STANOWISKO STOWARZYSZENIA REPUBLIKA POLONIA  nt. SUWERENNOŚCI PRAWNEJ RP

STANOWISKO STOWARZYSZENIA REPUBLIKA POLONIA nt. SUWERENNOŚCI PRAWNEJ RP

Stanowisko Stowarzyszenia Republika Polonia w sprawie Suwerenności Prawnej Rzeczypospolitej Polskiej - kierując się zasadą demokratycznego państwa prawa, konstytucyjnym obowiązkiem obrony niepodległości, w tym ochrony ustrojowej i funkcjonalnej suwerenności Narodu i…