Podziękowania dla Jerzego Jankowskiego z Norwegii w Dniu Flagi Polskiej

Podziękowania dla Jerzego Jankowskiego z Norwegii w Dniu Flagi Polskiej

Ukłony i Podziękowania dla Zasłużonego Działacza

Solidarności Walczącej

Jerzego Jankowskiego 

Tadeusz Świerczewski

Ul. Noskowskiego 18

51 – 611  Wrocław 

 OŚWIADCZENIE.

 

Ja, Tadeusz Świerczewski, oświadczam, że pod koniec 1979 roku włączyłem Jerzego Jankowskiego w kolportaż ”Biuletynu Dolnośląskiego” i wydawnictw ”NOWA”. W ten sposób nawiązał on  współpracę z Kornelem Morawieckim i Romualdem Lazarowiczem.

W sierpniu 1980 r. wraz ze mną i Adamem Skowrońskim włączył się on w nurt zakładania Komisji Strajkowych MKS we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Po podpisaniu  Porozumień Strajkowych był działaczem NSZZ  ”Solidarność”, delegatem Regionu Dolny Śląsk.

W  październiku 1982 z ramienia Prezydium  MK NSZZ ”Solidarność”  Dolnego Śląska  uczestniczył w rozmowach  z delegacją rządową z Vice Ministrem  Januszem Obodowskim na czele i z Międzyzakładową Komisją Kolejarzy NSZZ ”Solidarność” –  (Wrocławska Głodówka Kolejarzy).

Po wprowadzeniu  Stanu Wojennego był  współpracownikiem Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ ”Solidarność” jako  mój łącznik. Pan Jankowski zajmował się kolportażem  “ Z Dnia na Dzień”, przekazywał farby drukarskie oraz pieniądze. Działał pod  ps. “Danton”.

Po przejściu internowania we Wrocławiu, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim i Głogowie wyszedł z więzienia i przebywał w Klinice Kardiochirurgii A.M. we  Wrocławiu pod opieką Prof. Brosa. Było to możliwe dzięki wydatnej pomocy  pielęgniarki  Pani Moniki  Lachendro  z tejże kliniki  i  oddziału  ESKULAP, która nakłoniła profesora Brosa do interwencji w Komendzie Wojewódzkiej MO we Wrocławiu do natychmiastowego skierowanie Pana Jerzego Jankowskiego do Kliniki Kardiochirurgii.

Rodzina Pana Jankowskiego była szykanowana – żona była prześladowana w pracy. Esbecy oświadczyli mu, że  zniszczą “załatwią” jego i jego syna, jak Bartoszcze.

O tych  i innych szykanach  SB Pan Jankowski poinformował mnie. I tak za moją wiedzą i na moje polecenie wyjechał 17 maja 1983 roku do Norwegii.  Jako jego szef działający pod ps. “Jordan” mianowałem go Przedstawicielem  “Solidarności Walczącej”  na Skandynawię, co zostało potwierdzone w “SW”   Nr.3.  To  Ja  skontaktowałem  go z  “SW”.

Wielu dziennikarzy I kurierów  wysyłał do mnie do Wrocławia pod  szyldem transportu  darów i sprzętu medycznego. Ponieważ  osobą kontaktową byłem tylko ja osoby te kierowane były do mnie na spotkania wcześniej umówione. Kurierami byli Norwegowie i Polacy posiadający  obywatelstwo Norweskie. Pamiętam  był wśród nich młody Polak Stanisław Procajlo. Był on bardzo oddany sprawie Solidarności Walczącej. Była też Katarzyna Zazula, która przewoziła książki, broszury i pieniądze. Jeździłem aż w rejony rzeszowskie pod rosyjską granicę.

Pan Jankowski po pewnym czasie otrzymywał materiały od W. Myśleckiego, które dotyczyły polityki zagranicznej i gospodarczej. Przez Szwecje  otrzymywał gazetki podziemne przesyłane przez Romualda Lazarowicza I Piotra Bielawskiego.. Z Szczecina, a Poznania. Nawiązał kontakt z Rządem Londyńskim – osobiście z  Prezydentem  Sabatem.

W czasie pobytu  w Stanach Zjednoczonych udzielał  wywiadów w Nowym Jorku,  RWE i w Głosie Ameryki, które słyszeliśmy w Polsce. Zareagował na nie red. “Trybuny Ludu” Broniarek

W Chicago nawiązał ścisły kontakt z Prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej Alojzym Mazewskim. Na jego prośbę i dzięki  interwencji Prezes KPA Mazewskiego u ówczesnego Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Generał Jaruzelski został zmuszony do uwolnienia Kornela Morawieckiego i Anny Karniej. Administracja Reagana zagroziła ponownym nałożeniem sankcji gospodarczych na Polskę, wbrew Wałęsie, który był przeciwny nałożeniu tych sankcji.

Jak mi wiadomo bardzo aktywny i pomocny był  Andrzej Czuma, który znając środowisko polonijne w Chicago  zorganizował mu spotkanie z Polonią. Pan Jankowski udzielił wywiadu dla “Gwiazdy Polarnej” i “Gazety Związkowej” Pani Ewie Bierezin. Od tego czasu gazety wyrażały się bardzo pozytywnie o Solidarności Walczącej. Są tego potwierdzenia  w Archiwum “SW”. Posiada je  Romuald Lazarowicz.  Po jakimś czasie Andrzej Czuma napisał – cytat: “Jurek, “SW” odniosła wielki sukces, nie tylko propagandowy ale i polityczny, którego autorem jesteś Ty.” (list u R.L)

Jestem przekonany, że jego wywiady w “Głosie Ameryki”, “Radiu Wolna Europa “  i w “Radiu Chicago” uwiarygodniły “SW”.

To w tym czasie udało mu się załatwić wyjazd Wojciecha Myśleckiego do Stanów Zjednoczonych na odczyty. Stąd atak w “ Trybunie Ludu“ napisany przez red. Broniarka, że Ewa Kubasiewicz i Jerzy Jankowski, tu  cytat:  “są zoologicznymi antykomunistami żądnymi krwi“.

Wiem, że w czasie spotkania z Ewą Kubasiewicz w Paryżu uzgodnili współpracę. Dzięki niej miał bardzo dobry  Kontakt z Ireną Lasotą, która dostarczała mu książki do Polski.

Gdy  dyrektorem ”RWE” był Zdzisław Najder stosunek do ”SW” stał się bardziej pozytywny i to jest zasługa Jerzego Jankowskiego, który po rozmowie z Najderem uzyskał  zapewnienie, że w “Panoramie Dnia “ będą przekazywane informacje do Kraju  o działalności “SW”.  W tym samym czasie Jerzy Jankowski założył wraz ze Stanisławem Procajlo Związek Polaków w Norwegii oraz  pierwszą  polską  szkołę sobotnią w Norwegii.

Przez rok prowadził osobiście audycję TV.  Był to 10-cio minutowy program odbywający się raz  w tygodniu. Po wyjeździe Stanisława Procajlo  z Norwegii Jerzy został Prezesem Związku Polaków w Norwegii i pełni tę funkcje po dzień dzisiejszy propagując polskość, kulturę oraz współpracując  ze Wspólnotą Polską.  Był  też współzałożycielem  Fundacji  “Akcja Kazachstan”  przyznającej stypendia dla studentów z Kazachstanu.

Tadeusz  Świerczewski,

kwiecień 2022

Na zdjęciu Pan Jerzy Jankowski 2 maja 2022 roku przed domem w Norwegii z flagą, którą przywiózł z Polski przed trzydziestoma laty.

 

Dorobek Pana Tadeusza Świerczewskiego

WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA:

W roku 1987 Kapituła Krzyża „SEMPER FIDELIS” w Gdańsku nadała mu Krzyż „Semper Fidelis”.

W roku 2000 w trakcie KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO we Wrocławskiej Katedrze, w obecności Ojca Św. Jana Pawła II ks. Kardynał H. Gulbinowicz wręczył mu w uznaniu zasług pamiątkowy sygnet oraz dyplom.

15 czerwca 2007r odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Nr 81- 2007 – 4

„Krzyż Solidarności Walczącej” ,  Nr 205/2010 , nadany 11.12. 2010r przez Decyzją Kapituły – Przewodniczący Kornel Morawiecki.

Medal „PROPATRIA” Kierownik U.d.s Kombatantów i osób Represjonowanych decyzją Nr..233../KU../13 z dnia 27.03. 2013r.

16-go września 2016 r Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył „Krzyżem Wolności i Solidarności” Nr 453-2016-51

Medal „NIEZŁOMNI” , nadany 12.12.2016r w załączeniu – ksero dyplomu.

 • Krzyż Osób Represjonowanych i Więźniów Politycznych Leg. Nr 1z dn. 22.05.2012r.
 • Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości. Postanowieniem z dn.19.lutego

2019r.Nr 2-2019-26 MS Prezydent RP Andrzej Duda: Medal „ Zasłużony dla Kultury Polskiej nr leg. 13464 z dn. 14.12. 2019r. Min. Kul. I Dziedziedzictwa Narodowego Tadeusz Świerczewski

 

BIBLOGRAFIA

 1. W marcu 1968 roku drukował i kolportował na Politechnice Wrocławskiej „APEL DO STUDENTÓW” dr. Ryszarda Krasnodębskiego, wykładowcy w Katedrze Matematyki Pol. Wrocławskiej.
 2. Tu wiosną 1978 r. zrodził się pomysł, by nawiązać kontakt z wydawnictwem „NOWA” Mirosława Chojeckiego.
 3. 1979 roku Świerczewski rozpoczął kolportaż „Biuletynu Dolnośląskiego” i współpracę z Kornelem Morawieckim i Romualdem Lazarowiczem, był też autorem wielu artykułów.
 4. W stanie wojennym, współredaktor pisma Regionu NSZZ Solidarność”.
 5. Praca magisterska Mateusza Morawieckiego z 1992 „Geneza i powstanie Solidarności Walczącej.” Solidarność Walcząca http://www.sw.org.pl/index1.html w folderze historia po lewej stronie.
 6. GAZETA POLSKA, 2 lipca 2008 r. Taki jak jego poprzednicy.
 7. O wyzwolenie z komunizmu ludzi i narodów przysięgam walczyć! Oficyna Wydawnicza Volumen. Warszawa 2007.
 8. Z Przewodniczącym Solidarności Walczącej Kornelem Morawieckim rozmawia Artur  Adamski Kontra. Wrocław 2007

      9. Jerzy Pietraszko, Terroryści i oszołomy. Kontra, Wrocław 2007

     10. Wojciech Sawickli „Regionalny Komitet NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk XII 1981-VI 1982 wyd. 2016

     11. Ja służę Polsce – Jan Pawłowski – twórca podziemnego kontrwywiadu „ wyd. „profil 2016r

 1. Alfred Znamierowski wtd.2016 Editions Spotkania ; „NIEZŁOMNI – Solidarnosć Walcząca„
 2. „Solidarność Walcząca w Dokumentach” Tom I i II , Wydanie IPN Warszawa Ł.Kamiński, W.Sawicki, G.Waligóra , Warszawa, 2007
Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *