Światowe Stowarzyszenie „Republika Polonia” potępia rosyjsko-białoruską militarną agresję na Ukrainę

Światowe Stowarzyszenie „Republika Polonia” potępia rosyjsko-białoruską militarną agresję na Ukrainę

Światowe Stowarzyszenie Polaków
„Republika Polonia”

zdecydowanie potępia

rosyjsko-białoruską militarną agresję na Ukrainę

24 lutego 2022

Światowe Stowarzyszenie „Republika Polonia” zdecydowanie potępia agresję Federacji Rosyjskiej przy współpracy z Białorusią na suwerenne państwo Ukrainy oraz nielegalne uznanie przez Federację Rosyjską okupowanych regionów Ukrainy.

Potępiamy łamanie przez Federację Rosyjską i Białoruś podstawowych zasad prawa międzynarodowego i traktatów ONZ. Używając brutalnej siły, Federacja Rosyjska przy współpracy z Białorusią rażąco narusza suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

Potępiamy działania Federacji Rosyjskiej i Białorusi, które naruszają wszelkie normy międzynarodowe ustanowione przez Akt Helsiński z 1975 roku.

Potępiamy prowokacje prowadzone przez Federację Rosyjską na wschodniej Ukrainie oraz szerzenie kłamstw, fake newsów i manipulacji w globalnej przestrzeni medialnej przez Rosję i Białoruś.

Zgodnie z Zasadami Norymberskimi planowanie, przygotowanie, wszczęcie lub prowadzenie wojny agresywnej z pogwałceniem traktatów międzynarodowych, umów i poręczeń to PRZESTĘPSTWO PRZECIWKO POKOJOWI!

Przypominamy społeczności międzynarodowej, że zgodnie z wyrokiem Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze wszczęcie i prowadzenie agresji militarnej na suwerenne państwo to nie tylko zbrodnia międzynarodowa. Jest to NAJWYŻSZA ZBRODNIA MIĘDZYNARODOWA, która zawiera w sobie nagromadzone zło wszystkich zbrodni międzynarodowych.

Wzywamy społeczność międzynarodową do wsparcia Ukrainy w jej samotnej walce przeciwko agresji Federacji Rosyjskiej i Białorusi. My, Polacy, pragniemy przypomnieć światu, że we wrześniu 1939 roku społeczeństwa krajów Zachodu “nie chciały umierać za Gdańsk”. W ten sposób zachęciły agresora, otworzyły drogę do napaści na własną ojczyznę oraz przyczyniły się do katastrofy jaką była II wojną światowa. Nie wolno dziś popełniać tego samego błędu, ponieważ wkrótce wojna zapuka do waszych własnych drzwi.   

Wzywamy rządy i parlamenty wszystkich krajów do jednoznacznego potępienia agresji Federacji Rosyjskiej i Białorusi na Ukrainę i do niezwłocznego przystąpienia do wdrożenia jak najsurowszych sankcji wobec rosyjskiego państwa-agresora i Białorusi.

Wzywamy kraje Zachodu do podjęcia skutecznych działań, w tym zwiększenia pomocy dla Ukrainy, która padła ofiarą niesprowokowanej agresji militarnej ze strony Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Jednocześnie potępiamy Niemcy jako lidera państw europejskich za zablokowanie najskuteczniejszej pokojowej sankcji w postaci usunięcia Rosji z systemu SWIFT dostępnej społeczności międzynarodowej w momencie zbrojnego ataku na Ukrainę. 

Wzywamy rządy Zachodu do podjęcia działań, które uniemożliwią penetrowanie i zanieczyszczanie przez Federację Rosyjską i Białoruś międzynarodowej info-sfery propagandą wojenną i mową nienawiści.

Wzywamy państwa członkowskie do przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej oraz mapy drogowej do osiągnięcia członkostwa w NATO.

Wzywamy wszystkie państwa  Międzymorza do zwiększenia nakładów na obronność w imię wspólnego bezpieczeństwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa informacyjnego poprzez sprawną eliminację rosyjskiej propagandy wojennej z cyberprzestrzeni oraz usuwanie z domeny publicznej prawomocnie skazanych kłamców.      

Wzywamy organizacje międzynarodowe do wszczęcia śledztwa w celu ścigania międzynarodowej zbrodni przeciwko pokojowi popełnionej przez Federację Rosyjską przy współpracy z Białorusią przeciw Ukrainie oraz do podjęcia działań prawnych przeciwko indywidualnym sprawcom międzynarodowej zbrodni przeciw pokojowi popełnionych przez Rosjan oraz obywateli Białorusi odpowiedzialnych za agresję na Ukrainę.

Wyrażamy nasze pełne poparcie dla narodu ukraińskiego i państwa ukraińskiego w ich walce przeciwko rosyjskiej agresji militarnej wspieranej przez reżim Białorusi.

Zarząd

Światowe Stowarzyszenie Polaków

„Republika Polonia”

Website | + posts

2 Comments

 1. Danton

  Dziekuje !!! Jedyna Organizacja – Swiatowe Stowarzyszenie Rerpublika Polonia, ktora wydala Oswiadczenie – OFICJALNIE potepiajac ROSJE – PUTINA i BIALORUS – Lukaszenki. Ci dwaj powinli odpowiadac za mordy DOKONYWANE na Narodzie Ukrainskim.
  A Lukaszenko na Narodzie Bialoruskm i nekajac Narod POLSKI na granicy.
  Polonia jest z Wami.
  Pozdrawiam serdecznie
  Danton – pseudonim z czasow podziemia (SW)

 2. Polka International- Miedzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet przylaczamy sie do ogloszonego przez Republke Polonia potepienia rosyjsko-bialoruskiej militarnej agresie na Ukraine i ich dzieci, matki, synow i ojcow.

  Polka International rozpoczela zbiorke pieniedzy na pomoc Ukrainie http://www.polkainternational.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *