Jeszcze Polska nie zginęła!

Jeszcze Polska nie zginęła!

Narodowe Święto Niepodległości

 Małgorzata Jaroszek

Jeszcze Polska nie zginęła! Narodowe Święto Niepodległości jest to szczególny czas dla wszystkich Polaków mieszkających w kraju i poza jego granicami, który symbolizuje wolność, suwerenność i jedność naszej ojczyzny. To pamiętny dzień, który na zawsze zapisał się na kartach historii, kiedy to Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. To na mocy trzeciego rozbioru, jakiego dokonały Rosja, Prusy oraz Austria w 1795 roku nasz kraj całkowicie zniknął z mapy Europy i świata. 11 listopada przypomina nam o trudnej, ale chwalebnej historii walki o niepodległość. Największe zrywy o wolność w tamtym czasie to: powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe.

Jest to lekcja dla nas, że niepodległość to nie tylko historia, ale także współczesna odpowiedzialność. Święty Jan Paweł II nauczał, że „nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy. Wolność jest człowiekowi dana i zadana, by ukazywała prawdę o dobru”. Rocznica ta winna być dla nas inspiracją do działania na rzecz wspólnego dobra. Niepodległość to nie tylko przywilej, ale także obowiązek.

Zadaniem polityków pracujących w polskim Parlamencie powinno być dbanie o naszą suwerenność, edukację, ochronę środowiska, zdrowie obywateli, a także rozwijanie gospodarki. Warto również pamiętać, że niepodległość jest również wyrazem tożsamości i kultury narodowej. Nasza ojczyzna ma bogatą historię, która była kształtowana przez wieki. Polska literatura, muzyka, sztuka i nauka przyczyniły się do rozwoju Europy i świata. Dzięki temu dziedzictwu mamy cenny skarb do przekazania kolejnym pokoleniom Polaków, którzy za kilka bądź kilkanaście będą budować przyszłość naszej ojczyzny.

Z okazji 11 listopada, zachęcam do refleksji nad historią i wartościami, które Polskę kształtują. Niech ta rocznica będzie dla nas inspiracją do pielęgnowania naszej tożsamości kulturowej. W tym czasie należy pamiętać o ojcach niepodległości, niezłomnych bohaterach, którzy podejmowali starania na rzecz odzyskania suwerenności Polski. To wielcy patrioci tacy jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos i Wojciech Korfanty, którzy stali na czele ruchów niepodległościowych i podjęli ryzyko, by uwolnić nasz kraj spod sideł zaborcy, działając zarówno w kraju, jak i na emigracji. Nie można zapomnieć również o tym, że wielu pisarzy, artystów i myślicieli było zmuszonych opuścić ojczyznę ze względu na zaborcze represje. Kontynuowali oni swoją pracę na emigracji. Przykładem jest Ignacy Paderewski, który został nie tylko znanym pianistą i kompozytorem, ale również politykiem, mężem stanu oraz działaczem na rzecz niepodległości Polski. Zorganizował on w Stanach Zjednoczonych ponad 300 spotkań połączonych z koncertami, podczas których zachęcał do pomocy Polakom walczącym o wolność. Przyczynił się współtworzenia Błękitnej Armii, w której blisko 30 tysięcy ochotników zasiliło szeregi armii generała Hallera.

Jeszcze Polska nie zginęła!

Wielcy pisarze, tacy jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński czy Cyprian Kamil Norwid tworzyli dzieła, które nie tylko były wyrazem miłości do ojczyzny, ale również stanowiły manifesty ducha narodowego. Warto pamiętać o tym, że ci polscy wieszcze narodowi żyli i tworzyli w czasie zaborów, kiedy Polski nie było na mapie Europy, ale istniała ona w sercach Polaków. Poprzez swoją twórczość odegrali oni ogromną rolę w umacnianiu świadomości narodowej rodaków, która dawała im siłę do walki o odzyskanie niepodległości. Należy również pamiętać o artystach takich jak: Józef Brandt czy Wojciech Kossak, którzy za czasów zaborów malowali obrazy ukazujące historię i bohaterów walk o niepodległość. W tamtym czasie tworzył również Fryderyk Chopin, który budował kulturę polską, poprzez swoją twórczość i wiele razy nawiązywał w swoich utworach do polskości. W dźwiękach jego muzyki słychać wierzby płaczące i polskie łąki na Mazowszu, czyli to wszystko, co tak kochał i za czym tęsknił na emigracji nasz polski kompozytor.  

Wspólnym mianownikiem tych wybitnych osobistości było ich oddanie sprawie niepodległości Polski. Dzięki swojej pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą, przyczyniali się do ożywiania ducha narodowego i zachęcali obywateli do dążenia do wolności. Dziedzictwo i wkład w naszą historię tych wielkich Polaków są niezmiennie ważne i powinny być źródłem inspiracji dla nas wszystkich, kontynuatorów ich działań na rzecz naszej ojczyzny.  

To nasza wielka odpowiedzialność i powinność, aby Polska pozostała krajem wolnym i niepodległym. Dziś, w świetle historii i spuścizny naszych bohaterów narodowych, nie możemy zapominać o tym, że niepodległość to dar, który wymaga stałej troski i zaangażowania. To obowiązek względem przyszłych pokoleń, by Polska pozostawała silna i niepodległa w obliczu wyzwań przyszłości. Nasza suwerenność to również misja do spełnienia dla dobra naszego narodu.

Niech Bóg błogosławi naszej umiłowanej ojczyźnie Polsce.

Wszystkiego najlepszego z okazji Święta Niepodległości dla naszych rodaków mieszkających w kraju i na emigracji.

 

Małgorzata Jaroszek

 

 

 

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *