DEKLARACJA OBRONY SUWERENNOŚCI

DEKLARACJA OBRONY SUWERENNOŚCI

Aktualna sytuacja w polityce międzynarodowej, istniejące zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, w tym – działania podejmowane z naruszeniem (i) zasady przyznania kompetencji, (ii) zasady poszanowania dla tożsamości narodowej jako nierozerwalnie związanej ze strukturami konstytucyjnymi Państwa Członkowskiego, a także (iii) zasady proporcjonalności, co stanowi nadużycie kompetencji przez niektórych urzędników Unii Europejskiej oparte na nieprawdziwych przesłankach i ukierunkowane na ograniczenie podmiotowości i suwerennego bytu Państwa i Narodu Polskiego, oraz presja wywierana w tym zakresie na konstytucyjne organy władzy państwowej, ujawniły konieczność samoorganizacji patriotycznych środowisk społeczeństwa polskiego w kraju i poza jego granicami.

Mając powyższe na względzie, zebrani na konferencji Stowarzyszenia „Republika Polonia” w obronie dobrego imienia Polski i Polaków, w dniach 3-5 września 2021:

Mec. Maria Szonert-Binienda, Prezes Stowarzyszenia „Republika Polonia”
Sędzia Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski
Mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu Ordo Iuris
Wiesław Walter Gołębiewski, Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią
Maciej Świrski, Prezes Reduty Dobrego Imienia
Prof. Wieslaw Wysocki, Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego
Prof. Jan Żaryn

postanowili utworzyć Komitet Obrony Suwerenności.

Jego celem będzie: (i) wsparcie wszelkich działań w obronie podmiotowości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z jej Konstytucją i normami prawa międzynarodowego, oraz (ii) obrona prawdy historycznej o Polsce i prawdy o polskiej teraźniejszości, niezbędne dla obrony dobrego imienia Polski i narodu polskiego.

KOMITET OBRONY SUWERENNOŚCI
5 WRZEŚNIA 2021, WARSZAWA

Website | + posts

2 Comments

  1. Józef

    Dzień Dobry.
    Czekałem na taką inicjatywę ( Komitet Obrony Suwerenności) już od dawna.

  2. Jan Czarniecki

    Inicjatywa jak najbardziej na czasie. Dobrze ze jest! Działajmy wszyscy w obronie dobrego imienia Polski – każdy w swoim zakresie jak potrafi oraz RAZEM.

Leave a Reply

Your email address will not be published.