Odszedł Maciej Morawski, wybitny humanista, korespondent Radia Wolna Europa w Paryżu

Odszedł Maciej Morawski, wybitny humanista, korespondent Radia Wolna Europa w Paryżu
Jam jest Zmartwychwstanie i Życie.
Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł żył będzie na wieki.

Drodzy Koledzy i Koleżanki !

Zarząd SPK Koło Paryż z żalem przyjął smutną wiadomość o odejściu do Domu Ojca

Śp. Macieja Morawskiego,

długoletniego działacza Polonii, znanego dziennikarza, korespondenta polskiej sekcji Radia Wolna Europa akredytowanego w Paryżu. Pogrzeb 11 czerwca 2021 roku rozpoczyna sie  Mszą św. o godz. 10:00 w Polskim Kościele Concorde przy 263 Bis rue Saint-Honoré 263 w Paryżu.

Na ręce Rodziny Zmarłego składamy wyrazy żalu i i głębokiego współczucia.

Niech spoczywa w pokoju Chrystusa !

W imieniu Zarządu i Członków SPK – Koło Paryż

Ks. Infulat Stanisław Jeż – Prezes

Maciej Morawski (Dzierżykraj Morawski) urodził się 20 września 1929 w Poznaniu, syn Kajetana i Marii z Turnów; żonaty: Jadwiga Żeromska (właściciel ziemski); dzieci: Natalia (prawnik). W czasie II wojny światowej goniec Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, a następnie żołnierz plutonu łączności Armii Krajowej w Małej Wsi w powiecie grójeckim 1944–45. W sierpniu 1944 w Warszawie odniósł ciężki szok psychiczny będąc świadkiem i ofiarą „wyczynów” tzw. Brygady Kamińskiego (Rosjanie w służbie niemieckiej). Wykształcenie: Instytut Katolicki w Paryżu (nauki społeczne) 1947–49, Akademia Handlowa(dla cudzoziemców)w Paryżu (handel) 1949–51, Institut des Hautes Etudes Européennes w Strasburgu (ekonomia) 1953–54. Pracownik francuskich banków 1955–64; pracownik redakcji „Journal des Finances” w Paryżu 1964–65; paryski korespondent Radia Wolna Europa 1965–92. Inicjator wywiadów telefonicznych z działaczami NSSZ „Solidarność”.

Współpracownik paryskiej delegatury rządu RP na uchodźstwie 1956–89. Działacz na rzecz wolności kultury i poszanowania praw człowieka oraz obecności języka francuskiego w Polsce, a także zwiększonej roli Francji w Europie. Autor artykułów, wywiadów i reportaży w prasie francuskiej, polskiej i polonijnej oraz opowiadań Champs Elysées i Jacek w paryskiej „Kulturze” (1962). Członek zespołu redakcyjnego miesięcznika „Nasza Rodzina” (Paryż) 1989–00. Współpracownik dziennika „Narodowiec” (Lens, Francja) 1967–89 i „Nowego Dziennika” (Nowy Jork) 1970–92. Prezes Zjednoczenia Polskiej Młodzieży Chrześcijańsko-Społecznej w Paryżu i członek Rady Naczelnej Międzynarodówki Młodych Chrześcijańskich Demokratów 1955–61; prezes: Polskiego Funduszu Humanitarnego we Francji 1997–, oddziału paryskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 1992–2021. Były członek: Związku Kawalerów Maltańskich (kanclerz Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Rady Fundacji im. Kościelskich w Genewie, Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu (były członek radyi zastępca sekretarza generalnego), Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego w Londynie, Oddziału Koła Armii Krajowej we Francji, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Wspólnoty Polsko-Francuskiej, Komitetu Miejscowego Biblioteki Polskiej w Paryżu (zarządu), Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja” w Warszawie. Odznaczenia: Order Odrodzenia Polski (III), Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska, Order Świętej Marii Magdaleny.

Zbigniew Judycki

Fundacja Polonia Semper Fidelis

Wybitny Humanista

Maciej Morawski

Działacz Polonijny we Francji

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *