Apel o Hołd dla Pomordowanych Polaków! (PL & DE)

Apel o Hołd dla Pomordowanych Polaków! (PL & DE)

Drogi Kanclerzu SPD,

Panie Olaf Scholz;

Szanowny Panie, my w Polsce też obserwujemy wydarzenia zachodzące w polityce niemieckiej albowiem Bundes Republic jest naszym najważniejszym zachodnim sąsiadem. Wiedząc jak bardzo jest Pan zajęty przed wyborami postaram się krótko przedstawić sprawę i jednocześnie pragnęłabym, życzyć Panu zwycięstwa w wyborach. W Polsce słyszeliśmy o Panu bardzo pozytywnych opinii.

Nawiązując do historii chciałabym przypomnieć, iż w 1965 roku Biskupi Polscy wystąpili ze słynnym listem do Biskupów Niemieckich skąd pochodzi słynny cytat „… przebaczamy i prosimy o wybaczenie…”.

18 listopada 1965 orędzie to podpisało 34 Polskich Biskupów, a wśród nich późniejszy Papież Karol Wojtyła i błogosławiony Kardynał Wyszyński. Inicjatorem listu był Wrocławski Arcybiskup, Bolesław Kominek. W związku z powyższym 7 grudnia 1970 roku Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, socjaldemokrata Willy Brandt, w czasie wizyty w Polsce, ukląkł przed pomnikiem Bohaterów Getta, w Warszawie, co było mocniejsze od słów.

W Warszawie, od października 1942 roku do wybuchu Powstania Warszawskiego, w sierpniu 1944 działał KL-Warschau. Dla przypomnienia dodam, niemiecki obóz zagłady dla Polaków. Obóz ten został powołany dla realizacji Planu Pabsta. W czerwcu 1939 roku Hitler wizytował pracownię Pabsta i tam zapoznał się z planem likwidacji Stolicy Polski.

 Jestem wychowanką Sędzi Marii Trzcińskiej, która prowadziła około 40 lat badania nad tym obozem i w dniu 13.12.94 Instytut Pamięci Narodowej, dla którego pracowała przekazał ustalenia, wraz z właściwymi dokumentami do niemieckiej Prokuratury w Monachium jako oficjalne stanowisko Strony Polskiej w sprawie KLW. Swego czasu niemiecki urząd pocztowy wydał znaczek, na którym obóz KLW jest umieszczony wśród innych obozów.

Osobiście 19.02.2014 miałam wykład w Parlamencie Europejskim, na temat KLW. Na wykład ten przybył nawet sam Martin Schulz i miałam możność poznania i wymieniania ważnych opinii.

W konkluzji stwierdzam, że tak jak kiedyś Willy Brandt złożył pokłon ofiarom holocaustu tak teraz, Pan Kanclerz, mógłby dopełnić dzieła Pojednania, oddając hołd pomordowanym w KLW 200.000 Polaków-Warszawiaków.

Jestem emerytowanym wykładowcą Uniwersytetu Georgetown, w czasie wielkiej uroczystości w Washingtonie z tytułu zjednoczenia Niemiec miałam zaszczyt spotkać Helmuta Kohla który osobiście powiedział do mnie: „ Proszę przekazać Amerykanom i Polakom, że mur Berliński padł w Gdańsku siedzibie Solidarności, bez Solidarności nie mielibyśmy tego zwycięstwa”. Dlatego też chcę zaproponować , żeby przyszły Kanclerz Olaf Scholz włączył do swojej agendy pamięć o KLW i jej ofiarach, co będzie klamrą spinającą Pojednanie pomiędzy naszymi Narodami.

 Z wyrazami szacunku,

 dr. Mira Modelska-Creech

Translation into German

An Herrn Olaf Scholz

Sehr geehrter Herr Scholz, Kanzlerkandidat der SPD,

Deutschland ist unser wichtigster westlicher Nachbar. Da ich weiß, wie viel Sie vor der Wahl zu tun haben, werde ich versuchen, mein Anliegen möglichst kurz vorzustellen, und zugleich möchte ich Ihnen einen Sieg bei den anstehenden Wahl en wünschen. In Polen haben wir sehr viel Positives über Sie gehört.

In Bezug auf die Geschichte möchte ich daran erinnern, dass die polnischen Bischöfe 1965 einen berüchtigten Brief an die deutschen Bischöfe gerichtet haben, aus dem das berühmte Zitat stammt: “…Wir vergeben und bitten um Vergebung…”.

Am 18. November 1965 wurde diese Botschaft von 34 polnischen Bischöfen unterzeichnet, darunter vom späteren Papst Karol Wojtyla sowie dem seligen Kardinal Wyszyński. Initiator des Schreibens war der Erzbischof von Breslau, Bolesław Kominek. In diesem Zusammenhang kniete der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der Sozialdemokrat Willy Brandt, am 7. Dezember 1970 bei einem Besuch in Polen vor dem Warschauer Ghetto-Ehrenmal nieder, was ausdrucksstärker war als alle Worte.

Das KZ Warschau, ein deutsches Todeslager für Polen wurde von Oktober 1942 bis zum Ausbruch des Warschauer Aufstandes im August 1944 in Warschau betrieben. Dieses Lager wurde zur Umsetzung des Pabst-Plans eingerichtet. Im Juni 1939 besuchte Hitler das Planungsbüro von Pabst und wurde dort mit dem Plan zur Vernichtung der polnischen Hauptstadt vertraut gemacht.

Ich bin eine ehemalige Schülerin der Richterin Maria Trzcińska, die etwa 40 Jahre lang über KZ-Warschau geforscht hat. Am 13.12.94 leitete das Institut für Nationales Gedenken, für das sie tätig war, die Ergebnisse mit den entsprechenden Dokumenten an die deutsche Staatsanwaltschaft in München als offizielle Stellungnahme der polnischen Seite im Fall von KZ Warschau weiter. Interessanterweise hat die deutsche Post seinerzeit eine Gedenkmarke herausgegeben, auf der das KZ Warschau neben anderen Lagern abgebildet ist.

Am 19.02.2014 hatte ich die Möglichkeit, im Europäischen Parlament einen Vortrag über das KZ Warschau gehalten zu haben. Einer der Zuhörer war damals Martin Schulz. Nach dem Vortrag hatte ich Gelegenheit zu einem Meinungstausch mit ihm.

Abschließend bin ich der Meinung, dass Sie als der Bundeskanzlerkandidat des SPD, so wie Willy Brandt einst den Opfern des Holocaust gedachte, nun das Werk der Versöhnung vollenden könnten, indem Sie den ermordeten 200.000 Polen und Warschauern die Ehre erweisen würden.

Ich bin pensionierte Dozentin der Georgetown University und hatte die Ehre, bei der großen Zeremonie zur Wiedervereinigung Deutschlands in Washington mit Helmut Kohl zusammenzutreffen, der persönlich zu mir sagte: “Bitte sagen Sie den Amerikanern und den Polen, dass die Berliner Mauer in Danzig am Sitz der Solidarność gefallen ist, ohne die Solidarność hätten wir diesen Sieg nicht errungen“.

Ich möchte daher vorschlagen, dass Sie, sehr geehrter Herr Scholz, als künftiger Bundeskanzler die Erinnerung an das Konzentrationslager Warschau und seine Opfer als Bindeglied zur Versöhnung zwischen unseren Völkern auf Ihre Agenda setzen.

Mit freundlichen Grüßen,
dr. Mira Modelska-Creech

https://www.tygodnikprzeglad.pl/list-biskupow-polskich-polsko-niemieckich/

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *