Dom Miłosierdzia Bożego w Dolinie Loary Zaprasza Rodaków!

Dom Miłosierdzia Bożego w Dolinie Loary Zaprasza Rodaków!
Czuję, że moja misja nie zakończy się wraz z moją śmiercią, ale dopiero się rozpocznie. 
O dusze, które wątpią, podniosę zasłonę Nieba, aby przekonać was o dobroci Boga (…)
Bóg jest Miłością i Miłosierdziem.

Siostra Faustyna Kowalska

 

Początkowo prosty obiekt myśliwski, dom Rothère rozrósł się na przestrzeni lat w imponujący pałacyk położony w przepięknym miejscu, w pobliżu zamków nad Loarą. Przez jakiś czas służył jako sierociniec pod patronatem św. Franciszki i św. Franciszka, których portrety do dziś widnieją na witrażach kaplicy.

Po latach, sierociniec został zlikwidowany a w budynku powstał Dom Miłosierdzia Bożego, który prowadząc msze święte otworzył się na grupy modlitewne, pielgrzymów oraz Polonię i gości z Polski.

Niestety wkrótce okazało się, że podupadły lokal nie nadawał się do dalszej eksploatacji.  Wówczas polski ksiądz, który był jego opiekunem i właścicielem, zwrócił się do Polskiej Misji Katolickiej we Francji, aby zakupiła tę posiadłość z obietnicą, że na zawsze pozostanie ona poświęcona Bożemu Miłosierdziu. Polska Misja Katolicka wyraziła zgodę na te warunki i obiekt został zakupiony.

Zasadniczych prac remontowych tego historycznego budynku podjął się ówczesny rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. Infuat Stanisław Jeż. Uzyskał on wsparcie od dobroczyńców, którym zależało na tym, aby orędzie Świętej Siostry Faustyny wzywające do szerzenia wiary i nadziei w imię Miłosierdzia Bożego ​​rozpowszechniało się dzięki misji tego Domu.

Niestety wraz z odejściem Księdza Infuata z funkcji rektora, nowy zespół zaniepokojony pracami remontowymi zdecydował się sprzedać dom, nie zapewniając spełnienia warunków utrzymania misji Miłosierdzia Bożego. Wówczas to Biskup Stanisław Jeż, oddany sprzedającemu i dobrodziejom tamtych czasów, z pomocą Opatrzności Boskiej i z grupą przyjaciół założył Stowarzyszenie „Maison de la Miséricorde Divine”, które wykupiło Dom Miłosierdzia Bożego od Polskiej Misji Katolickiej i zobowiązało się dokończyć dzieła remontu tego obiektu i wznowić działalność.

Ostatecznym celem Stowarzyszenia Domu Miłosierdzia Bożego jest dokończenie odbudowy obiektu i powierzenie Domu Miłosierdzia Bożego zgromadzeniu, które zobowiąże się do zachowania jego misji szerzenia orędzia Świętej Siostry Faustyny.

Dlatego apelujemy do Polaków na całym świecie o udzielenie wsparcia misji ratowania Domu Miłosierdzia Bożego w miejscowości Rothèere, w pobliżu La Férté Imbault. Prosimy odwiedzić to przepiękne miejsce i skorzystać z serdeczniej polskiej gościny.  Obiekt ten jest położony zaledwie parę kilometrów od Zamku La Ferté-Imbault oraz 40 kilometrów od jednego z najsłynniejszych zamków nad Loarą Château de Chambord.

Ja sama skorzystałam ze staropolskiej gościnności Domu Miłosierdzia Bożego w Rothèere i doświadczyłam prawdziwej duchowości tego miejsca.  Umożliwiła mi tę wizytę Pani Mirosława Woroniecka, przedstawicielka Polonii Francuskiej mieszkająca w Paryżu.  Pani Mirosława jest jedną z osób, które od lat wspierają misję Domu Miłosierdzia Bożego i wspaniale walczy o jego przetrwanie.  

Apeluje do Polaków w kraju i na świecie o udzielenie wsparcia w dziele odbudowy i rozwoju Domu Miłosierdzia Bożego!

Maria Szonert Binienda

Więcej informacji w języku francuskim można znaleźć tu:  https://www.maisonmisericordedivine.com/

 

Telefon:   (+33) 02 54 96 20 28
                     (+33) 06 08 95 64 82

Email: maisonmisericordedivinea@gmail.com

Maria Szonert Binienda
+ posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *