Członek ŚSRP wystąpił w Senacie RP na temat Polonii w Brazylii

Członek ŚSRP wystąpił w Senacie RP na temat Polonii w Brazylii

Członek ŚSRP  wystąpił na posiedzeniu Senatu RP

na temat Polonii w Brazylii

Komisja do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP zorganizowała posiedzenie w dniu 9 maja 2023 r. na temat aktualnej sytuacji Polonii brazylijskiej.

Zebranie prowadził Senator Kazimierz Michał Ujazdowski – przewodniczący Komisji. Wśród uczestników posiedzenia było kilku Senatorów członków wspomnianej Komisji, a także zaproszeni goście: przedstawiciel MSZ, prezes Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”, Dyrektor Krajowa wspomnianej organizacji, kilku przedstawicieli brazylijskiej społeczności polonijnej.

Do uczestnictwa w posiedzeniu został zaproszony ks. Zdzisław Malczewski SChr rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Uczestniczył także poprzez system internetowy Lourival Araujo Filho prezes Towarzystwa Józefa Piłsudskiego oraz zespołu folkloru „Wisła” z Kurytyby.

Każdy z uczestników posiedzenia miał możliwość zabrania głosu na aktualne problemy i sytuację społeczności polonijnej w Brazylii. Kolejność wystąpień poszczególnych osób zależała od przewodniczącego posiedzenia, który imiennie zapraszał do zabrania głosu.

Ksiądz Zdzisław Malczewski, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, w swoim 10 minutowym wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę równego traktowania grup polonijnych tak w wymiarze oficjalnych wizyt dyplomatów, jak też oficjalnych przedstawicieli poszczególnych ministerstw czy też instytucji z Polski przybywających specjalnie do Brazylii w celu zapoznania się z aktualną rzeczywistością Polonii. Ponadto podkreślił ważność kontynuacji podjętych już projektów. Przykładowo spotkanie młodzieży polonijnej z Ameryki Południowej, które miało miejsce jeszcze przed pandemią Covid-19 w Kurytybie. Liczebna grupa młodych uczestniczących aktywnie w kilkudniowym spotkaniu zaskoczyła bardzo pozytywnie samych organizatorów, czyli Stowarzyszenie „Wspólnotę Polską” z Dariuszem Bonisławskim jej prezesem na czele. Nie wspominając już o niżej podpisanym, który został zaproszony na to spotkanie i uczestniczył w tym historycznym spotkaniu młodzieży polonijnej. Rektor PMK prosił także, aby na różne sposoby ukazywać Polonii brazylijskiej współczesną, nowoczesną i innowacyjną Polskę, kraj przodków współczesnych Polonusów brazylijskich (filmy, broszury, czy też kontynuowanie wyjazdów do Polski dla grup młodzieżowych itp.). Mówca wyraził serdeczne podziękowanie wobec Senatu RP, który od poprzedniej kadencji pod przewodnictwem ówczesnego marszałka Senatora Stanisława Karczewskiego podjął decyzję skierowania większego zainteresowania Polonią w Ameryce Południowej, a szczególnie brazylijską, gdyż jest najliczniejszą, szacowaną na 2-3 miliony osób. W nie tak odległej przeszłości Polonia brazylijska była praktycznie mało dostrzegana przez Polskę wśród Polonii obecnej w tylu krajach świata.

Dla nas zaproszonych gości, uczestniczących we wspomnianym posiedzeniu została posiana nadzieja wyrażona przez przewodniczącego Komisji, że w przyszłości odbywać się będą tego typu spotkania z udziałem przedstawicieli brazylijskiej Polonii. Pozostajemy przy nadziei, że wypowiedziane słowa będą konkretnie realizowane i że nie pozostaniemy tylko przy obietnicy.

Zdzisław Malczewski SChr

 

 

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *