Mec. Maria Szonert-Binienda, Prezes Stowarzyszenia “Republika Polonia” – Powitanie i wprowadzenie.

Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Bp. Wiesław Lechowicz, Przewodniczqcy Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą Konferencji Episkopatu Polski – Wideoprzesłanie: Błogosławienstwo, słowo pasterskie do uczestników Konferencji.

Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. współpracy z organizacjami polonijnymi i pozarządowymi Bartosz Rybak, MEiN. – List Ministra Edukacji i Nauki Prof Przemysława Czarnka do uczestnikow Konferencji.

Sekretarz Stanu Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Sekretarz Stanu Szymon Szynkowski vel Sęk, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Sekretarz Stanu Sebastian Kaleta, Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Mec. Maria Szonert-Binienda, Prezes Stowarzyszenia “Republika Polonia” – Przedstawienie Organizatorów Konferencji.

Marian Romaniuk, Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela.

Prof. Wiesław Wysocki, Instytut Józefa Piłsudskiego. Kontrowersje wokół polskiej polityki historycznej – między polityką resortową a państwową.

Dr Rafał Leśkiewicz, Pełnomocnik Prezesa IPN – Białe plamy strat Polski.

Dr Teresa Kaczorowska, Przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Integracja z Polakami na Wschodzie poprzez Międzynarodowe Rajdy Katyńskie.

Mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Ustawa o IPN jako podstawa dochodzenia ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego w kontekście rozstrzygnięć sądów krajowych i TSUE.

Prof. Jan Żaryn, Instytut Dziedzictwa Mysli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Propaganda antypolska czy ignorancja? Wizerunek Polski XXwieku w świecie na wybranych przykładach.

Maciej Świrski, Prezes Reduty Dobrego Imienia – Propozycja nowelizacji prawa prasowego w celu przeciwdzialania agresji dezinformacyjnej.

Prof. Andrzej Zybertowicz, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Między słabością a dumą: Gra o wizerunek Polski i polskości w strukturalnie zatrutej infosferze.

Prof. Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jak skutecznie walczyć o dobre imię Polski?

Błogosławieństwo Księdza Infułata Stanisława Jeża.

Alberto Trujillo – Strategie poprawy postrzegania Polski i Polaków w świecie hiszpańskojęzycznym.

Dan Zamoyski – Walka ze zmieniającymi się antypolskimi wyzwaniami w mediach angielskojęzycznych.

Warsztaty Stowarzyszenia Republika Polonia: Panele “Interwencja” i “Ofensywa”.

Warsztaty SRP 2021: Dekalog Polaka i Rachunki Krzywd.