Białoruska Lista Katyńska Odnaleziona w Internecie!

Białoruska Lista Katyńska Odnaleziona w Internecie!

Nadal nie znamy nazwisk i miejsca pochówku
wielu ofiar Zbrodni Katyńskiej!

Dla każdego Polaka Zbrodnia Katyńska to temat trudny i bolesny. Ogromny ciężar gatunkowy tej zbrodni do dziś osłabia zdolności narodu polskiego do odrodzenia i samoobrony. Przez pól wieku Zbrodnia Katyńska była tematem zabronionym w Polsce a przez następne 30 lat była tematem odruchowo zamilczanym. W efekcie nie było komu walczyć o ujawnienie prawdy o tej ludobójczej zbrodni. Dlatego też do dziś nie znamy pełnego wymiaru tej zbrodni a rodziny ofiar do dziś nie doczekały się żadnego zadośćuczynienia za tę straszliwą zbrodnię na narodzie polskim, za lata prześladowań, kłamstw i zabijania pamięci ofiar.

Z rozkazu katyńskiego datowanego 5 marca 1940 roku wynika, że 25,700 Polaków zostało skazanych przez sowieckie Politbiuro na śmierć przez rozstrzelanie. W tej liczbie 14,700 tysięcy to oficerowie Wojska Polskiego wzięci do niewoli w kampanii wrześniowej a 11 tysięcy to osoby cywilne, przedstawiciele polskiej spolecznoości aresztowani przez władze sowieckie na terenach Polski wschodniej podbitych przez Sowietów i wcielonych do Związku Radzieckiego. Wiemy, z korespondencji A. Shelepina z 1959 roku, że co najmniej 21,768 Polaków zostało zamordowanych na podstawie tego rozkazu.

Oficerowie wojska polskiego zostali zgładzeni i zakopani w masowych dolach śmierci w trzech lokalizacjach: w Katyniu na terenach dzisiejszej Rosji, gdzie Niemcy jeszczez w 1943 roku odznaleźli zwłoki 4404 polskich oficerów z obozu jenieckiego w Kozielsku, w Piatichatkach pod Charkowem na Ukrainie, gdzie ukryto zwłoki 3896 wymordowanych polskich oficerów z obozu w Starobielsku, oraz w Miednoje na terenach dzisiejszej Białorusi gdzie ukryto zwłoki 6287 polskich policjantów z obozu w Ostaszkowie, których mordowano w Twerze.

Do dziś nie są znane pełne listy nazwisk i miejsca pochowku 11 tysięcy polskich cywilów aresztowanych na wschodnich terenach Polski i mordowanych w różnych miejscach na terenie Związku Radzieckiego. Według katyńskiej listy ukraińskiej na terenach dzisiejszej Ukrainy wymordowano z rozkazu katyńskiego 3435 polskich cywilów z wielu polskich miast i miejscowości.

Najmniej informacji posiadamy na temat polskich cywilów wymordowanych na terenach Białorusi. Szacuje się, że z rozkazu katyńskiego wymordowano 3870 osób cywilnych aresztowanych na terenach polskich wcielonych do Białorusi, w tym urzędników państwowych, przedstawicieli lokalnych samorządów, nauczycieli języka polskiego i historii, z takich miast jak Białytstok, Brześć, Pińska, Baranowicze i Wilejki. Zwłoki ofiar ukryto najprawdopodobniej w Kuropatach koło Mińska.

Poszukiwania naszych bliskich zaginionych na terenach wschodniej Polski wcielonej do ZSSR cały czas trwają. Prowadzą je rodzny – osoby indywidualne – z wielką determinacją i wytrwałością od lat.

W 2021 roku uczestnik Forum Towarzystwa Rodu Plewako, pan Leonid Benedyktowicz przeczekujący epidemię Covid-19 nad Dniestrem, przysłał właśnie do Polski ważną informację o publikacji w Internecie skanów spisów osobowych Polaków konwojowanych przez wojska NKWD w 1940 r. na terenie Białorusi. Spisy te maja następującą adnotacją oraz linkiem do skanów tej listy umieszczonych na Internecie.

Ниже представлены поименные списки особых конвоев особо опасных государственных преступников 15-й бригады конвойных войск НКВД с неполной информацией за 1940 год из РГВА, ф. 38052, оп. 1, дд. 1, 2.

Книги учета особых конвоев особо опасных государственных преступников 15-й бригады конвойных войск НКВД (1940).

Публикация Сергея Романова Дата размещения на сайте: 17.05.2020. Дата обновления: 20.05.2020. РГВА = Российский государственный военный архив, Москва

http://katynfiles.com/content/rgva-oop.html

Pan Zmicier Drozd z Mińska zidentyfikował na tej liście Władysława Plewako, syna Sobiesława, ojca Włodzimierza Plewako z Wrocławia. Władysław Plewako był do okupacji sowieckiej urzędnikiem w starostwie powiatowym w Wilejce, województwo wileńskie.

Ponieważ lista ta jest analogiczna do katyńskich list wywozowych ze Starobielska na Ukrainie i pochodzi z tego samego czasu – niewątpliwie jest to lista osób wywiezionych do egzekucji w następstwie tajnej zbrodniczej decyzji zwanej Rozkazem Katyńskim wydanej przez Politbiuro WKP(b) dnia 5 marca 1940 roku o wymordowaniu polskich jeńców wojennych.

Informacja ta jest nowa i zupelnie nieznana rodzinom ofiar. Do tej pory rodzina Pana Plewako sądziła, że po aresztowaniu w październiku 1939 r. w Wilejce Władysław Plewako został zamordowany w tymże więzieniu w grudniu 1939 r. Takie były ustalenia – na podstawie zeznań świadków – śledztwa prowadzonego przez IPN, oddział w Gdańsku, sygnatura S137/04/Zk

Rodzina wyraża wdzięczność Panom Zmicierowi i Leonidowi za udostępnienie tak ważnych informacji.
Do wyrazów wdzięczności dołączają się Stowarzyszenie „Republika Polonia” oraz Polacy na całym świecie. 80 lat po zbrodni na bezbronnych jeńcach i polskiej ludności cywilnej, znanej powszechnie jako Zbrodnia Katynska, historia odsłania kolejne tajemnice szczelnie ukrywane przez mordercow przez dziesiątki lat.

Opracowanie Maria Szonert Binienda na podstawie materiałów udostępnionych przez Stanisława J. Plewako

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *