Uczestnicy II Zjazdu Polonii SRP odwiedzili Centrum Polonii oraz Park Pamięci Narodowej w Toruniu

Uczestnicy II Zjazdu Polonii SRP odwiedzili Centrum Polonii oraz Park Pamięci Narodowej w Toruniu

30 września 2022 roku uczestnicy Festiwalu Mazurka Dąbrowskiego Światowego Stowarzyszenia “Republika Polonia” odwiedzili Centrum Polonii, w tym Park Pamięci Narodowej w Toruniu.  Jest to miejsce hołdu oddanego wszystkim Polakom, którzy w chwili najwyższej próby człowieczeństwa w czasie drugiej wojny światowej zachowali się jak trzeba. Park stanowi przestrzeń otwartą dla każdego, niezależnie od narodowości, wyznania, poglądów i języka. Jest jednym z elementów Centrum Polonia w Toruniu. Znajduje się obok Sanktuarium NMP Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, kampusu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz powstającego Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.

Instytut „Pamięć i Tożsamość”, który jest twórcą Parku Pamięci Narodowej zebrał i zarchiwizował około 40 tysięcy relacji świadków wydarzeń z II wojny światowej. Bardzo często są to unikatowe historie, które po raz pierwszy ujrzały światło dzienne. Zwieńczeniem długoletnich prac było otwarcie 8 października 2020 r. Parku Pamięci Narodowej, w którym na stu trzymetrowych postumentach ustawionych w wyłożonej granitem alei, tworzącej kontur Polski, zostało uhonorowanych 16 tysięcy nazwisk Polaków, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów przed śmiercią. W oddzielnej przestrzeni, również na konturze Polski, umieszczonych jest szesnaście postumentów upamiętniających 2345 sióstr zakonnych, które niosły ratunek żydowskim braciom. Świadectw tych heroicznych czynów jest około 40 tysięcy. Instytut nie ustaje w poszukiwaniu prawdy i aktualnie jest w procesie naukowego opracowania pozostałych 24 tysięcy zarchiwizowanych relacji.

Po Parku Pamięci oprowadziła nas Pani Dyrektor Katarzyna Cegielska. Dla wielu z nas była to pierwsza okazja zobaczyć na własne oczy dzieło toruńskich Ojców Redemptorystów.  Każdy zwiedzający był w stanie wskazać nazwiska swych bliskich lub znajomych umieszczone na niemych, białych postumentach w niekończących się rzędach pamięci.  Miejsce to porusza do głębi. Przepiękny pomnik Piety dopełnia wrażenia. Dla wszystkich uczestników było wielkim przeżyciem osobiście dotknąć ogromu nieszczęścia i skalę poświecenia Polaków w ratowaniu Żydów. Szczególnie było to wstrząsające doświadczenie dla rodaków ze Stanów Zjednoczonych i krajów zachodnich, gdzie Polaków przedstawia się jako sprawców Holocaustu. 

Po zwiedzeniu Parku Pamięci odprawiona została msza święta w intencji członków i sympatyków Światowego Stowarzyszenia “Republika Polonia” w Sanktuarium NMP Nowej Ewangelizacji. Mszę świętą odprawiało trzech księży z Ojcem Dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem na czele.   Sanktuarium NMP Nowej Ewangelizacji zachwyca swą wymową. Zarówno koncepcja architektoniczna jak i koncepcja wystroju świątyni nawiązująca do tysiącletniej historii narodu polskiego swym pięknem i siłą przekazu zapiera dech w piersiach.  Rzeźba Ojca Świętego Jana Pawła II modlącego się do Najświętszej Maryi Panny przy ołtarzu jest tak autentyczna, że sprawia wrażenie iż to sam Papież klęczy przed ołtarzem. Patrząc na tę rzeźbę Ojca Świętego odnosimy wrażenie, że to na prawdę ON, że znowu jest z nami i mówi do nas: Nie lękajcie się!

Po mszy świętej odbyła się konferencja polonijna w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. W konferencji tej wziął udział zdalnie Minister Jan Dziedziczak, a osobiście obecny był Dyrektor Jan Badowski z KPRM oraz Dyrektor Sławomir Kowalski z MSZ.  Głos zabrał również Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk oraz Ojciec Dyrektor Jan Król, który opowiedział uczestnikom konferencji o przygotowaniach do otwarcia Muzeum “Pamięć i Tożsamość”. Minister Jan Dziedziczak w obszernym wystąpieniu przedstawił najważniejsze punkty polityki polonijnej Rządu RP oraz wziął udział w szerokiej dyskusji jaka się wywiązała w drugiej części konferencji. Uczestnicy Festiwalu mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom władz i wszyscy chętnie z tej możliwości korzystali.

 

Na konferencji obecna była też Telewizja Trwam, która zrobiła specjalne sprawozdanie z wizyty uczestników Festiwalu Mazurka Dąbrowskiego w Centrum Polonia w Toruniu. 
https://www.youtube.com/watch?v=CIqE1QzKuHw

Światowe Stowarzyszenie “Republika Polonia” bardzo dziękuje władzom Centrum Polonii w Toruniu za serdeczne przyjęcie.

 

 

 

 

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *