Stowarzyszenie “Republika Polonia”

republikapolonia@gmail.com

www.republikapolonia.org


P  R  O  G  R  A  M

PIERWSZEGO DNIA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT.

Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków

3 września 2021, 9:00 – 17:00, Sofitel – Sala Balowa ABC, ul. Królewska 11, Warszawa, Polska

S e s j a    I n a u g u r a c y j n a
   
8:30-9:00   Rejestracja uczestników
 
 • Mec. Maria Szonert-Binienda, Prezes Stowarzyszenia “Republika Polonia” 
  – Powitanie i wprowadzenie. 
 • Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Bp. Wiesław Lechowicz, Przewodniczqcy Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą Konferencji Episkopatu Polski
  – Wideoprzesłanie: Błogosławienstwo, słowo pasterskie do uczestników Konferencji
 • Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. współpracy z organizacjami polonijnymi i pozarządowymi Bartosz Rybak, MEiN.
  – List Ministra Edukacji i Nauki Prof Przemysława Czarnka do uczestnikow Konferencji
 • Sekretarz Stanu Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Sekretarz Stanu Szymon Szynkowski vel Sęk, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Sekretarz Stanu Sebastian Kaleta, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego
  – Wideoprezentacja
 • Mec. Maria Szonert-Binienda, Prezes Stowarzyszenia “Republika Polonia” 
  – Przedstawienie Organizatorów Konferencji
S e s j a   P a n e l o w a   I
 
 
 • Marian Romaniuk, Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela 
  Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981) jako orędownik integracji Europy chrześcijańskiej.
 • Prof. Wiesław Wysocki, Instytut Józefa Piłsudskiego. Kontrowersje wokół polskiej polityki historycznej – między polityką resortową a państwową.
 • Dr Rafał Leśkiewicz, Pełnomocnik Prezesa IPN
  Białe plamy strat Polski.
 • Dr Teresa Kaczorowska, Przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
  Integracja z Polakami na Wschodzie poprzez Międzynarodowe Rajdy Katyńskie.
14:00-15:00     P R Z E R W A (Lunch)
S e s j a   P a n e l o w a   II
   
  Mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Ustawa 0 IPN jako podstawa dochodzenia ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego w kontekście rozstrzygnięć sądów krajowych i TSUE.

Prof. Jan Żaryn
, Instytut Dziedzictwa Mysli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego
Propaganda antypolska czy ignorancja? Wizerunek Polski XXwieku w świecie na wybranych przykładach.

Maciej Świrski, Prezes Reduty Dobrego Imienia
Propozycja nowelizacji prawa prasowego w celu przeciwdzialania agresji dezinformacyjnej.

Prof. Andrzej Zybertowicz
, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Między słabością a dumą: Gra 0 wizerunek Polski i polskości w strukturalnie zatrutej infosferze.

Prof. Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jak skutecznie walczyć 0 dobre imię Polski?

 
Z a k o ń c z e n i e   p i e r w s z e g o   d n i a   K o n f e r e n c j i

P R O G R A M

DRUGIEGO DNIA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT.

Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków

4 wrzesnia 2021, godz. 9-17:00, Sofitel – Sala Opera, ul. Królewska 11, Warszawa, Polska

W A R S Z T A T Y

P A N E L E    I – VI
   
PANEL I     DEKALOG DOBREGO POLAKA (LISTA POLSKICH IMPONDERABILIOW)
  Moderator: Wiesław Gołębiewski (USA), Wiceprezes SRP

Marta Gosk (RP), Biuro Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej: Rodło

Prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz (RP), Prezes Stowarzyszenie “Wolne Wybory”

Mec. Jerzy Kwasniewski (RP), Prezes Ordo Iuris

PANEL II
    POLSKIE RACHUNKI KRZYWD
  Moderator: Mec. Jerzy Kwaśniewski (RP), Prezes Ordo Iuris

Hanna Paniszewa (Białoruś), SRP
Uderzenie w Polską Szkołę w Brześciu na tle powyborczych protestów oraz represji na Białorusi.

Dr Rafał Leśkiewicz (RP), Instytut Pamięci Narodowej

Mec. Maria Szonert-Binienda (USA), Prezes SRP

Dr Maciej J. Mazurkiewicz (RP), niezależny badacz prawa i historii

11:30-12:00                 P R Z E R W A 
   
PANEL III
  AKCJE INTERWENCYlNE
  Moderator: Maciej Świrski (RP), Prezes Reduty Dobrego Imienia

Dan Zamoyski (UK), Leader of Polish Media Issues (Int.)
Walka ze zmieniajcymi się antypolskimi wyzwaniami w mediach angielskojęzycznych (prezentacja po angielsku z polskim tłumaczeniem).

Alberto Trujillo (Hiszpania),  Asociacion Hco. Cultural Poland First to Fight
Strategie poprawy postrzegania Polski i Polaków w krajach hiszpańskojęzycznych
(prezentacja po angielsku z polskim tłumaczeniem).

Maciej Świrski (RP), Prezes Reduty Dobrego Imienia
Kazus Filomena Leszczyńska przeciwko Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu.

PANEL IV    DZIAŁALNOŚĆ PROAKTYWNA
  Moderator: Karolina Pawłowska (RP), Ordo Iuris

Dr Sławomir Kowalski (RP), Dyrektor Departamentu Wspólpracy Z Polonią i Polakami za Granicą MSZ

Dr Tymoteusz Zych (RP) Ordo Iuris Cellegium Intermarium

Stefan Tompson (RPA, UK), niezależny filmowiec

14:00-15:00     P R Z E R W A 
PANEL V    EDUKACJA
  Moderator: Hanna Paniszewa (Białoruś), SRP

Jan Badowski (RP), Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Beata Pietrzyk (RP), Naczelnik Wydzialu Oświaty Polskiej za Granicą, MEiN

Lidia Sokolowska-Cybart (Kanada), SRP

PANEL VI    WZMOCNIENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH
  Moderator: Lidia Sokolowska-Cybart (Kanada), SRP
Systemowy model współpracy Polonii w obronie dobrego imienia Polski i Polaków: dobre praktykt silne, zasobne organizacje, kompetentni ludzie.

Dyrektor Jan Badowski
(RP), Dyrektor Departamentu Wspolpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jerzy Byczyński (UK), Redaktor Naczelny British Poles, Doradca Brytyjsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej. Współpraca młodej Polonii ze starszq Polonią w Wielkiej Brytanii – dobre praktyki. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do obrony dobrego imienia Polski. 

Renata Cytacka (Litwa), Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Sołecznickiego.
Specyfika polskich NGOsów na Litwie: Podstawowe instrumenty wzmocnienia ich siły na podstawie Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Sołecznickiego.

Dr Monika Obrębska (Francja), SRP: Nowoczesne narzędzia elektroniczne: jak zwiększyć zasięg propolskiego przekazu organizacji polonijnych.

17:00     ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI
18:00  

Msza Św. dla uczestnikow Konferencji w Bazylice Swiętego Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3


P R O G R A M

TRZECIEGO DNIA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT.

Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków

5 września 2021, godz. 9-13:00, Sofitel- Sala Opera, ul. Królewska 11, Warszawa, Polska

W A R S Z T A T Y

PANELE VII – VIII
 
PANEL VII    WZMOCNIENIE WSPÓPRACY POLSKA-POLONIA
  Moderator: Mec. Maria Szonert-Binienda (USA), Prezes SRP

Malgorzata Bochwic-Ivanovska (RP), Wicedyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kultury MSZ (RP)

Prof. Danuta Chmielowska
(PL, Turcja)

Mira Modelska-Creech
(USA)

Margaret Wirkus
(USA)

PANEL VIII
  WZMOCNIENIE WSPOtPRACY Z OBCOKRAJOWCAMI
  Moderator: Dr Marek Blazejak (Niemcy), PMI, iPoland
Rola filmów w postrzeganiu Polski zagranicą.

Jerzy Byczyński(UK)
, Redaktor Naczelny British Poles, Doradca Brytyjsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej.Maciej Świrski (RP), Prezes Reduty Dobrego Imienia
Stefan Tompson (RP A, UK), niezależny filmowiec 
11:30-12:00   P R Z E R W A (KAWA)
  Mec. Maria Szonert-Binienda, Prezes SRP – Uchwalenie Deklaracji Końcowej
13:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI