Głosuj w Wyborach do Parlamentu UE!

Głosuj w Wyborach do Parlamentu UE!

Nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego to jedne z najważniejszych wyborów w historii powojennej Polski 

9 czerwca decydujemy czy Polska ma istnieć jako niepodlegle państwo!

Polacy zamieszkali poza granicami kraju mają prawo głosować za granicą!

Głosuj w Wyborach do Parlamentu UE! Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła informacje o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Oto fragment tej informacji:  

Głosowanie za granicą.

Wyborca jest ujmowany w spisie wyborców. Można być ujętym tylko w jednym spisie. Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie.

Głosowanie w obwodzie głosowania na podstawie wniosku o ujęcie w spisie wyborców:

Wyborca

– stale zamieszkały za granicą
– wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą

w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć właściwemu konsulowi wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 4 czerwca 2024 r. w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw zagranicznych (e-wybory) albo na adres poczty elektronicznej konsula jako odwzorowanie cyfrowe wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem (skan).

W zgłoszeniu podaje się:
− nazwisko i imię (imiona),
− numer PESEL,
− numer ważnego polskiego paszportu (na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego, w miejsce numeru paszportu można podać numer ważnego polskiego dowodu osobistego),
− adres pobytu wyborcy za granicą,
− dane kontaktowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu
komórkowego.

Głosuj w Wyborach do Parlamentu UE!

Pełny komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r znajduje się tu:

https://wybory.gov.pl/pe2024/statics/PKW_AKTUALNOSCI/uploaded_files/1711427392_zpow501272024.pdf!

Kalendarz wyborczy znajduje się tu: https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/kalendarz

Oto lista jedynek kandydatów KO do Parlamentu Europejskiego w wyborach 9 czerwca 2024:

Janusz Lewandowski – okręg nr 1 (woj. pomorskie)

Krzysztof Brejza – okręg nr 2 (woj. kujawsko-pomorskie)

Jacek Protas – okręg nr 3 (woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie)

Marcin Kierwiński – okręg nr 4 (m. st. Warszawa i 8 powiatów okołowarszawskich)

Andrzej Halicki – okręg nr 5 (woj. mazowieckie bez okręgu nr 4)

Dariusz Joński – okręg nr 6 (woj. łódzkie)

Ewa Kopacz – okręg nr 7 (woj. wielkopolskie)

Marta Wcisło – okręg nr 8 (woj. lubelskie)

Elżbieta Łukacijewska – okręg nr 9 (woj. podkarpackie)

Bartłomiej Sienkiewicz – okręg nr 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie)

Borys Budka – okręg nr 11 (woj. śląskie)

Bogdan Zdrojewski – okręg nr 12 (woj. dolnośląskie i opolskie)

Bartosz Arłukowicz – okręg nr 13 (woj. zachodniopomorskie i lubuskie)

Informacja ta została podana przez Wpolityce.pl tu: https://wpolityce.pl/polityka/689558-kogo-nie-zobaczymy-w-nowej-kadencji-pe-znane-nazwiska

Oto wstępne informacje nt. listy kandydatów PIS do Parlamentu Europejskiego:

Jedynką w Warszawie ma być Małgorzata Gosiewska, a z drugiego miejsca ma wystartować Tobiasz Bocheński, niedawny kandydat PiS na prezydenta Warszawy.

W Gdańsku jedynką jest Anna Fotyga, a za nią popularny poseł Kacper Płażyńskiego a także Piotr Muller i Marcin Horała

Do pierwszego miejsca w Wielkopolsce jest przymierzany Jacek Saryusz-Wolski , a z kolejnych miejsc mają wystartować posłowie Szymon Sękowski vel Sęk oraz Bartłomiej Wróblewski.

Listę kujawsko-pomorską może, choć nie jest to przesądzone, wzmocnić start Łukasz Schreiber, na pierwszym miejscu zobaczymy tam jednak dotychczasowego europosła Kosmę Złotowskiego

W Łodzi z jedynki ma wstępnie wystartować były szef MSZ i obecny europoseł Witold Waszczykowski, ale na tej samej liście mogą znaleźć się także posłowie Joanna Lichocka i Waldemar Buda.

Informacja ta została podana przez Interia tu: https://wydarzenia.interia.pl/raport-wybory-do-parlamentu-europejskiego-2024/news-pis-domyka-listy-w-wyborach-europejskich-zaskakujacy-manewr-,nId,7471097#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

 

 

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *