Stanowisko Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii i patriotycznych organizacji polonijnych w Australii w sprawie suwerenności prawnej RP

Stanowisko Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii i patriotycznych organizacji polonijnych w Australii w sprawie suwerenności prawnej RP

Stanowisko Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii (Federation of Polish Associations in NSW)
oraz polonijnych organizacji patriotycznych w Australii w sprawie SUWERENNOŚCI PRAWNEJ Rzeczypospolitej Polskiej

 

W dniu 7 października 2021 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok wyznaczający konstytucyjne granice integracji europejskiej oraz dopuszczalnej ingerencji Unii Europejskiej w polskie sprawy. W orzeczeniu podkreślono, że Unia Europejska nie ma prawa ingerować w polskie sądownictwo, zaś wyroki TSUE w obszarze sądownictwa są w Polsce nieskuteczne, bo wydane są poza kompetencjami UE.

Podobne orzeczenia o braku kompetencji UE i nieskuteczności orzeczeń TSUE dotyczące sądownictwa wydały w 2019 roku Niemcy i w 2021 Rumuni. Oba kraje korzystają z funduszy i Unia nie wystąpiła o ich blokadę. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego opozycja wspólnie z Berlinem i Brukselą uznali, że rząd polski nie szanuje zasad praworządności unijnej. I co najciekawsze, to orzeczenia w sprawie prymatu prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym zostały wydane również wcześniej, gdy u władzy była obecna opozycja parlamentarna! Polska uczyniła i czyni tylko to, co większość innych krajów w przeszłości uznało, że instytucje UE przekraczają swoje kompetencje.

Federacja Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii oraz polonijne organizacje patriotyczne w Australii z niepokojem obserwują wrogie działania opozycji popierające działania UE w próbach poszerzania swoich kompetencji i ingerowania w sprawy, które nie wchodzą w zakres ich działalności statutowych, co prowadzi do systematycznego ograniczania
autonomii i swobody działania poszczególnych państw.

Jako suwerenne państwo, Polska nie może pozwolić sobie na dyktowanie np. sposobu wyboru sędziów, gdyż jest to wewnętrzna kompetencja demokratycznie wybranych rządów państw członkowskich, zaś próby nacisku ze strony urzędników unijnych przy wsparciu polskiej opozycji są w tej kwestii całkowicie bezprawne. Obrona przez rząd RP najwyższego aktu prawnego jakim jest Konstytucja RP łączy się z próbami blokowania środków finansowych, ingerencją w system powoływania sędziów i próby zmuszania do zamknięcia np. kopalni Turów.

My niżej podpisani, z wielkim zażenowaniem i ubolewaniem odnosimy się do oświadczenia wydanego przez AIPA (The Australian Insitute of Polish Affairs), w imieniu którego Pani profesor Gosia Klatt krytykuje decyzję Trybunału Konstytucyjnego, snując jednocześnie jakieś koszmarne wizje dla przyszłości państwa polskiego oraz popierając uliczne (wulgarne) manifestacje.  Pani Gosia Klatt, jako profesor Uniwersytetu w Melbourne, zajmująca się min. sprawami Unii Europejskiej, nie przekazała w swoim oświadczeniu prawdy historycznej i wiedzy naukowej tzn. słowem nie wspomniała, że powyższa decyzja jest zgodna z decyzjami tego organu, które zapadały w przeszłości, gdy rządy były sprawowane przez obecne partie opozycyjne, a prezesami TK byli profesorowie: Marek Safjan (1998-2006) czy Andrzej Rzepliński (2010-2016) i w ten sposób obnażyła swoją arogancję do przeciętnego Polaka mieszkającego w Australii. Taka arogancja nie przystoi nauczycielowi akademickiemu, wychowawcy przyszłych pokoleń polsko-australijskich i kłóci się z etycznym kodeksem zawodowym pracownika wyższej uczelni. Jeszcze jedna uwaga na przyszłość!

Prosimy nie łączyć opinii jednej organizacji, której na imię AIPA, z poglądami około 200 tysięcy osób pochodzenia polskiego zamieszkałych na terenie Australii, a nie identyfikującymi się z
interesami wyrażanymi publicznie z w/w organizacją, reprezentującą tylko stronę opozycji polskiej.

Federacja Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii oraz polonijne organizacje patriotyczne w pełni popierają stanowisko polskiego rządu w stanowczej postawie przeciwko eksperymentom i szantażom UE i polskiej opozycji w niszczeniu dobrego imienia polskiego i  polskiej racji stanu.

Polska nie znalazła się w Europie jako przypadkowy gość na imieninach u cioci. Nie jesteśmy tu od wczoraj, mamy prawo czuć się w Europie jak u siebie, bo jesteśmy u siebie i domagać się szacunku dla własnych tradycji kulturalnych, prawnych czy państwowych” – słusznie podkreślił premier Morawiecki.

Adam Gajkowski – Prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii.

Aleksander Oczak – Prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia

Hubert Błaszczyk – Sekretarz Związku Polskich Więźniów Politycznych

Dr Ryszard Dzierzba – Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej im. Żołnierzy Niezłomnych w Sydney

Stanisław Żak – Przewodniczący Koła nr. 1 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Sydney

Bogdan Płatek – Przewodniczący Koła nr. 3 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Melbourne

Stanisław Zdziech – Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Melbourne

Stanisław Kramarczuk – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Patriotycznego w Południowej Australii

Jerzy Walusiak – Sekretarz Polskiego Towarzystwa Kulturalnego w Południowej Australii

Image

 

https://www.polishfederationnsw.com.au

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *