Wspieramy Polaków na Białorusi

Wyrażamy wsparcie i solidarność z naszymi rodakami zamieszkałymi na Białorusi i wzywamy władze Białorusi do pokojowego dialogu ze społeczeństwem.

Niech Maryja Królowa Polski
ma Was w swej opiece!

Razem Damy Radę!

Obszary Zainteresowania

Racja Stanu

Integracja

Aktywizacja

Parada Pułaskiego w Nowym Jorku

Działalność Międzynarodowa

Współpracują

z Nami

Przedstawiciele Polski, Polonii i Polaków na Wschodzie,

organizacje polonijne, eksperci oraz dziennikarze.

Tematy

Informacja Historyczna

Edukacja

i Nauka

Kultura

i Sztuka

Turystyka
i Sport