PROGRAM

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT.
ROLA OSÓB POCHODZENIA POLSKIEGO
ZAMIESZKAŁYCH POZA GRANICAMI KRAJU
W OCHRONIE DOBREGO IMIENIA POLSKI I POLAKÓW

3 września 2021 godz. 9:00 – 17:00, transmisja online

Maria Szonert Binienda, Prezes, Stowarzyszenie Republika Polonia
      –
Przywitanie i Wprowadzenie.

Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Biskup ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej Wiesław Lechowicz 
     –  Błogosławieństwo, Słowo Pasterskie

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska

Przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki Bartosz Rybak

Sekretarz Stanu Jan Dziedziczak, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wiceminister Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk

Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta 

Europoseł Jadwiga Wiśniewska via video

 Prezes Stowarzyszenia Republika Polonia Maria Szonert Binienda
– Przedstawienie Organizatorów

PRZERWA do godz. 12:00

Marian Romaniuk, Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela
Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981) jako orędownik integracji Europy chrześcijańskiej.

Prof. Wiesław Wysocki, Prezes, Instytut Józefa Piłsudskiego
Kontrowersje wokół polskiej polityki historycznej – między polityką resortową a państwową.

Dr Rafał Leśkiewicz, Pełnomocnik Prezesa IPN
Białe plamy strat Polski.

Dr Teresa Kaczorowska, Przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Integracja z Polakami na Wschodzie poprzez Międzynarodowe Motocyklowe Rajdy Katyńskie.

PRZERWA do godz. 15:00

Mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Ustawa o IPN jako podstawa dochodzenia ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej
Polskiej i Narodu Polskiego w kontekście rozstrzygnięć sądów krajowych i TSUE.

Prof. Jan Żaryn, Prezes, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana
Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego
Propaganda antypolska czy ignorancja?
Wizerunek Polski XX wieku w świecie na wybranych przykładach.

Maciej Świrski, Prezes, Fundacja Reduta Dobrego Imienia
Propozycja nowelizacji prawa prasowego w celu przeciwdziałania agresji  dezinformacyjnej.

Prof. Andrzej Zybertowicz, Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
Między słabością a dumą: Gra o wizerunek Polski i polskości w strukturalnie zatrutej infosferze.

Prof. Zdzisław Krasnodębski, Europoseł
Jak skutecznie walczyć o dobre imię Polski?