Szacunek do kapłanów

Szacunek do kapłanów

Mieszkańcy Górnego Śląska i całej Polski z wielką radością przyjęli informację o beatyfikacji 20 listopada 2021 śląskiego kapłana ks. Jana Franciszka Machy, który z wielkim poświęceniem był oddany ludziom i ojczyźnie. W czasie wojny był zaangażowany w działalność konspiracyjną i charytatywną na rzecz biednych i potrzebujących. Został stracony przez hitlerowców w 1942 roku w katowickim więzieniu. Jego życie i dzieło niech pozostaną na kolejne lata historycznym świadectwem prawdy i umiłowania ojczyzny, a także dowodem na zbrodniczą, niemiecką okupację w Polsce. A życie i patriotyczna postawa Ks. Machy oraz wszystkich innych polskich duchownych, konspiratorów, harcerzy i społeczników tamtego okresu, niech będzie dla nas inspiracją w codziennej trosce o nasz umiłowany kraj, za który krew przelewali nasi przodkowie.

My – Polacy potomkowie tych bardziej i mniej znanych bohaterów naszej ojczyzny szczególnie w dzisiejszych czasach powinniśmy okazywać szczególny szacunek kapłanom i uczyć nasze dzieci poszanowania dla księży, w obliczu mnożącej się w ostatnich latach agresji na kościół katolicki i na duchowieństwo.

Musimy zdawać sobie sprawę, że przejaw nienawiści do katolików i księży jest zauważalny na początku przez agresję słowną, niszczenie kościołów, wykrzykiwanie obraźliwych haseł oraz profanację symboli religijnych. Takie postępowania jeszcze bardziej nakręcają skalę agresji. W ubiegłym roku byliśmy świadkami profanacji i bezczeszczenia kościołów oraz agresji słownej wobec kapłanów. Nie możemy pozwolić, by na polskiej ziemi, uświęconej krwią tysięcy rodaków, którzy ginęli za wolność naszej ojczyzny dochodziło do tego typu zdarzeń. To jest powód do refleksji, ale też zmartwienia o przyszłość naszej umiłowanej ojczyzny.

Miesiąc temu z wielkim bólem dowiedzieliśmy się o męczeńskiej śmierci zakonnika z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Siedlcach, o. Maksymiliana Adama Świerżewskiego. Ojciec Maksymilian został napadnięty i brutalnie pobity ze skutkiem śmiertelnym w parku w Siedlcach dnia 11 listopada 2021 w wieku 35 lat, w 16 roku życia zakonnego i 9-tym roku życia kapłańskiego, w tak szczególnym dniu dla wszystkich Polaków w święto odzyskania przez Polskę niepodległości.

                                                                   Maksymilian Adam Świerżewski

Morderstwo to było bezprecedensowym przykładem fizycznej agresji na duchowieństwo, a tym sam samym na kościół katolicki w Polsce. 2 marca tego roku doszło też do zabójstwa proboszcza parafii w Paradyżu ks. Adama Myszkowskiego. Ci kapłani jak i wielu innych, którzy są prześladowani każdego dnia za wiarę na całym świecie są męczennikami, tak jak przed laty ks. Jerzy Popiełuszko, który mówił: “Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczać, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą.”

Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na wychowanie młodego pokolenia Polek i Polaków, którzy niestety są podatni na takie postępowania nawołujące do przemocy i niejednokrotnie utożsamiają się z nimi. Zadaniem rodziców i wychowawców oprócz rzetelnego przekazywania wiedzy historycznej jest wyczulenie młodzieży na dobro wspólne narodu i nauka odpowiedzialności za przyszłość Polski.

Widzimy, co dzieje się na zachodzie Europy, kiedy kościoły katolickie są podpalane oraz zamykane. Nigdy nie możemy dopuścić, by nurt laicyzacji i ateizacji przeniósł się do Polski. Naszą powinnością jest stanie w obronie świętych wartości jakimi są wiara, ojczyzna i patriotyzm, w duchu wierności tysiąc pięćdziesięcioletniego dziedzictwa Rzeczypospolitej Polski!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *