Przesłanie Wiesława Gołębiewskiego – Kongres dla Niepodległej 2023

Przesłanie Wiesława Gołębiewskiego – Kongres dla Niepodległej 2023

W sprawie obrony suwerenności, prawdy historycznej i dobrego imienia Polaków i Polski na świecie.

Wieslaw Walter Gołębiewski

Witam serdecznie uczestników Kongresu Dla Niepodległej – Światowego Stowarzyszenia „Republika Polonia”. Kongres ten jest okazją do zaprezentowania dorobku zgromadzonego w tym zakresie przez organizacje polonijne takie jak: Światowe Stowarzyszenie „Republika Polonia oraz współpracujące organizacje: Światową Radę Badań nad Polonią, Koalicję Polonii Amerykańskiej, etc.  

Niniejszy referat pt. „W sprawie obrony suwerenności, prawdy historycznej i dobrego imienia Polaków i Polski na świecie” opracowany jest jako jeden z tematów panelu polonijnego. Referat ten nie ma charakteru pracy naukowej a raczej można go zaliczyć do publicystyki polonijnej przedstawiającej ten bardzo złożony temat z punktu widzenia działacza i publicysty polonijnego z przeszło 45 letnim doświadczeniem w życiu Polonii w USA.

Ostatnio bardzo dużo fałszywych opinii na temat Polaków i Polski ukazuje się w światowych mediach w zakłamany i fałszywy sposób. Zarzuca się nam faszyzm, ksenofobię, nietolerancję, etc. Szczytem fałszywych, cynicznych kłamstw i oskarżeń w tej dziedzinie w parlamencie europejskim są wystąpienia szefów UE i tzw. toczące się „debaty” na temat praworządności w Polsce. Do tego „chóru” dołączyć trzeba liberalno-lewicowych polskich europarlamentarzystów, prasę i TV lewacko/liberalną w Polsce, Niemczech, Francji a nawet w USA. No i słyszymy, że ulicami Warszawy w pochodzie przeszło setki tysięcy faszystów, że w okresie II wojny światowej istniały „polskie obozy zagłady”. O co tu chodzi? Czy te oskarżenia opierają się na faktach i realnej rzeczywistości? Otóż nic z tych rzeczy.

Warto również zastanowić się nad genezą i przyczynami tego zniesławiania Polaków i Polski oraz fałszowania naszej przeszło 1000-letniej historii i dziedzictwa narodowego. W moim referacie zajmujemy się jedynie najnowszą historią Polaków i Polski a więc okresem od IIWŚ do czasów obecnych. I tu pierwsze zasadnicze pytanie – Kto rządził nami w tym okresie?

Otóż rządzili nami ci, którzy zwalczali idee wolnej, niepodległej Polski.

Najpierw przez prawie pół wieku PRL-u podległemu Moskwie, a następnie po 1989r – 25 lat postkomunistycznej władzy sterowanej z Moskwy, Brukseli czy Berlina. W tym okresie rządzili ci, którzy nienawidzili wolnej, niepodległej Polski, a wykonywali praktycznie wszystkie polecenia z Moskwy czy Berlina. Dla władz RP – polskość to była nienormalność. Patriotyzm to faszyzm. Unikano w debatach polityczno-społecznych takich wartości jak: Naród, Bóg, Honor, Ojczyzna. Polskie bohaterstwo na frontach IIWŚ w Europie było przemilczane. Komunistyczne zbrodnie ludobójstwa jak Katyń, etc. ściśle ukrywane. Nasz naród i nasz kraj wpędzano w kompleksy i poczucie winy za grzechy niepopełnione, bo tak pasowało to Moskwie czy Berlinowi. Ci pierwsi fałszowali naszą historię a drudzy czynili nas współwinnymi za Holocaust. Ze strony komunistycznych władz RP nie było żadnej reakcji czy protestu na te kłamstwa tworzone przez Rosję, Niemcy czy EU.

Tu warto dodać, jak po II WŚ zmieniał się układ geopolityczny na świecie i jak Niemcy i Izrael potrafili uzgodnić nowe zasady współpracy. Zaledwie 15 lat po Holocauście dochodzi do spotkania w 1960r w New York pomiędzy przedstawicielami Izraela i Zachodnich Niemiec – Davida Ben Guriona i Konrada Adenauera i ma miejsce podpisania umowy, w której Niemcy zobowiązują się wypłacić miliardy dolarów na rzecz Izraela, jako reperacje wojenne. Izrael natomiast zobowiązał się nawiązać stosunki dyplomatyczne z NRF i za Holocaust oskarżać bezpośrednio nie Niemców, ale Nazistów i ich współpracowników. Tak wyglądało fałszowanie historii po II WŚ. I w ten oto sposób Polacy i Polska znalazła się na liście tych nazistowskich współpracowników. To porozumienie z 1960r zawarte pomiędzy Niemcami i Izraelem dało środowiskom żydowskim w Izraelu, USA i na całym świecie możliwość  oskarżania Polaków i Polski za współudział w Holocauście. 

Moim zdaniem obecnie podstawowym powodem fałszywego, zakłamanego obrazu polskiej rzeczywistości jest to, że: Polska i Polacy „wstają z kolan” i zaczynają pokazywać światu, na jakich wartościach powstał i funkcjonuje nasz naród, odwołując się do naszej przeszło 1000-letniej historii i dziedzictwa narodowego. Tego dziś nie akceptuje globalne światowe przywództwo i pseudo liberalizm. Ich model doskonałej dla świata przyszłości to społeczeństwo ateistyczne bez narodów i państw, oraz więzów rodzinnych. Niczego nie chcą uczyć się z historii, która wielokrotnie już udowodniła, do jakich zbrodniczych ideologii dla ludzkości prowadzą tego typu utopijne modele.     

Wartości takie jak: katolicyzm z tolerancją dla innych wyznań, praworządność, niepodległość narodu, suwerenność państwa czy wolność jednostki są immanentną cechą naszego narodowego charakteru. Dziś w tzw. ideologii tworzenia świata globalnego z dominującą poprawnością polityczną wydaje się, że nie ma już miejsca na takie wartości, jakie Polska i my Polacy wnosimy. Jak bardzo się mylą – wystarczy dziś ocenić zbrodnie Rosji na Ukrainie, do czego prowadzi ich ideologia, jak wygląda bezpieczeństwo na Ukrainie, w Zachodniej Europie, co się dzieje na Bliskim Wschodzie etc. Globaliści wolą jednak kłamać i nas fałszywie oczerniać, aby prawdziwy głos Polski i Polaków nie był dla świata słyszalny?

„Opozycja totalna” w Polsce, która dobrze się miała przez dekady utraciła w 2015 r. władzę. Nie może już kraść bez ograniczeń i marzy się im powrót do „ich władzy”. Zrobią wszystko, aby do tego doprowadzić. Kłamią, donoszą do naszych wrogów, odgrywają rolę „Targowicy” bez żadnych ograniczeń. Na Zachodzie i w Rosji znajdują fałszywych propagandzistów (redakcje prasowe, rozgłośnie radiowe i TV), którym przekazują kłamstwa i nakręcają akcje propagandowe przeciw Polsce. Polska i Polacy powinni się bronić i demaskować te kłamstwa.

Nasze indywidualne protesty na pewno nie wystarczą. Nie wystarczą również protesty organizacji pozarządowych (NGO) typu Reduta, Republika Polonia, Światowa Rada Badań nad Polonią, Koalicja Amerykańskiej Polonii, etc.

Obrona dobrego imienia Polaków i Polski, powinna stać się stałym tematem i programem Władz Rzeczypospolitej, a więc Pana Prezydenta, Pana Premiera, Rządu, Parlamentu RP. Nie może tak być, jak jest obecnie, że Polska tak mało prezentuje własnych programów telewizyjnych czy radiowych w języku angielskim, które docierałyby wszędzie na świecie, przez 24 godziny na dobę, tak jak to ma: USA, WB, Rosja etc. (CNN, BBC, Russia Today, etc.) . Dlaczego w Polsce nie ma stałych konferencji prasowych w języku angielskim dla zagranicznych dziennikarzy, po każdym publicznym wystąpieniu naszego Prezydenta, Premiera, czy innych wysokiej rangi państwowej przedstawicieli?

Jeżeli prawda o Polsce nie wychodzi na świat z oficjalnych rządowych źródeł, to nie dziwmy się, że oddajemy to pole działania wrogim nam ośrodkom politycznym w kraju jak i za granicą.  Później się dowiadujemy ze światowych mediów o maszerujących ulicami Warszawy setkach tysięcy faszystów.

Obrona dobrego imienia Polaków i Polski w świecie to w pierwszej kolejności zadanie do wykonania dla Władz Rzeczypospolitej i to musi być stały konsekwentny program, bo nasze działania ze szczebla organizacji pozarządowych (NGO) powinny aktywnie wspierać takie Władze RP, ale na pewno nie są w stanie je zastąpić. Obrona dobrego imienia Polaków i Polski jest bardzo ściśle związana z obroną naszej suwerenności. Tylko wolne i niepodległe państwo polskie i nasz naród powinno decydować o naszej przyszłości. Aktualna sytuacja w globalnej polityce międzynarodowej, szczególnie w EU, stwarza poważne zagrożenia dla naszej suwerenności. Łamane są przez EU zasady poszanowania naszej tożsamości narodowej i naszej Konstytucji. Powstaje więc konieczność, aby prawicowo-konserwatywne Władze RP wspierane przez patriotyczne środowiska społeczeństwa polskiego w kraju i poza jego granicami działając wspólnie potrafiły przeciwstawić się nadużyciom kompetencji stosowanym przez Unię Europejską, czy naszą tzw. „totalną opozycję” celem obrony naszej suwerenności.

Obecne władze Rzeczypospolitej zjednoczonej prawicy działające pod przewodnictwem PiS-u, które patriotyczna/niepodległościowa Polonia w pełni popiera za rozwój gospodarczy naszego kraju oraz wprowadzone programy społeczne, ale potrzebujemy zdecydowanie lepszej polityki zagranicznej i stanowczości w obronie naszych narodowych interesów i polskiej racji stanu.

Nie może być takiej sytuacji, że uchwalamy ustawy w obronie prawdy historycznej o Polakach i Polsce w II WŚ, czy naprawy wymiaru sprawiedliwości a przy pierwszej propagandowej niesłusznej krytyce z zagranicy tj. Izraela, USA, EU, czy ze strony tzw. „totalnej opozycji” wycofujemy się i zawieszamy ich wykonanie. Tak było z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej. Art. 55 pkt. 1 Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który mówi:, „Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3.” Tak było również z ustawami o reformie wymiaru sprawiedliwości. Np. „Washington Post” napisał, że USA sprzeciwia się uchwalonej przez polski parlament 26 stycznia 2018r nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, gdyż uważa, że to atak na wolność słowa /Rzeczpospolita 9.03.2018r/ a więc Żydzi amerykańscy, Niemcy, Rosjanie mogą opluwać Polaków i Polskę w imię wolności słowa, ale stronie polskiej nie przysługuje wolność słowa i obrona przed tym opluwaniem.

Tak wygląda dzisiejsza sprawiedliwość i uprawianie wolność słowa przez poszczególne narody. Antypolonizm jest OK, ale mówienie niewygodnej prawdy dla Izraela, Moskwy czy Berlina to rasizm.    

W walce o prawdę historyczną wielką rolę ma do odegrania dyplomacja publiczna, której celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku posługujących się nią narodów i państw. My, Polacy potrzebujemy ciągłości merytorycznej w budowaniu tej naszej dyplomacji publicznej, co przy ciągle zmieniających się władzach rządowych RP nie było dotychczas możliwe. Dopiero władze zjednoczonej prawicy działające od 2016 roku próbują taką ciągłość merytoryczną budować. Musimy podejmować energiczne działania przeciwko szeroko stosowanej obecnie na świecie w przestrzeni medialnej i w kulturze strategii pomniejszania polskiego dziedzictwa i dorobku w walce z XX-wiecznymi systemami totalitarnymi – nazizmem i komunizmem, a nawet próby obarczania narodu polskiego zbrodniami dokonanymi przez te systemy.

Środowiska polonijne na świecie organizując międzynarodowe konferencje, których efektem są publikacje, wygłaszane referaty, starają się pomagać naszej polskiej dyplomacji publicznej w sprecyzowaniu i stworzeniu ochronnych środków prawnych i legislacyjnych przeciwdziałających zniesławianiu Polski i narodu polskiego. Z tymi materiałami prosimy zapoznawać się na naszych stronach internetowych i portalach: Światowej Rady Badań nad Polonią (https://srbnp.pl/), Portalu Dziedzictwa Polonii ŚRBnP (http://dziedzictwopolonii.pl/portal/), Światowego Stowarzyszenia „Republika Polonia”(http:repunlikapolonia.pl), Koalicji Polonii Amerykańskiej (www.coalitionofpolishamericans.org).

W tym kontekście ważnym postulatem staje się intensyfikacja działań prowadzonych przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe w ramach dyplomacji publicznej, w celu obrony dobrego imienia Polaków oraz obrony prawdy historycznej. Te tak ważne polskie narodowe sprawy wymagają odważnego zdecydowanego działania Władz RP i takich działań oczekujemy od zjednoczonej prawicy pod przewodnictwem PiS-u.

Zbliżające się wybory Parlamentarne RP w październiku 2023 r. zdecydują o naszym losie – o naszej przyszłości. To musi być zwycięstwo zjednoczonej prawicy i naszych narodowych wartości oraz prawdy historycznej, czego serdecznie życzymy naszej Ojczyźnie. 

Walter Wiesław Gołębiewski –

Prezes

Światowa Rada Badań nad Polonią,

Wiceprezes

Światowego Stowarzyszenia „Republika Polonia”

Wrzesień 19, 2023r – Florida, USA

 

Website | + posts

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *