Międzynarodowy Raport Kliwlendzki nt. Zbrodni Katyńskiej, 2012

Międzynarodowy Raport Kliwlendzki nt. Zbrodni Katyńskiej, 2012

Celem Międzynarodowego Raportu Kliwlendzkiego nt. Zbrodni Katyńskiej z 2012 roku było zbadanie możliwości odpowiedzialności, ujawnienia, upowszechnienia wiedzy i reparacji związanych ze zbrodnią katyńską.  Po 12 latach od wydania Raportu Katyńskiego w Cleveland, Ohio, po raz pierwszy publikujemy jego polską wersję.