Geneza Powstania Stowarzyszenia „Republika Polonia”


Polacy należą do czołówki tych narodów świata, w których procent osób mieszkających poza granicami kraju jest bardzo wysoki. Polacy mieszkający za granicą znaleźli się tam z różnych powodów. Jednak światowe geopolityczne zmiany i zawieruchy, przez które przechodził nasz naród, takie jak wojny, powstania i wynikająca z tego powodu utrata naszej niepodległości, były najważniejszym powodem emigracji z ziemi ojczystej.

 

Idea stworzenia światowego stowarzyszenia Polaków mieszkających poza granicami kraju przez wieki istniała w historii naszej emigracji, ale nigdy dotychczas tak naprawdę nie doczekała się faktycznej realizacji. Najczęściej geopolityczne uwarunkowania oraz zmiany zachodzące w Polsce i na świecie na to nie pozwalały. Wielu liczących się przywódców organizacji polonijnych wiedziało i dziś wie dobrze, że prawie 20-to milionowa Polonia i Polacy na świecie stanowią wielką siłę mogącą wspierać polską rację stanu i dbać o interesy Narodu Polskiego.

Dorobek Polonii jest wspólnym dziedzictwem Polaków, którzy czy to w Kraju czy na Obczyźnie kochają Polskę, poświęcają się dla Polski i życzą jej jak najlepiej, zwłaszcza, że Ojczyzna stale potrzebuje pomocy materialnej, intelektualnej i koncepcyjnej. Stąd utrwalenie dorobku Polonii powinno być jednym z istotnych, optymistycznych źródeł motywacji i wiedzy dla młodych Polaków, czy to w Kraju czy na Obczyźnie. Niepodległościowe, patriotyczne organizacje polonijne dążą do stworzenia właśnie takiej realnej reprezentacji światowej Polonii do współpracy z krajem.

Niestety warunki polityczne, w jakich znalazła się Polska po II Wojnie Światowej i transformacja ustrojowa w IIIRP po 1989r nie sprzyjały stworzeniu warunków dla dobrej współpracy Kraj/Polonia. W Kraju nie rozliczono zbrodniczego ustroju komunistycznego, a patriotyczna Polonia na świecie w większości nie godziła się na taki stan rzeczy w Polsce.

Wprawdzie powstawały w minionym okresie próby tworzenia organizacji polonijnych obejmujących Polonię na świecie, ale miały one charakter struktur tworzonych na polityczne zamówienia ze strony PRL a później IIIRP, a organizacje patriotyczne były za słabe organizacyjnie i bez mocnego przywództwa, aby stworzyć organizację polonijną światowego zasięgu. Patriotyczne niepodległościowe środowiska Polonii i Polaków na świecie nie były reprezentowane w organizacjach polonijnych tworzonych i popieranych przez lewicowe rządy RP, a wręcz były one zwalczane. Dopiero wybory w Polsce w 2015r zapoczątkowały zmiany dające nadzieję na prawidłowe, partnerskie uporządkowanie relacji między Krajem a Polonią i Polakami za granicą.

W roku 2020 przedstawiciele Polonii z Ameryki Północnej wraz z przywódcami organizacji polonijnych z Europy i Australii postanowili powołać patriotyczne polonijne stowarzyszenie pod nazwą Republika Polonia – organizację obejmującą Polaków i organizacje polonijne na całym świecie. Autorem nazwy stowarzyszenia był prezes Światowej Rady Badań nad Polonią z USA Walter Wiesław Gołębiewski a wśród aktywnych członków założycieli Republiki Polonia byli tacy znani działacze Polonii na świecie jak Maria Szonert Binienda – USA, Adam Gajkowski – Australia, Lidia Sokołowska Cybart – Kanada, Waldemar Biniecki – USA, Jolanta Grabowska – Szwecja, Monika Obrębska – Francja, Edward Cyran – USA, Danuta Knapp – Szwecja, Józef Krutul – USA, Renata Cytacka ¬¬- Litwa, Ksiądz Zdzisław Malczewski – Brazylia, Jerzy Jankowski – Norwegia, Agata Marriott – USA, Aleksander Oczak – Australia, Anna Paniszewa – Białoruś, Mirosława Woroniecki – Francja.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Republika Polonia odbyło się 7 Sierpnia 2020r. Ze względu na pandemię COVID 19 odbyło się ono w formie wirtualnej przy użyciu Sali konferencyjnej w systemie internetowym ZOOM. Prezesem Stowarzyszenia Republika Polonia została wybrana Pani Maria Szonert Binienda a w skład Zarządu Stowarzyszenia RP weszli: Walter Wiesław Gołębiewski – Wiceprezes, Adam Gajkowski, Jolanta Grabowska, Lidia Sokołowska-Cybart, Monika Obrębska i Anna Paniszewa. Decyzją uczestników Zebrania Założycielskiego postanowiono, że Republika Polonia, jako stowarzyszenie będzie zarejestrowane w Warszawie, w Polsce.

Członkowie założyciele Republiki Polonia opracowali Statut Stowarzyszenia, w którym w Preambule powołano się na słowa naszego wieszcza Adama Mickiewicza z 1832r, że „ Duszą Polskiego Narodu jest Pielgrzymstwo Polskie”. Dalej stwierdzamy:

My, Polacy, mieszkający poza granicami kraju oraz w Polsce, w trosce o niepodległość i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszym powołujemy Stowarzyszenie „Republika Polonia” w celu globalnej ochrony polskich interesów, w szczególności ochrony dobrego imienia Polski i Polaków oraz prawdy historycznej, jak również rozwijania współpracy z Ojczyzną. Jako organizacja pozarządowa pożytku publicznego zrzeszająca osoby fizyczne oraz organizacje Stowarzyszenie „Republika Polonia” reprezentuje środowiska patriotycznych Polaków zamieszkałych poza granicami kraju i nie jest związane z żadną partią ani środowiskiem politycznym. Opiera się na wartościach chrześcijańskich i kanonie “Bóg, Honor i Ojczyzna”. Stowarzyszenie „Republika Polonia” pozostaje otwarte dla osób, które deklarują wsparcie dla naszej Misji.

Opracował: Walter Wiesław Gołębiewski 26/01/2021r