Mec. Maria Szonert-Binienda, Prezes Stowarzyszenia “Republika Polonia” – Powitanie i wprowadzenie.

[embedyt] https://youtu.be/g-kieZqi1_g[/embedyt]

Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UXdS-TuxTDY[/embedyt]

Bp. Wiesław Lechowicz, Przewodniczqcy Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą Konferencji Episkopatu Polski – Wideoprzesłanie: Błogosławienstwo, słowo pasterskie do uczestników Konferencji.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rcpllt-vwcw[/embedyt]

Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=-LXWclVHe60[/embedyt]

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. współpracy z organizacjami polonijnymi i pozarządowymi Bartosz Rybak, MEiN. – List Ministra Edukacji i Nauki Prof Przemysława Czarnka do uczestnikow Konferencji.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Uu3SKg9okwk[/embedyt]

Sekretarz Stanu Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=jnqqFD4seic[/embedyt]

Sekretarz Stanu Szymon Szynkowski vel Sęk, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=v5PCi22wZls[/embedyt]

Sekretarz Stanu Sebastian Kaleta, Ministerstwo Sprawiedliwości.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=An2aGfmco4E[/embedyt]

Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qooBNhX4ZGA[/embedyt]

Mec. Maria Szonert-Binienda, Prezes Stowarzyszenia “Republika Polonia” – Przedstawienie Organizatorów Konferencji.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=si_OX1mQtt4[/embedyt]

Marian Romaniuk, Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=GpW8amGx5_Q[/embedyt]

Prof. Wiesław Wysocki, Instytut Józefa Piłsudskiego. Kontrowersje wokół polskiej polityki historycznej – między polityką resortową a państwową.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Lu74NKRijB0[/embedyt]

Dr Rafał Leśkiewicz, Pełnomocnik Prezesa IPN – Białe plamy strat Polski.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Q1rQxmZ-7aQ[/embedyt]

Dr Teresa Kaczorowska, Przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Integracja z Polakami na Wschodzie poprzez Międzynarodowe Rajdy Katyńskie.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=OKAYi6NRXhY&t=7s[/embedyt]

Mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Ustawa o IPN jako podstawa dochodzenia ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego w kontekście rozstrzygnięć sądów krajowych i TSUE.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=i3kI4_m63P4[/embedyt]

Prof. Jan Żaryn, Instytut Dziedzictwa Mysli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Propaganda antypolska czy ignorancja? Wizerunek Polski XXwieku w świecie na wybranych przykładach.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zysl5gIJ3Y0[/embedyt]

Maciej Świrski, Prezes Reduty Dobrego Imienia – Propozycja nowelizacji prawa prasowego w celu przeciwdzialania agresji dezinformacyjnej.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_B-HVuAezMc[/embedyt]

Prof. Andrzej Zybertowicz, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Między słabością a dumą: Gra o wizerunek Polski i polskości w strukturalnie zatrutej infosferze.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=cKW5W6TdH8g[/embedyt]

Prof. Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jak skutecznie walczyć o dobre imię Polski?

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=pcauvmb8DlI[/embedyt]

Błogosławieństwo Księdza Infułata Stanisława Jeża.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=4NEBBYFMuW4[/embedyt]

Alberto Trujillo – Strategie poprawy postrzegania Polski i Polaków w świecie hiszpańskojęzycznym.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=dL_rzTdvnSM[/embedyt]

Dan Zamoyski – Walka ze zmieniającymi się antypolskimi wyzwaniami w mediach angielskojęzycznych.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=PrRqXhbH0kI[/embedyt]

Warsztaty Stowarzyszenia Republika Polonia: Panele “Interwencja” i “Ofensywa”.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=-m7QhHk_-I8[/embedyt]

Warsztaty SRP 2021: Dekalog Polaka i Rachunki Krzywd.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=f3XsTjhfte0[/embedyt]