PROGRAM stypendialny START

PROGRAM stypendialny START

Zapraszamy zdolnych, w wieku do 30 lat, naukowców o ubieganie się o stypendia w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureaci otrzymują roczne indywidualne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Wnioski można składać do 22 listopada 2021 r. Wyniki zostaną rozstrzygnięte w drugim kwartale 2022 r.

Program istnieje od 30 lat. Jego celem jest pomoc młodym naukowcom z wybitnymi osiągnięciami w poszczególnych dziedzinach nauki. Do tej pory nagrodzono już ponad 3 200 wybitnych naukowców, którym FNP przekazała w sumie ponad 87,5 mln zł.

START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla młodych naukowców. Jest organizowany właściwie od początku istnienia Fundacji i w tym roku będzie prowadzony po raz trzydziesty. Celem programu jest wspieranie najzdolniejszych młodych naukowców, którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Dotychczas prestiżowymi stypendiami nagrodzono już ponad 3 200 wybitnych badaczy i badaczek, którym FNP przekazała w sumie ponad 87,5 mln zł – informuje FNP.
Nabór wniosków do programu START 2022 jest już otwarty. Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale 2022 r. Konkurs jest organizowany raz w roku.

Szczegóły na stronie START 2022

+ posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.