82 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej-Pamiętamy!!!

82 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej-Pamiętamy!!!

 

Westerplatte!! Pamiętamy!

Wieluń  !!   Pamiętamy !!!

Warszawa  !!  Pamiętamy to barbarzyństwo Niemców!

Warszawa -ulica  Marszałkowska!   – Pamiętamy !!

 
Warszawa  Plac Zamkowy  !!!   Pamiętamy !!

+ posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.