamy do udziału w XVI edycji Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą w 2022 r.

Anna Paniszewa

+ posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.