Festiwal Mazurka Dąbrowskiego

Festiwal Mazurka Dąbrowskiego został dofinansowany z programu KPRM “Polonia i Polacy za Granicą 2022”. Wartość dofinansowania: 76 000 zł; Całkowita wartość zadania: 81 900 zł

Min. Jan Dziedziczak, władze AKSiM, członkowie SRP, Dyskusja
*-*

Wystąpienie Ministra J. Dziedziczaka i władz AKSiM na drugim walnym zjeździe SRP; 30 września 2022

Dr Teresa Kaczorowska: Reminiscencje z Pierwszej Edycji Festiwalu Mazurka Dąbrowskiego SRP

Uczestnicy II Zjazdu Polonii SRP odwiedzili Centrum Polonii oraz Park Pamięci Narodowej w Toruniu

Program Festiwalu Mazurka Dąbrowskiego 2022

Listy Gratulacyjne dla Uczestników Festiwalu Mazurka Dąbrowskiego 2022

Maria Konopnicka. Postać, twórczość oraz znaczenie dla Polaków spoza kraju (dr Teresa Kaczorowska) – godz. 10:00

Józef Mackiewicz. Postać i dorobek (Romuald Mieczkowski) – godz. 10:45
<>

Znaczenie działalności Józefa Mackiewicza dla dochodzenia prawdy o zbrodni katyńskiej – godz. 11:15

Co to znaczy być państwowcem? Panel ekspercki – godz. 12:00
-*-

Historia Hymnu Narodowego (Lech Makowiecki) – godz. 15:30

Panel Polonijny: Prezentacje uczestników Festiwalu – godz. 16:00