Dzieciom Powstania Warszawskiego przysługują uprawnienia kombatanckie!

Dzieciom Powstania Warszawskiego przysługują uprawnienia kombatanckie!

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE W CZASIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

ZOSTAŁY PRZEZ NIEMCÓW INTERNOWANE W OBOZIE DULAG 121 W PRUSZKOWIE.

 

Edward Cyran

Już na początku sierpnia 1944 r. w Warszawie wybuchło powstanie przeciwko okupacji niemieckiej. Niemcy zorientowali się, że mieszkańcy Warszawy i okolic są dodatkową siłą wspierającą powstańców. Dowództwo niemieckie na czele z Erichemvon dem Bachem-Zalewskim zdecydowało ewakuować ludność Warszawy do obozu przejściowego jako Dulag 121 w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego w podwarszawskim Pruszkowie.

Obecny rząd PiSu podjął decyzję o przyznaniu osobom internowanym w tym obozie uprawnień kombatanckich osób represjonowanych. W dniu 18 września 2021 r. ukazało się Rozporządzenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 1 października 2021 r. Poz. 191. Ustawodawca przyznał rozpatrywanie i nadawanie uprawnień Szefowi Urzędu do Spraw Kombatanckich i Osób Represjonowanych w Warszawie.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdza uprawnienia kombatanckie wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień kombatanckich, które przebywały w obozie przejściowym w Pruszkowie, powinny wypełnić i podpisać formularz wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich i przesłać lub dostarczyć do Urzędu do Spraw Kombatanckich i Osób Represjonowanych na adres : Urząd do Spraw Kombatanckich i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa. Nr.tel. 22 276 7777

Formularz wniosku o potwierdzenie uprawnień kombatanckich jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html

Do wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich należy dołączyć dokumenty wyszczególnione w treści Dziennika Ustaw mn.:

1/ Życiorys z uwzględnieniem doznanych represji.

2/ 2 aktualne fotografie [opisane na odwrocie]

3/ Dowody potwierdzające doznaną represję, posiadane dowody represji itd. Szczególnym dokumentem potwierdzającym pobyt w obozie jest oświadczenie podpisane przez potwierdzających pobyt w obozie.

4/ Pełnomocnictwo w przypadku osób, które muszą działać w sprawie przez pełnomocników.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie uprawnień osoby represjonowanej należy pobrać z Internetu i wypełnić wniosek ERK do ZUS-u o należne świadczenie w wysokości :

– dodatku kombatanckiego – 239. 66 zł.

– ryczałt energetyczny – 179. 81 zł.

– dodatku kompensacyjnego – 35. 95 zł.

Razem – 455. 42 zł.

Starający się o uprawnienia powinni dokładnie zapoznać się z informacjami podanymi w Dzienniku Ustaw i wymogami Ustawodawcy.

Aby odwiedzić Muzeum Obozu Dulag 121 w Pruszkowie należy się kontaktować z Panią dyr. Małgorzatą Bojanowską,  tel. [22] 758 8663.

 

 

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *