Organizatorzy Konferencji


Dr Maria Szonert-Binienda
, Prezes Stowarzyszenia Republika Polonia, jest także  współzałożycielem i przewodniczącą Rady Nadzorczej Instytutu Polonia (USA), członkiem Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią (Polska, USA) oraz Prezesem Instytutu Libra (USA). Pełniła też funkcję Wiceprezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej do spraw Polskich oraz Koalicji Polonii Amerykańskiej. Była też członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP (Polska). Jest autorką wielu książek i artykułów nt. zagadnień historycznych i polityczno-prawnych dotyczących Polski oraz redaktorem portali angielskojęzycznych nt. Polski; jest też współautorką konferencji, wystąpień, prezentacji eksperckich i opinii prawnych wobec władz USA, Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Parlamentu UE i międzynarodowej opinii publicznej, m.in. w sprawie uznania Zbrodni Katyńskiej za ludobójstwo, uznania martyrologii narodu polskiego w II wojnie światowej, oraz śledztwa smoleńskiego; za swą działalność w sferze pamięci historycznej otrzymała tytuł Profesora Honoris Causa z Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu. 

 

Mgr Wiesław Gołębiewski  jest współzałożycielem Stowarzyszenia Republika Polonia. Jest też wieloletnim Prezesem Światowej Rady Badań nad Polonią (Polska, USA) i Kongresu Polonii Amerykańskiej Zachodniej Florydy (USA) oraz członkiem Związku Narodowego Polskiego w Ameryce oraz Polish-American Historical Society. Jest też Wiceprezesem Koalicji Polonii Amerykańskiej do Spraw Polskich jak również jest organizatorem wielu konferencji naukowych oraz autorem i współautorem publikacji, wystąpień i prezentacji na temat Polonii (USA, Polska).

 

Adam Gajkowski jest współzałożycielem Stowarzyszenia Republika Polonia. Jest także Prezesem Federacji Organizacji Polskich w Nowej Południowej Walii (Australia), Honorowym Prezesem Stowarzyszenia „Nasza Polonia” (Australia); był członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP (Polska); jest członkiem Editorial Board “Kuryera Polskiego” (USA); był działaczem NSZZ “Solidarność”, więźniem politycznym; został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta; jest członkiem Korpusu Opozycji Antykomunistycznej oraz Stowarzyszenia „Godność” (Polska).

 

Mgr Jolanta Grabowska, Członek Zarządu Stowarzyszenia Republika Polonia, jest także Przewodniczącą Koła Przyjaciół Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju w Sztokholmie, inicjatorką powołania Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie i sekretarzem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Sztokholmie (Szwecja); jest aktywnym członkiem Ruchu Kontroli Wyborów (Szwecja, Polska).

 

Dr mgr inż. Monika Obrębska jest współzałożycielem Stowarzyszenia Republika Polonia. Była dwukrotnie prezesem i od wielu lat jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, organizatorem wielu konferencji i wydarzeń integracyjnych w polskim środowisku inżynierskim (Francja); jest Sekretarzem Federacji Polonii Francuskiej (Francja), członkiem honorowym Polonia Technica (USA); brała udział w przygotowaniu i uchwaleniu Statutu i Karty Polonii Francuskiej oraz w zebraniu założycielskim Federacji Polonii Francuskiej; jest członkiem Światowej Rady Badań nad Polonią (USA, Polska) i Klubu Gazety Polskiej Paris-Notre-Dame; opublikowała wiele artykułów po polsku, francusku i angielsku w pismach technicznych i polonijnych; brała udział, jako prelegent, w wielu konferencjach technicznych i Polonijnych w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych; przetłumaczyła z francuskiego na polski ponad 500 stronicową książkę, wydaną przez PWN pod tytułem: ”Elementy Informatyki – Informatyka a myśl ludzka”.

Mgr Anna Paniszewa jest założycielką Klubu Inteligencji Katolickiej i Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu (Białoruś); pełniła funkcję Prezesa Oddziału Brzeskiego Związku Polaków na Białorusi; jest współzałożycielką i dyrektorem Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego, jest też tłumaczką polskiej poezji, współautorką katalogu miejsc polskiej pamięci narodowej okręgu brzeskiego, dziennikarką, redaktorem pism i portalu w języku polskim forumbrzeskie.by; jest Członkiem Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią (Polska, USA). W 2020 została odznaczona przez SRBnP Krzyżem Polonii.

 

Mgr prawa Lidia Sokołowska-Cybart  jest współzałożycielem Stowarzyszenia Republika Polonia oraz założycielem i od wielu lat Prezesem edukacyjnej organizacji filantropijnej Canadian Polish Parents Council (Kanada); współzałożyła i kierowała polskim sobotnim programem oświatowym (przedmioty humanistyczne i ścisłe w językach polskim i angielskim), dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i licealnych oraz dla dorosłych (Kanada); jest autorką propolskich publikacji, ekspertyz prawnych i wystąpień publicznych wobec władz, mediów i organizacji kanadyjskich, amerykańskich, unijnych i polskich; współorganizowała nową gminę Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie; prowadziła i redagowała edukacyjne portale internetowe w języku angielskim i polskim (Kanada).