O Smoleńsku na międzynarodowej konferencji poświęconej ofiarom rosyjskich ataków terrorystycznych

O Smoleńsku na międzynarodowej konferencji poświęconej ofiarom rosyjskich ataków terrorystycznych

Rodziny ofiar 3 samolotów pasażerskich strąconych przez Rosjan

żądają zadośćuczynienia za zbrodnie

Amerykańska organizacja pozarządowa National Air Disaster Foundation we współpracy z Instytutem Libra zorganizowały 28 kwietnia 2022 roku międzynarodową konferencję poświęconą trzem tragediom lotniczym spowodowanym celowym zestrzeleniem i zniszczeniem pasażerskich samolotów przez Rosjan. Konferencja odbyła się w prestiżowym National Press Club w centrum Waszyngtonu, w USA.

W konferencji tej wzięły udział rodziny ofiar, eksperci, przedstawiciele władz Holandii, działacze społeczni oraz przedstawiciele prasy.  Prezentowane były trzy przypadki intencjonalnego zestrzelenia samolotów pasażerskich przez Rosjan. Jako pierwsi wystąpili przedstawiciele rodzin ofiar samolotu koreańskich linii lotniczych KL 007, który został zestrzelony nad terytorium Rosji w 1983 roku. Podkreślali oni nieludzki stosunek Rosjan do rodzin ofiar tej tragedii. Następnie wystąpiła delegacja rodzin ofiar samolotu malezyjskich linii lotniczych MH 17 zestrzelonego nad Ukrainą w 2014 roku, która podkreśliła, że nie tylko sam akt zestrzelenia był zbrodnią ale również sposób traktowania zwłok ofiar, szkalowania rodzin, jak również niszczenie dowodów były barbarzyńskim przestępstwem.

Delegacja rodzin Polskiego Tupolewa 154M lot 101 zaatakowanego 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku reprezentowana była przez cztery rodziny. Na konferencji tej został też odczytany list przewodniczącego podkomisji ds. ponownego zbadania zdarzenia lotniczego z 10 kwietnia 2010. Następnie został przedstawiony kontekst polityczny tego ataku terrorystycznego oraz wnioski techniczne z Raportu Końcowego Podkomisji upublicznionego 11 kwietnia 2022 roku. 

W następnej części programu nastąpiło odczytanie imion in nazwisk wszystkich ofiar rosyjskich operacji terrorystycznych skierowanych przeciw pasażerskim samolotom krajów trzecich. Ta zbrodnicza działalność dotknęła już 663 pasażerów z 23 krajów.   Dyrektor wykonawcza Fundacji National Air Disaster podkreśliła, że społeczność międzynarodowa stoi przed wielkim wyzwaniem w jaki sposób skutecznie wymierzać sprawiedliwość za państwowe akty terroryzmu skierowane przeciw samolotom pasażerskim przez mocarstwa posiadające prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.

W ramach programu towarzyszącego rodziny ofiar wszystkich trzech ataków terrorystycznych podkreślały, że rodziny są największymi ofiarami tych zbrodni gdyż pozostają osamotnieni w swoim nieszczęściu i stają się często obiektem brutalnych ataków inspirowanych przez rosyjską propagandę. Często stają się też przedmiotem dewastującej rozgrywki politycznej zawsze towarzyszącej tak monumentalnym zbrodniom.  Brak uznania rodzin za ofiary tychże ataków powoduje, że systemy prawne krajów ich zamieszkania nie zapewniają tymże rodzinom należytej ochrony i opieki. Nie istnieją instytucje państwowe zobowiązane z urzędu do opieki nad rodzinami ofiar ataków terroru i nie istnieje formalny system wsparcia psychologicznego dla tychże rodzin. Trauma związana z utratą bliskich jest pogłębiana nieudolnością systemową, agresją medialną inspirowaną przez sprawców oraz wynikającą stąd wrogością najbliższego środowiska, w którym mieszkają i żyją rodziny. 

Wprawdzie każde z omawianych trzech zdarzeń ma swój unikalny charakter, jednak konferencja ta pokazała, że wszystkie te trzy tragedie mają wiele wspólnego. Mianowicie we wszystkich trzech przypadkach mamy do czynienia z takim samym zachowaniem Rosjan: niszczenie dowodów, ukrywanie dowodów, manipulowanie dowodami, kłamanie co do przyczyn zdarzenia, ukrywanie prawdy, szkalowanie ofiar, bezczeszczenie zwłok, brak szacunku do zmarłych, gwałcenie podstawowych praw rodzin. To tylko niektóre problemy poruszone na tym spotkaniu rodzin ofiar rosyjskich zamachów terrorystycznych na samoloty pasażerskie.

Sama konferencja jak również program towarzyszący tej konferencji były niezwykle owocne dla wszystkich zaangażowanych na rzecz ujawnienia prawdy i wymierzenia sprawiedliwości za śmierć 663 osób z 23 krajów, w tym polskiej delegacji państwowej z Prezydentem Polski na czele, w wyniku rosyjskich zamachów terrorystycznych. Wszyscy obecni podkreślili, że należy położyć kres rosyjskiej bezkarności za międzynarodowe zamachy terrorystyczne na samoloty pasażerskie i wezwali społeczność międzynarodową do podjęcia zdecydowanych działań w tym kierunku. 

Maria Szonert Binienda

 

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *