Hemar w Hołdzie Ofiarom Katynia

Hemar w Hołdzie Ofiarom Katynia

Tej nocy zgła­dzo­no Wol­nośćW ka­tyń­skim le­sie...Zdra­dziec­kim strza­łem w czasz­kęPo­kwi­to­wa­no Wrze­sień.Zwią­za­no do tyłu ręce,By w obec­no­ści kataNie mo­gła ich wznieść bła­gal­nieDo Boga i do świa­ta.Za­kne­blo­wa­no usta,By w tej ka­tyń­skiej nocyNie mo­gła…
Niemcy i Rosja – Dzieje Współpracy

Niemcy i Rosja – Dzieje Współpracy

Niemcy i Rosja - Dzieje Współpracy „(…) człowiek pozbawiony pamięci historii nie jest przygotowany do trudów dzisiejszego życia."                                      Czyngis Ajchmatow. Niemcy przyzwyczaiły nas do swoich szczególnych relacji z Rosją. Niezależnie…