Polscy Piloci w Bitwie o Anglię – Wystawa IPN w Hiszpanii

Polscy Piloci w Bitwie o Anglię – Wystawa IPN w Hiszpanii

Drodzy Przyjaciele,

W sobotę 18 grudnia 2021 byliśmy w centrali klubu Dragon z wystawą poświeconą Batalionowi 303 i polskim pilotom w czasie bitwy o Anglię.  Zaprezentowaliśmy wystawę składającą się z 15 peneli wystawowych mówiących o Polakach w Wielkiej Brytanii.  Materiały do tej wystawy otrzymaliśmy z IPNu i przetlumaczyliśmy je na język hiszpański.  Zaprezentowaliśmy również różne pamiątki jak mapa centrum operacyjnego, uniform polskiego pilota rangi oficera, modele różnych samolotów, w tym wspaniałego Hawer Huricane w skali 1:10, jak również filmy, gry, etc.

Z poważaniem,
Alberto Trujillo

Stowarzyszenie Kulturalne Polska Pierwsza Stanęła do Walki. 

 

Dear Friends,

On Saturday, December 18, 2021, we were at the Dragon Club headquarters with our exhibition dedicated to Squadron 303 and the Polish pilots during the Battle of Britain.  We were able to show the new 15-panel exhibition about the Poles in the Battle of Britain. The materials were provided by IPN and we have translated them into Spanish. We also presented various artifacts like a map of the operations room to control, monitor, and intercept German incursions during the Battle of Britain, a new pilot uniform with the rank of “pilot officer”, and various materials such as aircraft models, one of them a magnificent 1:10 scale Hawker Hurricane, movies, board games, etc.

AlbertoTrujilloAsociacion Hco-Cultural Poland First to Fight

 

Queridos Amigos,El sábado 18 de diciembre estuvimos en la sede del Club Dragón, con nuestra exposición dedicada al Escuadrón 303 y a los pilotos polacos durante la Batalla de Inglaterra, allí pudimos mostrar la nueva exposición de 15 paneles sobre los polacos en la Batalla de Inglaterra, que nos ha proporcionado IPN y que nosotros hemos traducido al español, también mostramos el mapa de sala de operaciones para realizar el control, seguimiento  e intercepción de incursiones alemanas durante la Batalla de Inglaterra, un nuevo uniforme de piloto con el rango de “pilot officer”, y diverso material como modelos de aviones, uno de ellos un magnífico Hawker Hurricane escala 1:10, películas, juegos de mesa, etc.

AlbertoTrujilloAsociacion Hco-Cultural Poland First to Fight.

 

 

 

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *