Oświadczenie w Obronie Polskiego Szkolnictwa w Rejonie Trockim na Litwie

Oświadczenie w Obronie Polskiego Szkolnictwa w Rejonie Trockim na Litwie

 

Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda

Premier Republiki Litewskiej Ingrida Šimonytė,

Mer Rejonu Trockiego Andrius Šatevičius

Do wiadomości:

– Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds Polonii i Polaków za Granicą.

– Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu

– Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach

W sprawie: Polskie Szkolnictwo na Litwie

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Republika Polonia” zrzeszające osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe na całym świecie z niepokojem obserwuje działania władz samorządowych rejonu trockiego wobec dwóch polskich szkół – Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu i Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach.

W ostatnim czasie obserwujemy w mediach nasilające się protesty i apele polskiej społeczności w Połukniu i Starych Trokach przeciw niebezpiecznym działaniom władz rejonu trockiego w stosunku do polskich szkół w tym rejonie. W ramach ogólnokrajowego projektu „Szkół Tysiąclecia” władze rejonu trockiego zamierzają dokonać reorganizacji dwóch polskojęzycznych szkół – Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu i Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Te placówki mają być przekształcone w filie innych szkół, czyli zdegradowane do niższego poziomu. Społeczności obu szkół aktywnie temu się przeciwstawiają.

Przedstawiciele wspólnoty polskiej kilkakrotnie pikietowali przed budynkami samorządowymi, rządowymi oraz Ambasadą RP, wyrażając swój stanowczy sprzeciw wobec działań władz rejonu trockiego, mających na celu zniszczenie polskich szkół. W środę, 30 marca 2022 roku, przy gmachu Rządu Republiki Litewskiej o godzinie 15.00 odbędzie się wiec protestu Polaków Wileńszczyzny w obronie polskiego Gimnazjum w Połukniu i polskiej Szkoły Podstawowej w Starych Trokach.

Trudno pojąć dlaczego władze samorządowe nie chcą wsłuchać się w argumenty swoich mieszkańców, tym bardziej, że w mediach kreuje się obraz przyjaźni między Polską i Litwą. Nie może być mowy o przyjaźni między stronami, jeżeli strona litewska prześladuje dzieci swojej polskiej mniejszości narodowej. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zachować język i kulturę rdzennej ludności polskiej w rejonie trockim. Jest to fundamentalne prawo człowieka.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec planów reorganizacji dwóch polskojęzycznych szkół w rejonie trockim – Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu i Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Plany te zagrażają strategicznemu partnerstwu Polski i Litwy w wyjątkowo trudnym i niebezpiecznym czasie dla całego regionu.

Zwracamy się z apelem o wsłuchanie się w głos swoich obywateli, mniejszości polskiej na Litwie. Należyte spełnienie ich uzasadnionych postulatów jest kluczowe dla zapewnienia dobrosąsiedzkich stosunków między Polakami a Litwinami.

 

Z poważaniem,

Maria Szonert Binienda

Prezes

Stowarzyszenie „Republika Polonia”

Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu można znaleźć tu:

Forum Rodzicow Litwa

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *