Oficjalna wizyta Ambasadora Polski w Brazylii w Porto Alegre w stanie Rio Grande do Sul

Oficjalna wizyta Ambasadora Polski w Brazylii w Porto Alegre w stanie Rio Grande do Sul

Oficjalna wizyta Ambasadora Polski w Porto Alegre

 i uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i służb mundurowych

strzegących z bohaterskim oddaniem bezpieczeństwa polskich granic

Wizyta oficjalna Ambasadora Polski w południowym brazylijskim stanie Rio Grande do Sul, to wydarzenie niecodzienne, historyczne i oczekiwane przez naszą dumną Polonię! Pomimo późnych godzin nocnych delegacja społeczności polonijnej z naszymi flagami Polski i Brazylii powitała Dostojnych Gości na lotnisku w stolicy w Porto Alegre 17 listopada 2021, o godz. 24,00. Na lotnisku pojawili się także przedstawiciele stanowych służb bezpieczeństwa, którzy będą towarzyszyli polskiemu dyplomacie podczas Jego oficjalnego pobytu w stolicy tego brazylijskiego stanu najbardziej wysuniętego na południe i graniczącego z Urugwajem, Argentyną, Oceanem Atlantyckim i od północy ze stanem Santa Catarina. Po przedstawieniu p. Ambasadorowi i Jego małżonce delegacji polonijnej i krótkiej rozmowie, panowie ze stanowych służb bezpieczeństwa odwieźli naszych Dostojnych Gości do hotelu, a my usatysfakcjonowani i szczęśliwi, że tak oczekiwana wizyta staje się faktem, powróciliśmy do naszych domów.

18 listopada 2021 r., to pierwszy dzień wizyty Ambasadora Polski w Porto Alegre, stolicy stanu Rio Grande do Sul! Władze stanowe dały do dyspozycji polskiego dyplomaty oficjalny samochód z dyskretną obstawą policyjną! Pierwsza wizyta odbyła się u prefekta municypium p. Sebastião Melo (prawnika z wyksztalcenia i zaangażowanego polityka! Dzięki Jego administracji miasto zaczęło przybierać nowy widok i jego ulice stały się o wiele bardziej czyściejsze.

Drugie oficjalne spotkanie tego dnia p. Ambasadora Polski odbyło się w godzinach popołudniowych w pałacu Piratini w centralnej części miasta. Przejazd oficjalnym wozem z obstawą policyjną oraz asystą policjantów na motorach, którzy wstrzymali ruch na trasie przejazdu przedstawiciela Państwa Polskiego w Brazylii! Ponieważ p. Ambasador życzył sobie, aby Mu towarzyszyć w oficjalnych spotkaniach, więc z bliska mogłem obserwować, jak Brazylijczycy podeszli do tej wizyty polskiego dyplomaty. Kiedy przed hotelem wsiadaliśmy do oficjalnego samochodu, grupa policjantów na motorach wstrzymała ruch na ulicy. Z kolei 12 policjantów (po dwóch wyjechało przed nami na motorach i  wstrzymało ruch z lateralnych ulic w tym celu, aby centralna aleja miejska pozostała bez ruchu samochodów, gdyż z pompą przewożono polskiego dyplomatę. Po przyjeździe przed pałac Piratini (oficjalną siedzibę rządu stanowego) orkiestra policji odegrała polski hymn narodowy.

Z kolei p. Ambasador odebrał honory Policji Militarnej świętującej tego dnia (18 listopada) w 184 rocznicę powołania w 1837 r. tej formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w stanie RS! W pałacu na pierwszym piętrze polski dyplomata spotkał się z wice-gubernatorem p. Ranolfo Vieira Júnior (mającym wykształcenie prawnicze) i z najważniejszymi sekretarzami stanu RS. Rozmowy w gabinecie były bardzo konstruktywne mające na celu zacieśnienie i powiększenie kontaktów w wielu obszarach pomiędzy Polską, a stanem RS.

Kolejnym spotkaniem Ambasadora Polski p. dra Jakuba Skiby (18 listopada 2021) było przyjęcie w Konsulacie honorowym RP w stanie Rio Grande do Sul prefekta municypium Áurea p. Antônio Jorge Slussarka, któremu towarzyszył p. Waszczuk prezes lokalnego Braspolu! Pan Ambasador został zaproszony na przyszłoroczny krajowy festyn czarniny, który od lat jest organizowany w miasteczku Áurea, gdzie żyje ponad 90% mieszkańców polskiego pochodzeniu (populacja municypium wynosi 3.535 osób)! Konsul honorowy p. Sergio Sechinski całą swoją energię i znajomości w tutejszym świecie politycznym, polonijnym i medialnym zaangażował od tygodni w dobrym przygotowaniu oficjalnej wizyty polskiego dyplomaty, który po raz pierwszy składa oficjalną wizytę w stanie Rio Grande do Sul!

Drugi dzień pobytu (19 listopada) Ambasadora RP p. dra Jakuba Skiby w Porto Alegre: spotkanie z przedsiębiorcami ze stanu Rio Grande do Sul zainteresowanymi kontaktami z Polska! W seminarium od godz. 9,00 brali udział również przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju i Handlu! W spotkaniu uczestniczył Sergio Sechinski konsul honorowy RP w RS. Przedstawiciele różnych gałęzi przemysłu stanu Rio Grande do Sul włącznie z rolnictwem wykazywali duże zainteresowanie w nawiązaniu konkretnych kontaktów z polskimi zakładami przemysłowymi! Seminarium PL – RS zakończyło się wspólnym obiadem.

Tego samego dnia 19 listopada w godzinach popołudniowych Ambasador Polski w towarzystwie Sergia Sechinskiego konsula honorowego RP e RS i ks. Zdzisława Malczewskiego SChr rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii złożył oficjalna wizytę w Papieskim Uniwersytecie Katolickim, gdzie w rektoracie nastąpiło spotkanie z Evilazip Teixeira rektorem wspomnianej uczelni. Rektorowi towarzyszyło kilku najbliższych współpracowników! Po oficjalnych rozmowach 2 profesorów pokazało p. Ambasadorowi, któremu towarzyszył ks. Zdzislaw, część techniczną uczelni! Po pobycie na uniwersytecie p. Ambasador powrócił z obstawą policyjną do hotelu!

Ostatni punkt programu oficjalnej wizyty ambasadora RP w Porto Alegre (19 listopada) to udział w koncercie polskiego pianisty Rafala Luszczewskiego (Raphael Lustchevsky) w kościele uniwersyteckim Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego! Rafał Aleksander Łuszczewski, sygnowany również jako Rafał A. Łuszczewski, Raphael Alexandre Lustchevsky (ur. 1979) – polski pianista, chopinista, pedagog, propagator muzyki Fryderyka Chopina na świecie, m.in. inicjator i współorganizator konkursów chopinowskich w krajach Ameryki Południowej. Koncertował w większości krajów Europy, Azji, obu Ameryk, a ponadto w Australii, Nowej Zelandii, RPA i na Bliskim Wschodzie. Współpracował m.in. z takimi dyrygentami jak Horia Andreescu, Pavel Baleff, Łukasz Borowicz, Osvaldo Colarusso, Leslie B. Dunner, Achim Fiedler, Hiroyuki Iwaki, Chosei Komatsu, Nicolas Krauze, Wojciech Michniewski, Norton Morozowicz, Marek Pijarowski, Francisco Rettig, Federico Garcia Vigil, Simon Wright, Oleg Zverev. W październiku 2018 r. wykonał koncert z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski w Wielkiej Sali Zgromadzeń w Pałacu Narodów ONZ w Genewie, z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Uniwersytetu Chopina w Warszawie pod dyrekcją Grzegorza Nowaka.

Liczba uczestników koncertu została ograniczona ze względu na wymagania sanitarne związane z pandemią! Przy wejściu do kościoła należało okazać dokument potwierdzający przyjęcie szczepienia przeciw Covid-19. Miejsca zostały podzielone po 50% dla społeczności akademickiej i 50% dla wspólnoty polonijnej! Wydarzenie było bankietem dla uszu i wrażliwości duchowej! Koncert odbył się pod patronatem Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Brazylii, Konsulatu honorowego RP w stanie Rio Grande do Sul oraz Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Porto Alegre.

W sobotę (20 listopada) Sergio Sechinski Konsul honorowy pokazał p. Ambasadorowi i Jego Małżonce ciekawsze punkty historyczne i widokowe miasta Porto Alegre oraz wydal obiad dla Dostojnych Gości! Po obiedzie p. Ambasador złożył wizytę w siedzibie Towarzystwa Polonia, gdzie został powitany przez prezesa p. Mariano Hossa. Program pobytu w siedzibie organizacji był bogaty i ciekawy ! Pod koniec dnia dyplomata polski z małżonka powrócili do hotelu! Duszpasterz polonijny towarzyszył w programie przygotowanym przez Konsula honorowego dla naszych Dostojnych Gości ze stołecznej Brasílii!

Mam świadomość, że w moich tekstach główną postacią był p. Ambasador RP. To nie znaczy, że nie dostrzegłem dyskretnej, ale także sugestywnych propozycji małżonki naszego dyplomaty, p. Bogusławy Skiby! Świadomie pozostawiłem ten wątek na oddzielny reportaż. Bowiem, kiedy p. Ambasador realizował oficjalne spotkania przez dwa dni (18-19 listopada 2021), p. Ambasadorowa, dzięki uprzejmości i dyspozycyjności trzech Brazylijek, mogła poznać miejsca związane z kulturą, religijnością i tradycjami stanu Rio Grande do Sul. Ponadto delikatnie zwracała uwagę naszemu Konsulowi honorowemu RP w stanie Rio Grande do Sul na produkty, które Polska sprzedaje do różnych krajów i odnosi sukcesy. P. Sergio Sechinski już nawiązał kontakt z zakładami, które mamy nadzieję będą eksportować do Porto Alegre i do różnych regionów tego stanu swoje produkty.

Wyrażamy szczere podziękowanie p. Clélii Marii Olszewskiej, która przyjechała 170 km z miasteczka Dom Feliciano (to perełka Polonii w tym stanie, gdzie 70% mieszkańców ma polskie pochodzenie), aby być przewodniczką i tłumaczką p. Ambasadorowej. P. Clélia ukończyła studia pedagogiczne (była nauczycielką, a obecnie już przebywa na emeryturze), odwiedziła 8 razy Polskę i bardzo dobrze mówi po polsku. Z kolei p. Marisa Pezzol (psycholog z wykształcenia i przedsiębiorca) jest włoskiego pochodzenie, ale jej teściowa była Polką, a starsza córka Guilianna studiuje na Politechnice Warszawskiej. P. Marisa służyła za kierowcę i przewodnika. Jej siostra p. Mairi Lunardelli (adwokat) włączyła się do towarzyszenia p. Ambasadorowej. Wspomniane panie nie tylko poświęciły swój czas, znajomość interesujących punktów naszego miasta, aby p. Ambasadorowa mogła poznać trochę inne przejawy kultury, jeśli je porównamy z naszymi, polskimi! Wspomniane panie w swojej uprzejmości udostępniły opis swoich wrażeń ze spędzonego czasu z p. Ambasadorową Bogusławą Skibą. Potrafiły również scharakteryzować Jej osobowość. Wspomniane wrażenia pań i ich opis zamieszczę w j. portugalskim w przygotowywanej drugiej tegorocznej edycji periodyku „Polonicus”. Tutejsze brazylijskie przysłowie mówi, że “za znanym, wpływowym mężczyzną jest zawsze wielka kobieta”! To przysłowie odnosimy do małżonki p. Ambasadora p. Bogusławy!

Ukoronowaniem oficjalnej wizyty p. Ambasadora RP i Jego małżonki było uczestnictwo w uroczystej Mszy św. (21 listopada) sprawowanej w Kościele Polskim Pani Jasnogórskiej w Porto Alegre! Dostojnych naszych Gości obstawa policyjna przywiozła z hotelu do polonijnej świątyni, gdzie przed wejściem do kościoła zostali powitani przez Marie i Eduarda, dzieci małżeństwa lekarzy, Konsula honorowego RP w RS, a także duszpasterza Polonii w stolicy tego stanu Federacji Brazylii! Pomimo obostrzeń z powodu pandemii kościół wypełnili Polonusi nie tylko z miasta, ale także z miast należących do regionu metropolitalnego czy odległego o 200 km miasta Nova Prata! Cała liturgia sprawowana była w języku polskim, z wyjątkiem kazania oraz przemówienia p. Ambasadora pod koniec Mszy św.! Ofiarę Mszy św. ofiarowaliśmy za Ojczyznę oraz służby Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji strzegących z oddaniem granicy z Białorusią! Na zakończenie Mszy św. zaśpiewaliście pieśń „Boże, coś Polskę”! Nie było łatwo powstrzymać wzruszenia mając świadomość, że zdecydowana większość Polonusów obecnych w świątyni to osoby w 2, 3 czy 5 pokoleniu, a śpiewających tę pieśń w ogóle nie zna Polski!  Po Mszy św. wiele osób chciało sobie zrobić zdjęcie z p. Ambasadorem oraz Jego małżonką! Prawdopodobnie była to pierwsza wizyta polskiego dyplomaty z Brasilii, który przybył do Polskiego Kościoła na wspólna Msze św. z tutejszą Polonia! Pytałem wielu starszych Polonusów i nikt nie potrafił powiedzieć, żeby w ostatnich 30 latach był w Polskim Kościele i modlił się z nimi polski ambasador…

Kapelania Polska Pani Jasnogórskiej przygotowała na cześć Dostojnych Gości specjalny obiad! Ze względu na ograniczenia sanitarne ograniczyliśmy liczbę uczestników do 100 osób…; chociaż chętnych było o wiele więcej! W celu przybliżenia p. Ambasadorowi i Jego małżonce trochę kultury stanu Rio Grande do Sul zaproszony został zespół folkloru gauchos, który zaprezentował kilka tradycyjnych tańców tego stanu! W ostatni taniec włączyła się para naszych Gości przybyłych ze stolicy, a także kilka par biesiadników! Potem była jeszcze sekcja zdjęciowa, boć przecież takie wizyty nie zdarzają się tak często, jak ta…

Po spotkaniu z naszymi dumnymi ze swego pochodzenia Polonusami Państwo Skibowie odwiezieni zostali przez obstawę policyjną na miejscowe lotnisko! Konsul honorowy RP wraz z duszpasterzem Polonii również udali się na lotnisko, gdzie podziękowali serdecznie policjantom za oddana służbę Ambasadorowi polskiemu podczas 4 dniowego oficjalnego pobytu w tym najbardziej wysuniętym na południe stanu Federacji Brazylii! Po pożegnanie policjantów mieliśmy jeszcze rozmowę z p. Ambasadorem i Jego małżonką, aby podsumować tę (prawdopodobnie pierwszą oficjalną wizytę polskiego dyplomaty po 1989 r. w stanie, gdzie żyją dumni ze swojego pochodzenia brazylijscy Polunusi) wizytę, która już zaczyna przynosić owoce! Zainteresowanie stanu, przedsiębiorców i uczelni katolickiej w nawiązaniu bliskich i konkretnych kontaktów już zaczęło się przejawiać w tych dniach w kontaktach telefonicznych i osobistych z Sergio Sechinskim Konsula honorowego RP, który z wielkim oddaniem podjął się przygotowaniu oficjalnych spotkań polskiego dyplomaty z przedstawicielami miasta, stanu, władzami uczelni papieskiej, a także przedsiębiorcami! Przed pożegnaniem podjęliśmy w rozmowie jeszcze kilka punktów, jako wyzwania na najbliższą naszą polonijną przyszłość!  Życząc Państwu Skibom spokojnego 2-godzinnego lotu do stołecznej Brasilii i po pożegnaniu, powróciliśmy do naszej codzienności, mając świadomość, ze mimo dużej odległości geograficznej, Polska – dzięki tej oficjalnej wizycie polskiego Ambasadora – przybliżyła się do stanu Rio Grande do Sul i tutejszej blisko 700-tysięcznej społeczności polonijnej! Małżonkowie Państwo Skibowie podbili serca naszych dumnych Polonusów i naszych serdecznych przyjaciół Brazylijczyków, uczestniczących w naszych wydarzeniach polonijnych! Oficjalna wizyta p. Ambasadora z małżonką w Porto Alegre zapisuje się do wydarzeń historycznych w kontaktach polsko-riograndeńskich, ale również  i polonijnych! Mamy nadzieję, że nawiązane oficjalne kontakty pozwolą i zaczną przynosić spodziewane owoce tak dla Polski, jak też i tego południowego stanu brazylijskiego, jakim jest Rio Grande do Sul!

W powyższym krótkim reportażu starałem się przybliżać to ważne wydarzenie dla zbliżenia Polski do stanu Rio Grande do Sul w wielu wymiarach. Obecność i oficjalne spotkania p. Ambasadora dr Jakuba Skiby już mają bardzo pozytywny odzew wśród władz stanowych, przemysłowców i osób zainteresowanych w nawiązaniu kontaktów handlowych z Polską. Papieski Uniwersytet Katolicki w Porto Alegre już oczekuje na pozytywne podejście i podpisanie wstępnej umowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, aby utworzyć Katedrę kultury, literatury i języka polskiego na tutejszej papieskiej uczelni.

 

Zdzisław Malczewski SChr

 

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *