Uprawianie sportu to też patriotyzm – POLONIA RUN 1918

Uprawianie sportu to też patriotyzm – POLONIA RUN 1918

W tym artykule przedstawię Państwu sportową, międzynarodową polonijną organizację POLONIA RUN 1918 – World Federation of Independence Run, jej wizję i cele oraz organizowany przez nią
Bieg Niepodległości Polonia Run 1918.

Organizacja powstała w odpowiedzi niektórych przedstawicieli szwedzkiej Polonii na apel Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w którym poproszono o uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, poprzez organizację z tej okazji biegu. Organizacja została oficjalnie zarejestrowana w 2019 r. w Szwecji.

Wizją organizacji jest zjednoczenie się Polonii i Polaków za Granicą poprzez Światowy Bieg Niepodległości przy obchodach rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przypomnienie istotnej roli polskiej emigracji w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wzmocnienie poczucia więzi Polonii z krajem przodków, z jednoczesną prezentacją środowisk polonijnych lokalnym społecznościom. Integracja i wzmocnienie polonijnego ruchu sportowego, turystyki i zdrowia we współpracy z organizacjami, klubami, szkołami w Polsce.

Warto również wspomnieć o celach przyświecających organizacji Polonia Run 1918.
Głównym celem jest coroczne uczczenie rocznic odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą. Zachowanie polskiej tożsamości i tradycji
w duszy młodego pokolenia. Aktywizacja młodych środowisk polonijnych. Przybliżenie roli polskiej emigracji w kształtowaniu się ładu politycznego Europy i Świata po zakończeniu I wojny światowej. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski oraz promowanie jej dobrego imienia. Promocja Polskiego Komitetu Olimpijskiego w krajach zamieszkania Polonii. Postrzeganie Polski jako kraju interesującego i przyjaznego turystycznie. Ważnym elementem jest integracja poprzez sport środowisk polonijnych z lokalnymi społecznościami.

Wspólnym mianownikiem biegu POLONIA RUN 1918 jest: jeden dzień, jedna godzina, oczywiście z poprawkami ze względu na możliwości organizacyjne oraz miejsce zamieszkania, ten sam dystans 1918 m i cztery kategorie: dzieci, młodzież, dorośli i starsi w spacerze. Wspólne logo, koszulki i jeden designerski medal dla zwycięzców.

Polania Run 1918, to nie maraton, tylko radosny festyn rodzinny w połączeniu z aktywnością fizyczną. Polonia Run 1918, to nie masowe biegi uliczne tylko bieg dla każdego, w poczuciu dobrej zabawy i spełnienia podstawowych postaw patriotycznych. To chęć bycia RAZEM, bo razem zawsze jest radośniej.

Idea Polonia Run 1918 to łączenie sportu z możliwością manifestowania swoich postaw patriotycznych, które są podstawą do utrzymania tożsamości narodowej.

Wymarzony biegacz Polonia Run 1918 to osoba, której bieganie kojarzy się wyłącznie z radością, nigdy z forsowaniem czy ekstremalnym wysiłkiem. Równocześnie niezwykle ważna, żywa jest dla niego pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych. Taka mieszanka emocji sportowo – patriotycznych jest podstawą do radosnego świętowania bycia razem w Biegu Niepodległości Polonia Run 1918.

Po raz pierwszy taki właśnie bieg zorganizowano z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Malmö, Szwecja. Organizatorem biegu była kobieca międzynarodowa organizacja POLKA International – Polish Womens Association International www.polkainternational.com
Do tego biegu byli zaproszeni wszyscy, bez żadnych barier wiekowych, pochodzący z różnych środowisk i organizacji polonijnych. Niestety nie wszyscy skorzystali z zaproszenia, bo u niektórych bardzo zakorzeniona jest wyższość zazdrości i zawiści nad ogólnym dobrem dla całej polonijnej społeczności. W tym pierwszym biegu brali udział członkowie Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej.

Listopad 2021, to już IV Bieg Niepodległości Polonia Run 1918, który odbył się w pięciu szwedzkich miastach: Malmö, Helsingborg, Göteborg, Jönköping i Sztokholm. Poza Szwecją swoją gotowość, także w tym roku zgłosili: Worcester-UK, Lwów, Żytomierz, Ryga, Gdańsk, Rzemień, Bojanowo.

Polonia Run 1918 World Federation of Independence Run serdecznie zaprasza światową Polonię
do współpracy i wspólnego rodzinnego festynu sportowo-patriotycznego. Niech nas łączy wspólna
wizja i cele oraz znak Polonia Run 1918. Razem twórzmy światową polonijną grupę, której są bliskie wartości patriotyczne oraz szacunek dla ważnych momentów z historii Polski. Poprzez wspólne działanie, w przyszłości staniemy się odpowiednim partnerem do współpracy z rożnymi ważnymi urzędami zarówno w Polsce jak i w kraju naszego zamieszkania. Bądźmy mocni w jedności, bo to daje nam siłę w zdobyciu odpowiednich sponsorów oraz daje nam duże możliwości w składaniu unijnych projektów.

Bieg Niepodległości POLONIA Run 1918 łączy ludzi we wspólnym świętowaniu i radosnym manifestowaniu przywiązania do ojczyzny. Przy tej okazji robimy także coś dla siebie, wychodzimy z domów, poprawiamy swoje zdrowie poprzez fizyczną aktywność, ale najważniejsze jest to, że
JESTEŚMY RAZEM, dbając o naszą tożsamość narodową! Nich nas łączy Niepodległa

Jeden dzień, jedna godzina, wspólny dystans 1918 m, cztery kategorie

www. poloniarun1918.com

Elizabeth Blania Kacprzyk.

Zdjęcia z Malmo oraz autor znaku Polonia Run 1918:
Sebastian Tomaszewicz operator filmowy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowo Teatralnej w Łodzi.
Znak towarowy jest zarejestrowany w PRV – Szwedzkim Urzędzie Patentu i Rejestracji.

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *