O Nas

Nasza Misja

Światowe Stowarzyszenie “Republika Polonia” reprezentuje środowiska patriotyczne osób polskiego pochodzenia na całym świecie. W swej działalności opiera się na wartościach patriotyczno-chrześcijańskich “Bóg, Honor i Ojczyzna”.

Światowe Stowarzyszenie “Republika Polonia” wspiera, chroni i kultywuje dobre imię Polski, Polaków i Polonii, propaguje prawdę historyczną o Polsce i Polakach, jak również współpracuje z Ojczyzną na rzecz rozwoju Polski i wzmocnienia środowisk zamieszkałych przez osoby polskiego pochodzenia na całym świecie.