World Research Council of Poles Abroad

Wkład polskich weteranów II wojny światowej na Zachodzie – Konferencja

                                                                           Warszawa, 10.06.2024 r.

  ŚWIATOWA RADA BADAŃ NAD POLONIĄ

Instytut Historii UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie

Światowe Stowarzyszenie Republika Polonia

Koalicja Polonii Amerykańskiej

Kongres Polonii Amerykańskiej – Zachodnia Floryda

zapraszają na 

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

Wkład polskich weteranów II wojny światowej w budowę polonijnych środowisk emigracyjnych
oraz opozycji antykomunistycznej w Kraju
 

 14-15 października 2024 r.

Aula im. Roberta Schumana

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

ul. K. Wóycickiego 1/3, bl. 23 

                                                   

 Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący – mgr Walter Wiesław Gołębiewski – prezes ŚRBnP;
Zastępca Przewodniczącego – Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński;
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego –  dr Aneta Hoffmann – Dyrektor Public Relations ŚRBnP;
Redaktor Naczelny Portalu Dziedzictwo Poloniidr. hab. Joanna Pyłat;
Członkowie Komitetu Organizacyjnego: prof. Wiesław Jan Wysocki,   mgr Ewa Wysga – Sekretarz ŚRBnP, dr Maria Szonert-Binienda, ks. dr Zdzisław Malczewski, ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej, dr Jacek Cholewski, mgr Anna Panishava.

Cele konferencji:

W bieżącym roku (2024) obchodzimy 80 rocznicę bohaterskiej walki polskiego żołnierza o niepodległość Rzeczypospolitej na wielu frontach II wojny światowej: bitwy o Monte Cassino, Powstania Warszawskiego, szeregu zwycięskich batalii polskiego żołnierza pod dowództwem gen. Stanisława Maczka we Francji, Belgii i Holandii.

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie utworzone poza granicami Polski liczyły w latach 1944-1945 ponad 230 tysięcy żołnierzy. Polacy walczyli także w armiach:  amerykańskiej, francuskiej czy brytyjskiej. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie rozwiązane zostały przez Brytyjczyków w 1947 r. Po zakończeniu wojny powstały liczne organizacje kombatanckie, których celem była wzajemna pomoc, kultywowanie tradycji żołnierskich, ale także włączanie się powojenny nurt życia społecznego i politycznego w krajach zamieszkania oraz praca na rzecz wyzwolenia Kraju spod jarzma komunistycznego. Pragniemy przypomnieć działalność takich organizacji jak Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, Stowarzyszenie 1 Polskiej Dywizji Pancernej w Belgii, Stowarzyszenie 1 Polskiej Dywizji Pancernej Generała Maczka, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Ich Rodzin – Samopomoc Polska,  Związek Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji, Związek Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kanadzie,  Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Stowarzyszenie Lotników Polskich – Skrzydło Warszawa, Związek Karpatczyków 3 DSK, Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Polskich we Włoszech, Światowy Związku Żołnierzy Armii Krajowej i in.

Zamiarem organizatorów Konferencji jest pokazanie aktywnej roli polskich weteranów II wojny światowej w tworzeniu organizacji polonijnych, parafii katolickich i innych wyznań, redakcji prasowych, bibliotek, klubów polskich, Radia Wolna Europa, Głosu Ameryki, Radia Londyn (i in. rozgłośni radiowych), PUNO (Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie), POSK (The Polish Social and Cultural Association) w Londynie, Paryskiej Kultury, organizacji skautingowych, Polskiej Macierzy Szkolnej, Instytut Józefa Piłsudskiego w NY,  Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie, Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz, Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego i wielu innych polskich organizacji na całym świecie. Pragniemy nie tylko przypomnieć ten bogaty dorobek, ale odkryć także  mniej zanane karty historii polskich weteranów i ich organizacji. Wygłoszone referaty zostaną zamieszczane na stronie internetowej Światowej Rady Badań nad Polonią  (https://srbnp.pl/) oraz na Portalu Dziedzictwo Polonii (http://dziedzictwopolonii.pl/portal/).

W załącznikach przesyłamy formularz zgłoszeniowy. Po jego wypełnieniu prosimy o przesłanie na adres: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01 – 938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bl. 23, p. 230,  e-mail: walglins@ld.onet.pl, w.glinski@uksw.edu.pl w terminie do 31 sierpnia 2024 r. Teksty referatów w wersji elektronicznej prosimy przesłać na wskazany powyżej adres w terminie do 15 września. Liczymy na udział Państwa w naszym przedsięwzięciu zarówno w formie przygotowanych i wygłoszonych wystąpień, jak i w charakterze uczestników biernych.

Z wyrazami szacunku,

Walter Wiesław Gołębiewski, MBA – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią
dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW- Wiceprezes do Spraw Naukowych Światowej Rady Badań nad Polonią

Karta zgłoszenia znajduje się tu: Konferencja - karta zgłoszeniowa 2024r

 

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!

Wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!

Wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!

Wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top