Dr Maria Szonert-Binienda, Prezes Stowarzyszenia, jest także od wielu lat m.in. Prezesem Instytutu Libra, współzałożycielem i Przewodniczącą Rady Nadzorczej Instytutu Polonia (USA), członkiem Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią (Polska, USA), oraz Koalicji Polonii Amerykańskiej. Pełniła też funkcję Wiceprezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej do spraw Polskich oraz była członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP (Polska). Jest autorką wielu książek i artykułów nt. zagadnień historycznych i polityczno-prawnych dotyczących Polski oraz redaktorem portali angielskojęzycznych nt. Polski; jest też współautorką konferencji, wystąpień, prezentacji eksperckich i opinii prawnych wobec władz USA, Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Parlamentu UE i międzynarodowej opinii publicznej, m.in. w sprawie uznania Zbrodni Katyńskiej za ludobójstwo, uznania martyrologii narodu polskiego w II wojnie światowej, oraz śledztwa smoleńskiego; za swą działalność w sferze pamięci historycznej otrzymała tytuł Profesora Honoris Causa z Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu. 

 

Mgr Wiesław Gołębiewski, Wiceprezes Stowarzyszenia, jest również wieloletnim Prezesem Światowej Rady Badań nad Polonią (Polska, USA) i Kongresu Polonii Amerykańskiej Zachodniej Florydy (USA) oraz członkiem Związku Narodowego Polskiego w Ameryce oraz Polish-American Historical Society. Jest też Wiceprezesem Koalicji Polonii Amerykańskiej do Spraw Polskich jak również jest organizatorem wielu konferencji naukowych oraz autorem i współautorem publikacji, wystąpień i prezentacji na temat Polonii. (USA, Polska).

 

 

Adam Gajkowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia, jest także Prezesem Federacji Organizacji Polskich w Nowej Południowej Walii (Australia), Honorowym Prezesem Stowarzyszenia „Nasza Polonia” (Australia); był członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP (Polska); jest członkiem Editorial Board “Kuryera Polskiego” (USA); był działaczem NSZZ “Solidarność”, więźniem politycznym; został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta; jest członkiem Korpusu Opozycji Antykomunistycznej oraz Stowarzyszenia „Godność” (Polska).

 

 

Mgr Jolanta Grabowska, Członek Zarządu Stowarzyszenia oraz Skarbnik, jest także Przewodniczącą Koła Przyjaciół Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju w Sztokholmie, inicjatorką powołania Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie i sekretarzem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Sztokholmie (Szwecja); jest aktywnym członkiem Ruchu Kontroli Wyborów (Szwecja, Polska).

 

 

Dr inż. Monika Obrębska, Członek Zarządu Stowarzyszenia oraz Sekretarz, była również dwukrotnie prezesem i od wielu lat jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, organizatorem wielu konferencji i wydarzeń integracyjnych w polskim środowisku inżynierskim (Francja); jest Sekretarzem Federacji Polonii Francuskiej (Francja), członkiem honorowym Polonia Technica (USA); brała udział w przygotowaniu i uchwaleniu Statutu i Karty Polonii Francuskiej oraz w zebraniu założycielskim Kongresu Polonii Francuskiej; jest członkiem Światowej Rady Badań nad Polonią (USA, Polska) i Klubu Gazety Polskiej Paris-Notre-Dame; opublikowała wiele artykułów po polsku, francusku i angielsku w pismach technicznych i polonijnych; brała udział, jako prelegent, w wielu konferencjach technicznych i Polonijnych w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych; przetłumaczyła z francuskiego na polski ponad 500 stronicową książkę, wydaną przez PWN pod tytułem: ”Elementy Informatyki – Informatyka a myśl ludzka”.

 

Mec. Lidia Sokołowska-Cybart, Członek Zarządu Stowarzyszenia, jest także założycielem i od wielu lat Prezesem edukacyjnej organizacji filantropijnej Canadian Polish Parents Council (Kanada); współzałożyła i kierowała polskim sobotnim programem oświatowym (przedmioty humanistyczne i ścisłe w językach polskim i angielskim), dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i licealnych oraz dla dorosłych (Kanada); jest autorką propolskich publikacji, ekspertyz prawnych i wystąpień publicznych wobec władz, mediów i organizacji kanadyjskich, amerykańskich, unijnych i polskich; współorganizowała nową gminę Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie; prowadziła i redagowała edukacyjne portale internetowe w języku angielskim i polskim (Kanada).

Andrzej Waldemar Otomański, doradca Zarządu, z wykształcenia technik mechanik, żonaty, ma 3 synów. Od 1990 roku mieszka w Republice Południowej Afryki. Przed wyjazdem z Polski był działaczem podziemnych struktur NSZZ Solidarność. Pracował w redakcji Biuletynu „Co Wy Na To” wydawanego w jego rodzinnych Pabianicach. Brał udział w bojkocie „wyborów” 4 czerwca. Był członkiem Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność będącego częścią Grupy Roboczej Komisji Krajowej. Z Polski wyjechał w czerwcu 1989 roku. Udał się najpierw do Niemiec gdzie spędził rok czasu a następnie reemigrował wraz z rodziną do RPA.  Jest członkiem Zjednoczenia Polskiego Vaal Triangle w RPA. Jest też wieloletnim wydawcą i edytorem Biuletynu Polonii RPA „Semper Fidelis”. W 2012r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Obecnie pełni funkcję koordynatora działu „Kultura i Religia” portalu ŚSRP.