Marsz Papieski w Paryżu 2 kwietnia 2023 roku

Marsz Papieski w Paryżu 2 kwietnia 2023 roku

 Marsz Papieski w Paryżu

Uroczystości pod Pomnikiem ks. Popiełuszki

 
Marsz Papieski w Paryżu w dniu 2 kwietnia 2023 roku był bardzo podniosły. Dla mnie było to bardzo osobiste wydarzenie ponieważ Marsz kończył się symbolicznie koncertem polskich chórów oraz przemówieniami osobistości francuskich, w tym Mera i moim, pod Pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki w Parku Jana Pawła II. Pomnik ten ufundowałem i odsłoniłem osobiście 17 października 1992 roku. 
 
Wówczas uroczystość ta zgromadziła 3,5 tysiąca Francuzów, przedstawicieli Polonii z całego świata, oraz 800 delegacji polskich miast, regionów  Solidarności i organizacji zakładowych z największych zakładów pracy, kopalni, hut, stoczni, fabryk, uczelni, poszczególnych organizacji zawodowych w mundurach i regionalnych strojach, górali, mazurów, Kaszubów, łowiczan, krakowian, itp. 
 
Wszystkie delegacje z Polski oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk z okolicznościowym programem zaprosiłem na mój koszt opłacając podróż, 3 dni w hotelach, wyżywienie.
Była to apoteoza Polskości. Symbolicznie, poprzez swoje delegacje, cała Polska przyjechała i była reprezentowana w swojej Tradycji i pragnieniu Wolności i Godności.
 
Idea ufundowania Pomnika Ks. Popiełuszki  powstała nagle, w ciągu jednej sekundy, w moim biurze pod Tour Eiffel w Paryżu. Pomnik ten najpierw powstał w moim sercu, potem w mojej wyobraźni, potem zrobiłem projekt i pojechałem z nim, to jest z jego miniaturową wersją w brązie do naszego Papieża, Jana Pawła Drugiego do Watykanu gdzie uzyskałem jego gorące poparcie i długi uścisk z  przytuleniem do serca. Następnie ze  względów symbolicznych wybrałem najlepszą i najstarszą odlewnię we Francji, tą samą, która odlewała Statuę Wolności  stojącą przy wejściu do portu w Nowym Jorku.
 
Andrzej Dembiński
 
Z historią powstania pomnika Ks. Popiełuszki w Paryżu można zapoznać się tu: https://polskifr.fr/polska-we-francji/geneza-powstania-pomnika-ks-jerzego-popieluszki-w-paryzu/

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *