Prof. Andrzej Nowak – Do rozbiorów przyczyniła się dezorientacja Dr Jolanta Hajdasz, SDP, Dezinformacja w Mediach Dr Wioletta Woś, OIPN Lublin, wykład “Działalność Jadwigi Zamoyskiej”
   
Renata Cytacka, Romuald Mieczkowski, Litwa oraz Andrzej Kempa, Austria, Panel Polonijny ŚSRP
Leszek Pawlik, COPA, USA; Piotr Winiarski, Poland Business Center World, Niemcy. Dan Zamoyski, UK, wykład pt. “Jadwiga Zamoyska oczami Zamoyskich”
Dr Tomasz Osiński, OIPN Lublin, Wykład nt. Aleksandry Piłsudskiej Panel pt. Reparacje od Niemiec – Kongres dla Niepodległej 2023 PANEL POLONIJNY – KONGRES dla NIEPODLEGŁEJ 2023

Projekt dofinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2023”
Wartość dofinansowania: 190 000 zł; całkowita wartość zadania 202 500 zł;
Czterodniowy program poświęcony patronom roku 2023:
Maurycemu Mochnackiemu, Jadwidze Zamoyskiej, Aleksandrze Piłsudskiej i Mikołajowi Kopernikowi oraz sprawom polonijnym.