NAWA ogłasza otwarcie naboru wniosków w programie zagranicznych staży doktorskich

NAWA ogłasza otwarcie naboru wniosków w programie zagranicznych staży doktorskich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA ogłasza otwarcie naboru wniosków w programie zagranicznych staży doktorskich – NAWA PRELUDIUM BIS 1.

Celem programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 .
Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 1 Narodowego Centrum Nauki (NCN).
Wyjazdy w ramach programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.
Program NAWA PRELUDIUM BIS 1 jest kolejnym wspólnym działaniem NAWA oraz Narodowego Centrum Nauki – NCN. Celem współpracy NCN i NAWA jest tworzenie wspólnych form finansowania badań, mających zapewnić ciągłość i spójność prac badawczych, a także zwiększanie mobilności, która jest niezbędnym elementem na drodze do osiągania doskonałości naukowej i nawiązywania współpracy międzynarodowej. W ramach porozumienia NCN finansuje tzw. komponent badawczy w programie Profesura Gościnna NAWA oraz w programie Polskie Powroty.
Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 4 stycznia 2021 do 10 grudnia 2024 do godz. 15:00.

Szczegóły TUTAJ

+ posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *