Dzień Świętości Życia

Dzień Świętości Życia

Dzień Świętości Życia

Małorzata Jaroszek

Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae pisał, że „Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny”.

W odpowiedzi na jego przesłanie o świętości ludzkiego życia Kościół w Polsce ustanowił Dzień Świętości Życia obchodzony każdego roku 25 marca. Jego celem jest pobudzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie. Każdy człowiek bez wyjątku ma w sobie bogactwo uczuć i głębię człowieczeństwa. Rzeczpospolita Polska zapewnia wszystkim ludziom prawną ochronę życia, która jest jedną z najważniejszych gwarancji konstytucyjnych. W sposób naturalny warunkuje ona istnienie wszystkich dalszych wolności i praw. Ponieważ życie ludzkie jest wartością konstytucyjną, państwo w sposób bezpośredni powołane zostaje do jego ochrony. Ochrona życia wynika z samej zasady państwa demokratycznego. Konstytucja wymaga od państwa nie tylko powstrzymania się od wprowadzania regulacji dopuszczających pozbawianie życia ludzkiego, np. w ramach kary śmierci, ale również podejmowania określonych kroków w celu jego ochrony. Papież Polak wielokrotnie apelował, że należy przeciwstawić się „cywilizacji śmierci”, która jest obecna w dzisiejszym świecie. “Cywilizacja śmierci” jest cywilizacją zakłamania dlatego, że zła nie nazywa się złem, śmierci – śmiercią”. Prowadzi ona do rozkładu społeczeństwa i jego fundamentów, które są utwierdzone w małżeństwie i rodzinie.

Każdy kraj poprzez swój rozwój i dobrobyt dąży do kultury, miłości, szczęścia i postępu, a przez brak poszanowania zdrowia i życia ludzkiego powstaje cywilizacja uzależnień, a tym samym fala cierpień i nieszczęść milionów rodzin, matek, dzieci i ojców spowodowanych przez: alkoholizm, narkomanię, choroby psychiczne oraz dużą liczbę rozwodów, na niespotykaną dotąd skalę. Niestety, wśród osób, które nie są świadome tego, jak wielkim darem od Boga jest życie obserwuje się zjawisko zupełnego zobojętnienia człowieka na własny los. Podczas zbrodniczej wojny na Ukrainie widzimy, jak najeźdźca rosyjski, nie liczy się z wartością ludzkiego życia. Na ukraińskiej ziemi są mordowani niewinni ludzie, w tym najbardziej bezbronni kobiety i dzieci oraz osoby starsze, bombardowane są szpitale, szkoły, domy starców i budynki mieszkalne. Obowiązkiem parlamentarzystów jest stanie na straży niepodważalnej wartości ludzkiego życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Osoby odpowiedzialne za stanowienie prawa winny być świadome, że nie może być mowy o ochronie godności człowieka, jeżeli nie zostały stworzone wystarczające podstawy prawne ku temu.  Zagrożenie świętości życia ma dzisiaj swoje źródło w wyobrażeniu o nieograniczonych możliwościach człowieka, które bazuje szczególnie na osiągnięciach medycyny i badaniach genetycznych.  Politycy są zobowiązani do ochrony naszej ojczyzny przed prądami uznającymi za prawa człowieka aborcję, sztuczne zapłodnienie metodą in vitro czy eutanazję, działania nieodłącznie związane z unicestwianiem ludzkiego życia, pamiętając zawsze przy tym, że „człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia”.

W obronę życia powinien włączyć się każdy z nas, poprzez uwrażliwianie naszych serc i sumień na wartość, godność i świętość życia. Taka postawa niech będzie świadectwem dla innych, oraz władz Rzeczypospolitej, że każde życie ludzkie jest świętością i obowiązkiem każdego z nas jest go bronić. Niech nikt dla nas nie będzie obojętny. Polacy w piękny sposób pokazują postawę miłości każdego dnia, kiedy pomagają uchodźcom z Ukrainy, którzy w naszej ojczyźnie znajdują bezpieczne schronienie. Udowadniają oni tym samym, że każdy człowiek ma wartość, godność i zasługuje na pomoc i wsparcie.

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *