Żegnamy bez żalu odchodzący rok 2021

Żegnamy bez żalu odchodzący rok 2021

Podnieś rękę Boże Dziecię

Błogosław Ojczyznę miłą!

W dobrych radach, w dobrym bycie Wspieraj jej siłę swą siłą.

Prof. Piotr Witakowski

Dobiega końca rok 2021 i jak co roku rodzi się Pan. Znów przeżywamy …w dzień Bożego Narodzenia radość każdego stworzenia… Ponownie rodzi się nadzieja na lepszą przyszłość, lepszy rok. Odchodzący w przeszłość rok obfitował zarówno w szereg zdarzeń szczęśliwych jak i niepomyślnych dla Kraju. Dziękujemy Bożej Opatrzności za zdarzenia szczęśliwe. Bardziej jednak dziękujemy za to, że Ojczyzna bez uszczerbku dla swej majętności i tożsamości przebrnęła przez zdarzenia niepomyślne. Wśród wielu zdarzeń niepomyślnych upływający rok przyniósł Polsce 3 ogromne plagi i fakt, że Ojczyzna przeszła je bez większych strat, świadczy o boskiej nad nią opiece.

Tak jak nad wszystkimi krajami również nad Polską drugi już rok ciąży plaga koronawirusa. Jednakże obecna fala zachorowań w Polsce miała najniższe maksimum spośród wszystkich krajów należących do Unii – na 10 tys. mieszkańców maksimum to wyniosło jedynie 7,7 zachorowań wobec np. 35,3 w Danii lub 41,4 w Belgii. Obecna fala zachorowań szybko ustępuje. Wierzymy też, że w przyszłym roku wdrożona zostanie skuteczna metoda leczenia (https://psnlin.pl/artykuly,protokol-profilaktyki-i-leczenia-covid-19-na-podstawie-doniesien-naukowych,21,154.html), co zapobiegnie dalszym falom zachorowań.

Drugą plagą ciążącą w tym roku nad Polską była fala ataków na naszą granicę z Białorusią, o czym słyszymy w codziennych komunikatach. Mimo, że jest to wschodnia granica Unii Europejskiej, Polska nie otrzymała do jej obrony żadnej pomocy ze strony Unii i w obronie granicy została osamotniona. Odpierając od kilku miesięcy zmasowaną agresję zarówno na samej granicy jak i wewnątrz Kraju obrońcy polskiej granicy wyszli z tej walki zwycięsko. To graniczy z cudem, gdyż odparli wszystkie ataki mimo, że ani razu nie użyli broni palnej. Przywodzi to na myśl znaną pieśń „o rycerstwie spod kresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic”. Oddając obrońcom należną im cześć powierzamy ich Boskiej Opatrzności.

Trzecia plaga, jaka spadła na Polskę, to plaga wrogich wobec Polski posunięć ze strony instytucji Unii Europejskiej. Fala uchwał Parlamentu Europejskiego, decyzji Komisji Europejskiej i postanowień TSUE sprowadza się do żądań, aby  Polska  wyzbyła  się  suwerenności  i  przekształciła  się  w  kraj  kolonialny,  o  losach  którego  decyzje  będą podejmowane  w  Brukseli  lub  Berlinie.  Źródłem  prawa  dla  Polski  ma  być  nie  wola  jej  obywateli  wyrażana  w demokratycznych wyborach, lecz decyzje brukselskich biurokratów. Naród polski ma przestać być suwerenem i podporządkować się nawet całkowicie bezprawnej woli organów unijnych. W nagrodę za uległość i poddanie się tej niegodziwej procedurze Polska miałaby otrzymać należne jej skądinąd pieniądze. Polska traktowana jest w sposób upokarzający jak upadła kobieta. Pieniądze za niegodziwość, za pozbawienie Polaków praw obywatelskich! Jak do tej pory Rzeczypospolita wychodzi zwycięsko z tych zmagań i nie zgodziła się na takie żądania. Wierzymy, że Opatrzność Boża nadal będzie czuwać nad nami i nigdy nie dopuści by Polska zachowała się jak nierządnica.

Mijający rok przyniósł też wiele korzystnych dla Polski wydarzeń. Do wydarzeń takich zaliczyć trzeba rozwój gospodarczy Kraju lokujący Polskę na pozycji lidera w Unii Europejskiej. Powodem do radości może być zwłaszcza rozwój infrastruktury komunikacyjnej ze sztandarowymi inwestycjami w Świnoujściu i na Mierzei Wiślanej. Wśród korzystnych wydarzeń na szczególną uwagę zasługuje zakończenie prac nad raportem końcowym przez Podkomisję Smoleńską. Z dostępnych informacji wynika, że raport w całości potwierdza ustalenia z Podsumowania Konferencji Smoleńskich (http://konferencjasmolenska.pl). Czekamy na opublikowanie raportu Podkomisji.

Zwycięstwa nad plagami oraz wiele wydarzeń świadczących o rozwoju Kraju pozwalają na oczekiwanie roku 2022 z optymizmem i nadzieją na pomyślny rozwój Ojczyzny. Boże Narodzenie napawa nas chęcią obdarzania innych wiarą, nadzieją i miłością. Nie wahajmy się dzielić z innymi wiarą i nadzieją na lepszą przyszłość. Musimy wierzyć, że nadchodzący nowy rok zmniejszy podziały dzielące nie tylko polityków, lecz także nasze własne rodziny. Niech te Święta będą czasem ustania sporów i znajdowania powodów do wspólnej radości.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę Państwu, aby te Święta upłynęły w zdrowiu i radości w gronie rodzinnym wśród bliskich i życzliwych osób.

Piotr Witakowski

Warszawa, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia 24 grudnia 2021 r.

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *