Dom Kombatanta w Paryżu Potrzebuje Wsparcia!

Dom Kombatanta w Paryżu Potrzebuje Wsparcia!

Dom Kombatanta w Paryżu Potrzebuje Wsparcia!

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Francji – SPK, złożone z żołnierzy polskiej armii na Zachodzie niemogących powrócić do zniewolonej po 1945 roku Ojczyzny, powstało w 1947 roku, a w lutym 1948 roku zakupiło dom dla weteranów Armii Polskiej we Francji ze składek żołnierzy i przy wsparciu Polskiego Rządu Emigracyjnego w Londynie.

Ówczesne przepisy nie pozwalały na nabywanie nieruchomości we Francji przez podmioty cudzoziemskie i w celu obejścia tego przepisu założono fikcyjne przedsiębiorstwo SCIMP, czyli „Société Civile Immobilière Moderne de Paris” zarządzane przez pięciu administratorów, tak zwanych „powierników”, którzy w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Francji zakupili aktualny Dom Kombatanta w Paryżu.

Zakup został zrealizowany za przekazane notariuszowi przez SPK pieniądze.  Powiernicy nie wnieśli żadnego osobistego kapitału i nie posiadali praw do jego własności, na potwierdzenie czego przekazali Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów weksle odpowiadające 1/5 wartości zakupionej nieruchomości na Dom Kombatanta.

SCIMP zostało powołane na wyłączne potrzeby przeprowadzenia transakcji zakupu Domu Kombatanta przez PK (Polskich Kombatantów).  SPK i SCIMP to byli ci sami ludzie wywodzący się z  przedwojennej kadry oficerskiej Wojska Polskiego – ludzi zaufania publicznego.

W akcie notarialnym podpisanym u notariusza w Paryżu w dniu 16 lutego 1948 roku czytamy nazwiska pięciu osób pośredniczących w nabyciu Domu dla SPK: Mazeaud Henri Felix, Szymański Antoni Tadeusz, Tysowski August Gustaw, Czarnecki Marian Norbert, Paczyński Stanisław.   

Obecnie ich następcy czyli współcześni „Powiernicy” Domu SPK (Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i ich Rodzin we Francji) im. Generała Andersa, pod adresem: 20, rue  Legendre, w 17 dzielnicy  Paryża, bezzasadnie dążą do likwidacji Domu Kombatanta. Fakt ten byłby tragedią dla Polonii Francuskiej, albowiem pozbawiłby na zawsze to środowisko możliwości kultywowania więzi z Ojczyzną. Działania tak zwanych „Powierników” są zupełnie bezpodstawne. W 1972 roku Powiernicy bezprawnie i wręcz wbrew postanowieniom podpisanego w 1948 roku przez notariuszem Porozumienia przekazali swoje oficjalnie fikcyjne udziały w domu Kombatanta Polskiego w Paryżu powołanej przez nich, swoje dzieci i krewnych Association Foyer d’Amitie Franco-Polonais.

Podpisane notarialne Porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów we Francji a tak zwanymi „Powiernikami” stwierdzało że:

a) Dom Kombatanta Polskiego w Paryżu został zakupiony w imieniu i na rzecz oraz z pieniędzy powołanego w 1947 roku w Paryżu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

b) Tak zwani „Powiernicy” mieli, co oficjalnie przyznali przed notariuszem w 1948 roku, jedynie fikcyjne udziały w zakupionym dla Kombatantów i za ich pieniądze Domu w Paryżu.

c) Imiennie wskazani w akcie notarialnym „Powiernicy” nie mieli praw do przekazania swoich fikcyjnych udziałów i swoich fikcyjnych praw do nich w jakiejkolwiek formie i jakiejkolwiek strukturze prawnej, osobom fizycznym, moralnym, prawnym, instytucjom, stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom lub swoim rodzinom w jakiejkolwiek formie:

  1. Ani w formie sprzedaży,
  2. Ani w formie darowizny,
  3. Ani w formie spadku,
  4. Ani w formie testamentu,
  5. Ani w formie przekazania.
  6. Ani w formie transformacji lub przekształcenia w inną strukturę prawną.

Pierwsza próba sprzedaży odbyła się w 2000 roku, a więc 24 lata temu. Uniemożliwił ją heroiczny ówczesny Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Jak zawsze Kościół staje w obronie interesów narodowych, czyli polskiej racji stanu. Po dokonaniu generalnego remontu Domu Polskiego Kombatanta w Paryżu użytkowanego nieprzerwanie od 1948 roku przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Francji (SPK – Koło Paryż) Kombatanci udostępnili swoje pomieszczenia także wielu innym organizacjom polonijnym a także polskim szkołom polonijnym.

Następnie władze i członkowie SPK zwracali się do najwyższych władz państwowych w Polsce, o objęcie tego historycznego żołnierskiego i kombatanckiego Domu swoim  patronatem i ochroną oraz wsparciem finansowym. Do tej pory tego nie uzyskali.

Dom Kombatanta w Paryżu potrzebuje wsparcia!

W 1999 roku rotmistrz Kazimierz Michałowski, weteran Drugiej Wojny Światowej, w apelu skierowanym do tak zwanych „Powierników” napisał:

„Dom nie jest własnością handlową – nie podchodzi się do niego jak do zwykłego towaru na sprzedaż. Dom ma pozostać jako Pomnik i Symbol Żywy, gdzie będzie pielęgnowana Pamięć Żołnierzy, którzy oddali swoje życie za Wolność Ojczyzny. Wszyscy, którzy mają wpływ na losy Domu są odpowiedzialni przed Historią i Potomnymi”.

Obecni „Powiernicy” nigdy wcześniej nie prowadzili żadnej działalności patriotycznej ani kulturalnej w Domu Kombatanta, ani nie zajmowali się jego zarządzaniem, funkcjonowaniem, remontami. Pozostawało to zawsze w gestii kombatantów z SPK.

Aktualnie jesteśmy zmuszeni uczestniczyć w kosztownych, wytaczanych naszym organizacjom polonijnym przez „Powierników” procesach sądowych zniesławiających naszą działalność i szkalującą liczne polskie organizacje polonijne mające siedziby i działające w bronionym przez nas Domu Polskiego Kombatanta im. gen. Andersa w Paryżu. 

Prowadzimy ostatkiem sił samotną walkę o uratowanie tego miejsca, które zobowiązuje, bo zostało stworzone staraniem bojowników polskiej sprawy. Zakupione ze składek pozostałych na Zachodzie polskich żołnierzy spod Tobruku, Monte Cassino, z Normandii i setek pobojowisk, powinno na zawsze pozostać w uczciwych, polskich rękach.

Wesprzyj Obronę Domu Kombatanta w Paryżu!

Dla osób zainteresowanym wsparciem obrony naszego Domu Kombatanta Polskiego w Paryżu im. generała Władysława Andersa atakowanego, z wykorzystaniem sądów, w celu przejęcia na własność i sprzedaży przez środowisko usiłujących za wszelką cenę tak zwanych „Powierników” zagarnąć i sprzedać Dom, z komunistycznym PRL-owskim agentem pseudonim „Polo” na czele.

Gorąco prosimy o donacje. Podajemy numer konta dla przelewów bankowych:

Association d’Entraide des Anciens Combattants Polonais en France – Section Parisienne 

IBAN FR76 1820 6004 5965 1094 7652 237
code BIC – code SWIFT AGRIFRPP882
20, rue Legendre, 75017 Paris, France
 
Każde wsparcie jest bezcenne. Numer konta powyżej należy do SPK Koło Paryż. Dokonując przelewu prosimy zaznaczyć, że donacja jest na obronę Domu Kombatanta.
 
Wsparcia można też udzielić biorąc udział w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 30 czerwca w Paryżu. Informacja jak poniżej.    SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 

Koncert Charytatywny 
taneczne popołudnie
w rytmie znanych przebojów

Całkowity dochód z koncertu, w tym z bufetu i sprzedaży cegiełek,  przeznaczony jest na fundusz
Obrony Domu Kombatanta im. gen. Andersa w Paryżu!

Niedziela 30.06. 2024 r. godz. 12.30
Dom Kombatanta
20, rue Legendre, 75017 Paryż

Dołącz do nas, by zawalczyć o nasze wspólne dziedzictwo!

W programie:

Chór Piast
Szydło Grzegorz
Szydlo Victor
Délphine Banach
Marlène Banach
Natalia Murat

 

Koncert połączony z zabawą taneczną, wspólnym biesiadowaniem oraz sprzedażą cegiełek na rzecz wsparcia Domu Kombatanta im. Gen. Władysława, Andersa w Paryżu, który nieprzerwanie od 1948 r. gromadzi francuską Polonię. Dołącz do Nas!

 

 

Zobacz również: https://republikapolonia.pl/2024/06/07/dom-kombatanta-w-paryzu/

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *