REPUBLIKA POLONIA WZYWA DO SOLIDARNOŚCI WOLNYCH NARODÓW EUROPY I ŚWIATA!

REPUBLIKA POLONIA WZYWA DO SOLIDARNOŚCI WOLNYCH NARODÓW EUROPY I ŚWIATA!

Polska broni Europę przed agresją Łukaszenki i Putina 

Do Przyjaciół w Europie i na całym świecie:

W 2021 roku mija 338 lat od kiedy polski król Jan III Sobieski w bitwie pod Wiedniem uratował ludy Europy przed islamskim jasyrem, 101 lat od kiedy polski żołnierz w Bitwie Warszawskiej  uratował narody Europy – i być może całego świata – przed krwawym pochodem na Zachód zbrodniczego, sowieckiego Imperium Zła Lenina i Stalina oraz zaledwie 41 lat od kiedy 10-milionowy zryw polskiej Solidarności, inspirowany nauczaniem Św. Papieża-Polaka Jana Pawła II, doprowadził do upadku czerwonej zarazy i przywrócenia wolności w Europie Centralnej i Wschodniej.

Dzisiaj, w dobie zmierzchu epoki Pax Americana w Europie i na świecie, to ponownie polskiemu żołnierzowi pogranicza przypadła rola głównego obrońcy przed kolejnym otwartym atakiem watahy ze Wschodu na wolność, bezpieczeństwo i dobrobyt Europy. Do niedawna, na terenie Unii dominowały głównie inne instrumenty agresji: szantaż gazowy służący do wymuszeń czy potęgowania drożyzny i społecznego niezadowolenia, medialne fakenewsy i inne narzędzia internetowe produkowane masowo na rosyjskich farmach trolli i służące do wzmocnienia wpływu agentury rosyjskiej w Europie w celu siania politycznego i społecznego zamętu i wzniecania społecznych podziałów, morderstwa polityczne i inne formy zastraszania pojedyńczych wrogów oraz korumpowanie wpływowych osób publicznych.  W tym momencie, reżim Aleksandra Łukaszenki i  wspierający go imperializm rosyjski Władimira Putina rozpocząły bardzo niebezpieczny etap tej wojny nowego typu, zwanej wojną hybrydową, i zaatakowali wprost wschodnie granice Unii używając nielegalnych migrantów ekonomicznych, głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki, w charakterze żywej broni tak, jak onegdaj Mongołowie – jeńców chrześcijańskich przytroczonych do machin oblężniczych.

Celem tego ataku pod przykrywką rzekomego kryzysu humanitarnego, reżyserowanego przez Łukaszenkę i Putina, jest wymuszenie:

 • odwołania sankcji za fałszowanie wyborów i represjonowanie przeciwników politycznych;
 • uznania sfałszowanej prezydentury;
 • haraczu w zamian za powstrzymanie się od dalszych prowokacji, ataków i zbrodni;
 • osłabienie obronności państw wspólnoty europejskiej;
 • zapewnienia Białorusi, Rosji i ich funkcjonariuszom bezkarności za akty agresji przeciwko Polsce i krajom bałtyckim, za prowadzenie zorganizowanej przestępczości państwowej, włącznie z przemytem ludzi, za śmierć, rany i krzywdy obrońców granic, ofiar represji i terroru wewnętrznego oraz migrantów używanych jako narzędzie wojny hybrydowej,
 • poniechania przez napadnięte państwa roszczeń o rekompensaty z tytułu kosztów obrony.

W sytuacji gdy Polska wspierana przez kraje bałtyckie wyraźnie wygrywa tę wojnę na wschodnich granicach Unii, liderka Niemiec i Komisja Europejska wbijają obrońcom Europy polityczny nóż w plecy.  Ponad głowami Polski i krajów bałtyckich, Komisja Europejska nagle zapowiada wypłatę haraczu Łukaszence, a ustępująca kanclerz Niemiec Angela Merkel podejmuje niespodziewanie, arbitralnie, dialog z Łukaszenką i Putinem, nie bacząc na nie tak dawne przecież, tragiczne doświadczenia społeczeństw Europy Centralnej i Wschodniej pod sowieckim butem, na świeże rany zadane społeczeństwom Europy Zachodniej w wyniku przyzwolenia na masowy przemyt migrantów w ramach własnej polityki Herzlich Willkommen, skutkującej setkami ofiar terroru i przemocy oraz ogromnymi stratami materialnymi, jak również na straszliwy los ponad 20 000 nielegalnych migrantów, którzy utonęli w Morzu Śródziemnym po 2016 roku.  Polityczni autorzy tych katastrofalnych strategii pozostają do dzisiaj całkowicie bezkarni.

Wobec powyższego, wzywamy wszystkie wolne narody Europy i świata do:

 • solidarnego wsparcia Polaków oraz Litwinów, Łotyszy i Estończyków w wojnie obronnej na  wschodnich granicach Unii z siłami Łukaszenki i Putina,
 • walki o nierozprzestrzenianie wojny hybrydowej na świecie,
 • okazania solidarności migrantom z Afganistanu, Angolii, Bułgarii, Egiptu, Gruzji, Gwinei, Iraku, Kamerunu, Konga, Kuby, Kurdystanu, Libanu, Malii, Nigerii, Rwandy, Somalii, Sri Lanki,  Syrii, Tadżykistanu, Turcji, używanym jak żywa broń przez państwa terrorystyczne, Białoruś i Rosję,

poprzez:

 • jednoznaczne i powszechne potępienie terroryzmu państwowego Łukaszenki i Putina,
 • żądanie solidarnego utrzymania i rozszerzenia sankcji przeciwko reżimom Białorusi i Rosji oraz twórcom Nord Stream 2, aż do skutku,
 • żądanie natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi i w Rosji, w tym Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta i Aleksieja Nawalnego,
 • żądanie natychmiastowego zaprzestania naruszeń norm międzynarodowego prawa pisanego i zwyczajowego oraz sprawiedliwego ukarania agresorów i zbrodniarzy przez międzynarodowy wymiar sprawiedliwości, w tym Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze,
 • żądania przestrzegania zasad bezpieczeństwa, obowiązujących praw i dobrych obyczajów przez wszystkich liderów świata, w tym realizacji zasad wspólnotowych w Unii Europejskiej, zasad obowiązujących członków ONZ, OBWE i Rady Europy, a w szczególności zaprzestania ludobójstwa, przemocy, agresji, imperializmu, oligarchizacji, korporyzacji i wyzysku,
 • aktywne i przemyślane uczestniczenie w wyborach europejskich i krajowych: prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych, na podstawie rzetelnej oceny postawy polityków w zakresie obronie podstawowych praw i interesów obywateli, ich wolności, bezpieczeństwa i dobrobytu,
 • tworzenie sieci współpracy obywatelskiej na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym w celu solidarnej obrony przed przemocą, zniewoleniem i wyzyskiem ze strony wielkich tego świata.

Jeden za wszystkich-wszyscy za jednego!

Światowe Stowarzyszenie „Republika Polonia”

 

                          

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *