V Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do niepodległości”

V Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do niepodległości”

26 uczniów przeszło eliminacje etapu okręgowego by kontynuować swoją przygodę z Olimpiadą Historii Polski. 1 lipca rozpoczął się dla nich ostatni egzamin III etapu, ktory trwał do 3 lipca.

Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Najpierw uczniowie wypełniają test online, a następnie, w tym samym trybie, odpowiadają na pytania dotyczące wylosowanego tekstu źródłowego z zakresu dziejów Polski oraz z zadeklarowanej przez nich epoki historycznej, tej samej, którą wybrali w II etapie.

Egzaminy II etapu odbyły się w dniach 24 kwietnia – 31 maja. 93 osoby miały za zadanie zaprezentować samodzielnie przygotowaną pracę z wybranej przez siebie epoki od średniowiecza po współczesność oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące tematyki pracy. W komisjach egzaminacyjnych zasiadali profesorowie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie. Ostatecznie spośród 93 uczestników komisje egzaminacyjne wyłoniły 26 osób, które zakwalifikowały się do III etapu – centralnego.

Finaliści Olimpiady otrzymają indeksy polskich uniwersytetów państwowych.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy Fundacji Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *