To nie Polska jest odpowiedzialna za wybuch drugiej wojny światowej!

To nie Polska jest odpowiedzialna za wybuch drugiej wojny światowej!

Według niemieckiej propagandy to Polska doprowadziła do wybuchu drugiej wojny światowej gdyż to Polska sprowokowała spór o Gdańsk, który doprowadził do wojny.

Argument ten to wiecznie żywa propaganda niemieckich narodowych socjalistów z 1939 roku. Źródła historyczne, niemieckie dokumenty z tamtego okresu, dowodzą jednoznacznie, że spór o Gdańsk był generowany przez Niemcy jako pretekst. Hitler szukał pretekstu do zaatakowania Polski od stycznia 1939 roku i źródła historyczne to udokumentowały poza wszelką wątpliwość.

Przed wojną jak i w czasie wojny Hitler wielokrotnie oświadczał, że zamierza zniszczyć Polskę w warstwie przywódczej a następnie ją skolonizować. Było to celem zarówno hitlerowskich Niemiec jak i sowieckiej Rosji.

Przed wojną miało miejsce bardzo groźne zjawisko, o którym dziś nie mówi się w ogóle. W 1939 roku Niemcy wyposażyli tysiące niemieckich dywersantów na terenie Polski w broń do zabijania Polaków. Mało znane niemieckie sprawozdanie w tej sprawie z października 1939 roku ujawnia, że na terenie Polski działało w 1939 roku ok. 9 tysięcy niemieckich sabotażystów, którzy wykonywali działania dywersyjne na niemieckie polecenie. Byli to najczęściej obywatele polscy pochodzenia niemieckiego.

W latach 30-tych dwudziestego wieku Polska nikogo nie prowokowała gdyż wojna nie leżała w jej interesie. Polska w okresie międzywojennym robiła wszystko żeby do wybuchu wojny nie doszło. Natomiast zainteresowane wojną w Europie były Hitlerowskie Niemcy realizujące ekspansjonistyczną polityką rewizjonistyczną oraz Sowiecka Rosja inspirowana komunistyczną ideologią ekspansjonizmu bolszewickiego.

Podobnie jak w 2022 roku Putin planował opanować Ukrainę bez wojny, w 1939 roku Hitler nie chciał wojny z Polską. Chciał ją po prostu szybko zająć po drodze do dalszej ekspansji. W tym kontekście pojawia się skandaliczny argument, że ponieważ Polacy zamiast się poddać bronili się to dlatego wywołali drugą wojnę światową. Jest to argument wysoce niemoralny.

Dziś takie skandaliczne argumenty podnosi często Partia AfD czyli Alternatywa dla Niemiec powstała w 2013 roku. AfD jest partią pro-Putinowską, podobnie jak lewica niemiecka. Na chwile obecną dla AfD największym problemem jest sytuacja wewnętrzna, szczególnie problem imigracji arabskiej, która się nie integruje. Dlatego dla AfD spór z Polska jest obecnie sprawa drugorzędna. AfD nie podnosi roszczeń terytorialnych do Polski gdyż ma teraz ważniejsze problemy. 

Jednak ostatnio ukazały się artykuły w prasie niemieckiej zbliżonej do AfD atakujące Polskę za wybuch drugiej wojny światowej oraz masowe mordowanie Niemców. Powstały teksty o tym na przykład, że „miliony Niemców były mordowane w polskich obozach zagłady w 1944 roku.”

Warto więc wskazać, że w 1944 roku Polska nie miała żadnej kontroli nad swoim terytorium a tym bardziej nad żadnymi obozami. W późniejszych latach powstały w Polsce obozy dla Folksdojczów, czyli dla Polskich obywateli, którzy podpisali listę Folksdojczów i działali w czasie wojny na szkodę państwa polskiego.

Natomiast warto tu przypomnieć, że po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski w 1944 roku największymi ofiarami byli w tym czasie w Polsce nie Niemcy tylko etniczni Polacy, którzy walczyli z komunistycznym najeźdźcą.

Niemcy podnoszą też, że z terenów odzyskanych przez Polskę zostało wypędzonych 14 milionów Niemców. Należy jednak pamiętać, że większa część tych osób została ewakuowana z polecenia władz niemieckich aby uciekali przed nadchodzącą armią czerwona. Wielu Niemców, którzy wówczas nie uciekli, Sowieci deportowali na Syberię w 1945 roku, tyle że wówczas Niemcy byli deportowani przez Sowietów razem z Polakami.

Środowiska związanie z Niemiecką partią AfD mają głęboko zakodowany schemat polskiej winy za drugą wojnę światową i nie przyjmują żadnych argumentów do wiadomości. Czują się ofiarami twierdząc, że jeśli ktoś skorzystał na tej wojnie to byli to Polacy. Dlatego też według nich reparacje wojenne są uregulowane bo Polska uzyskała ziemie zachodnie, które stanowiły 20 procent niemieckich terenów. 

Obecne pokolenia Niemców nie przyjmują do wiadomości, że druga wojna światowa była wynikiem niemieckiej polityki imperialnej.  Nie zdają sobie też zupełnie sprawy ze zbrodni, jakich dokonywali ich przodkowie na Polakach. Nie biorą też pod uwagę, że przesunięcie polskich granic na zachód o 200 km nie było polską decyzją. O tym, że Niemcy mają opuścić te ziemie zdecydowano w Poczdamie. Po drugiej wojnie światowej jak wiadomo Polska nie kształtowała własnych granic.

Odnosząc się do zarzutów niemieckich, że Polacy mordowali Niemców po wojnie należy wskazać, że nawet jeśli były ekscesy zemsty przy wysiedleniach Niemców z ziem odzyskanych to takie sytuacje były w Polsce ścigane z urzędu a w Niemczech nigdy.

Maria Szonert Binienda

 

Opracowanie na podstawie wywiadu z Prof. Bogdanem Musiałem pt. Skandaliczna publikacja w Niemczech! Polska oskarżana o wybuch II WŚ!

Wywiad jest zamieszczonym tu: https://www.youtube.com/watch?v=_QvfvfoRhP8

 

Maria Szonert Binienda
+ posts

1 Comment

  1. Tad Para

    Dobrze powiedziane i udokumentowane. Ten artykuł powinien wykorzystać polski rząd, w narracji domagającej się kompensacji od Niemcow za zbrodnie z okresu ll Wojny Światowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *