Rezolucja XXXIV Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce – Maj 2022

Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej

w Ameryce

20 maja 2022 roku

 

My, zebrani na XXXIV Zjeździe Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Korpusu Pomocniczego Pań w New Jersey, w dniach 19-20 maja 2022 roku, w rok po obchodach 100-lecia powstania w 1921 roku naszej organizacji, założonej przez żołnierzy Błękitnej Armii – ochotników ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, wyrażamy nasz podziw i wielki szacunek dla ówczesnego wychodźstwa polskiego w Ameryce, które wspięło się na wyżyny bezinteresownej ofiarności i poświęcenia na rzecz odzyskania niepodległości Polski, dostarczając blisko 21 tysięcy ochotników do Armii Polskiej we Francji w latach 1917–1919.

Należy w tym miejscu podkreślić, że był to ewenement w dotychczasowej historii Stanów Zjednoczonych, ponieważ czegoś podobnego nie dokonała żadna grupa etniczna zamieszkująca ten wielki kraj.

W związku z tym zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich rodaków w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie o pielęgnowanie tradycji Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej z czasów I wojny światowej oraz zbieranie materialnych pamiątek po weteranach Błękitnej Armii i ich następcach – byłych żołnierzach II wojny światowej.

Przy okazji wspólnego Zjazdu SWAP i KPP kierujemy nasze gorące podziękowania oraz słowa szacunku za blisko stuletnią i bezinteresowną działalność naszych organizacyjnych Koleżanek na rzecz polskich weteranów: inwalidów wojennych, chorych, bezdomnych i samotnych. Liczymy na dalszą owocną współpracę i wspólne celebrowanie 100-lecia Korpusu Pomocniczego Pań.

Jako spadkobiercy ochotników z Ameryki – uczestników wojny polsko–bolszewickiej z lat 1919– 1920, potępiamy obecną barbarzyńską agresję Rosji na Ukrainę, pasywną postawę władz Niemiec oraz zachowanie współczesnej „polskiej targowicy”, szczególnie widoczne na tle zdecydowanego i solidarnego  sprzeciwu wolnego, demokratycznego świata ze Stanami Zjednoczonymi na czele.

Wyrażamy nasze poparcie i uznanie dla władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli, za zdecydowaną i jasną postawę wobec walczącego o swoją niepodległość narodu ukraińskiego.                   

Apelujemy do obecnej generacji rodaków w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie aby wzorując się na przykładzie ochotników do Błękitnej Armii sprzed stu lat, zachowali gotowość do walki o wolność Polski gdy przyjdzie ku temu potrzeba. Niech wrogowie wiedzą, że mimo wielkiego oddalenia od Ojczyzny jesteśmy gotowi bronić jej niepodległości.

                                                        

Opracowanie: Teofil Lachowicz i Jerzy W. Różalski

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *